Omsetning av Louis Moes kunst

Her dokumenteres malerier, tegninger og og andre enkeltverk som er i privat eie, har vært fremme på auksjon osv.

Malerier

Akvareller

Tegninger

Alle verk fra egen samling dersom annet ikke er oppgitt.