Sverre Malling – Louis Moe

No Comprendo Press og Kunsthall Grenland

ISBN 978-82-8255-0314. 138 sider. Format: 24,5 x 27,5 cm. Trådsydd heftning med flapper.

Sverre Malling Louis Moe

«For en del år siden kom jeg tilfeldig over en litt slitt radering i en brukthandel i Oslo. Motivet hadde en bisarr, eiendommelig underliggende tone som man gjerne finner hos blytunge, dekadente symbolister. Og jeg ble overrasket da jeg forsto at det var en nordmann som har laget dette verket. Han heter Louis Moe og er fortsatt en godt bevart hemmelighet. Nesten forbigått. Denne fantastiske kunstneren har dessverre endt opp som et blindpunkt i norsk kunsthistorie ettersom han tilbrakte mesteparten av sitt liv i Danmark. I dag er Moe mest kjent for søte barnebøker og eventyrillustrasjoner, men han har definitivt en adskillig mørkere side som vi vil ta tak i med denne boken. Det er en dissonans der som lader kunstnerskapet. Vi ser en hang til både det sukkersøte og det groteske. Slapstickhumor og melankoli om hverandre. Kanskje vi snakker om to sider av samme sak? Det er akkurat som om Moe ville la motstridende prinsipper stilles ansikt til ansikt. At vi nettopp skal dvele ved kontrasterende ytterpunkter i vår forestillingsverden. Slik at kampen mellom dem aldri blir helt endelig og avgjort.»
Sverre Malling

Sverre Malling (f. 1977) regnes som en av landets mest markante tegnere og har gitt tegning ny aktualitet i norsk samtidskunst. Man kan se et slekstkap med Louis Moe (1857-1945) i at Malling nærmer seg undergangstematikk med sin egen generasjons ikonografi og kulturelle referanser. Dette blir et møte mellom to kunstnere som spenner over drøyt hundre år og flere kunstnergenerasjoner.

Boken inneholder en rekke bilder av Louis Moe og Sverre Malling, en samtale mellom Malling og kurator Line Ruud Ørslien og en artikkel om Louis Moe av Trine Otte Bak Nielsen.

Boken utgis i forbindelse med åpningsutstillingen på Kunsthall Grenland, 15. juni. Utstillingen går videre til Kunstforeningen GL Strand i København.

Språk: Norsk og engelsk

«Some years ago I accidentally came across a rather worn etching in a second-hand shop in Oslo. The underlying tone of the imagery was bizarre and disturbing, reminiscent of what we find in the works of hardcore decadent Symbolists. It surprised me that the artist was a Norwegian. His name is Louis Moe and it remains a well-kept secret. He has almost been overlooked. This marvellous artist has unfortunately ended in a blind spot in the history of Norwegian art, through having spent most of his life in Denmark. Now Moe is best known for charming illustrations in children’ books and fairytales, but he most definitely has a much darker side, which is what we shed light on in this book. Moe’s artistry is charged with dissonance. We witness an inclination towards the sugar-sweet and the grotesque, slapstick humour interwoven with melancholy. Perhaps these are two sides of the same coin. Moe appears to have wished to set conflicting principles up against each other. In this way he makes us dwell on the opposite poles in our view of life, making us realize that the struggle between them will never be laid to rest completely.»
Sverre Malling

Sverre Malling (born 1977) is considered to be one of Norway’s most notable artists and thanks to him there is a renewed interest in drawing in Norwegian contemporary art. We can see an affinity with Louis Moe (1857-1945) in Malling’s approach to apocalyptic themes, though with the iconography and cultural references of his own generation. The result is a meeting between two artists, spanning over a hundred years and several generations of artists.

The book contains a range of pictures by Louis Moe and Sverre Malling, a conversation between Malling and curator Line Ruud Ørslien and an article about Louis Moe by Trine Otte Bak Nielsen.

The publication of the book marks the opening of the exhibition at Kunsthall Grenland. The exhibition will later be shown in Kunstforeningen GL Strand in Copenhagen.

Language: Norwegian and English