Mannen fra Oljeberget – billedgalleri

Jesu liv og lidelseshistorie

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Jomfru Maria

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Apostler og helgener

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Andre religiøse motiver

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Konge- og fyrsteportretter

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Prins Carl i karnevalsutstyr? (Om kongeportrettet)

Dette oljetrykket ble gjengitt flere sammenhenger i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen i 2005. En gjengivelse i Aftenposten medførte følgende kommentarer fra en leser med inngående kunnskaper om datidens uniformsregler mv.:

«På Aftenpostens debattside søndag 20. november hadde Roy Andersen et innlegg i diskusjonen om hvem som egentlig var drivkraften bak folkeavstemningen 12. og 13. november 1905 – var det prins Carl, eller var det republikanerne på Stortinget?

Illustrasjonen som Aftenposten satte inn, fortjener en kommentar. Fargebildet har denne billedteksten: «Et retusjert og håndkolorert fotografi av prins Carl som trolig stammer fra 1905, viser ham i generals gallauniform med ordener». Her må Aftenposten ha begått mange tabber på en gang. Det eneste som er riktig i denne teksten, er at bildet forestiller prins Carl, og at det stammer fra 1905.

Det kan ikke være et fotografi. Ansiktet kan muligens være fra et fotografi, montert inn på et bilde av en norsk offisersuniform. Men sammenstillingen av uniform og ansikt er en fiksjon. Motivet må være fra et postkort eller et propagandailde som skal fremme Carls kandidatur som norsk konge, eller være ett innlegg for monarki, mot republikk. Det må være produsert mens han ennå var dansk prins, og ikke etter at han ble kåret til norsk konge 18. november 1905.

Som billedteksten helt riktig forteller er han avbildet med ordener. Men hvilke? Rundt halsen bærer han kommandørkorset av St. Olavs Orden. Ordenstegnet er det som ble brukt i det avtroppende Bernadotte-dynastiets tid. Det kan ha vært båret av prins Carl som dansk prins – men ikke som norsk konge. Ordenstegnene ble forandret i forbindelse med tronskiftet. Den kronede O mellom korsarmene ble omgjort fra å være identisk med Oscar Is monogram til å bli noe som kunne tolkes som Olav den Helliges monogram.

Men mest interessant er ordensbåndet og bryststjernen, krasjanen. For de tilhører ordenen Den norske Løve. Den ble innstiftet i kong Oscar IIs siste år som norsk konge, som et motstykke til den svenske Serafimerorden. Det hadde alltid ergret nordmenn at den rangerte høyere enn St. Olav, og Løveordenen var kong Oscars forsøk på å vinne norsk opinion ved å markere likestilling mellom sine to kongeriker. Den kom for sent – 22. august 1904. Bare medlemmer av Bernadotte-familien og en håndfull utenlandske statsoverhodet ble løveriddere.

Kong Haakon lot Løveordenen sovne inn. Han utnevnte ingen nye riddere, og bar den aldri selv. Derfor må bildet i Aftenposten være et fantasibilde, ikke et fotografi. Den siste løveridder døde forresten i 1973 – kong Gustav VI av Sverige, født arveprins til Norge.

En liten ting til: Uniformen som Carl bærer på bildet – hvis det er en generalsuniform, hvorfor har den da ankere både epålettene og knappene?»

«Prins Carl i karnevalsutstyr» av Lars Roede, Aftenposten 23. november 2005.
Artikkelen er i tillegg illustrert med gjengivelse av et oljetrykk av kong Oscar II fra hans siste regjeringsår som norsk konge (1905), demonstrativt utstyrt med norsk uniform og Den norske Løve, som her har fått forrang og fortrengt den svenske Serafimerorden.

Barnemotiver

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Andre motiver og teknikker

Alle bilder er fra egen samling. Klikk på bildene for å vise hele:

Glarmestere og rammehandlere

Klikk på bildene for å vise hele. Hvor ikke annet er angitt, er gjengivelsen i naturlig størrelse.