Fortegnelse over Louis Moes grafiske arbeider

Vilhelm Tryde København var Louis Moes grafikkforlegger, og denne verkfortegnelsen var i realiteten en salgskatalog, med priser fra kr 8 ( Opus 8 – Pas de deux) til kr 60 (Opus 52 – Ronceval). Raderingene opus nr 4, 15-17, 23, 28, 34-37 og 41 angis forøvrig som utsolgt.

Tryde oppgir at «…Fortegnelsen, der er affattet paa Grundlag af Kunstnerens Oppgivelser, og som fremtræder med dennes Sanktion, er avsluttet November 1924».

Moe anga vanligvis ikke opplag på sine arbeider. Nedenunder er derfor gjengitt de opplysninger om opplag som oppgis av Tryde. Det opplyses videre at «…Pladerne tilintetgjøres og Stenene udslibes, saa snart det opgivne Antal Tryk er taget.» Generelt oppgir Tryde at «…Hvor antallet ikke er oppgivet, er Oplaget ikke stort».

Der hvor ikke annet er angitt er alle verk signert «Louis Moe», vanligvis med blyant i høyre hjørne nederst.

Formatene angir platerandens størrelse.

Kortfattet beskrivelse av motiv er tilføyet. LMG angir at verket er representert i Louis Moe Galleriet i Vrådal. VKM angir at verket er representert i Moe-samlingen i Vejle Kunstmuseum. Disse angivelsene er ikke nødvendigvis fullstendige. TBL angir at verket er representert i Terje Bodin Larsen samling av Louis Moe-arbeider. AS Max Kleinsorg er AS Max Kleinsorgs Kunst- og Kobbertrykkeri, København. Alfred Jacobsen er Alfred Jacobsens Lithografiske Etablissement, København.

Ved å trykke på det enkelte bilde vil du få se en større versjon.

Raderinger

Opus 1: Hundetroskab (1900)

19,5 x 14. Også trykt på japanpapir.

Samling: TBL

Opus 2: Bjørnen og Døden (1900)

28,5 x 35,5. Også trykt på japanpapir.

Samling: TBL

Opus 3: Bjergeventyr (1900)

22,5 x 50. Også trykt på japanpapir.

Samling: LMG, TBL

Opus 4: Leg (1900)

24,5 x 34,5. Utgitt av Den danske raderforening.

Samling: LMG, TBL

Opus 5: Idyl (1900)

17,5 x 25. Også trykt på japanpapir. Enkelte trykk i farger og «varierede».

Samling: LMG, TBL

Opus 6: Kvindelig Djævel (1901)

41,5 x 31,5. Også trykt på japanpapir. Enkelte trykk i farger.

Samling: TBL

Opus 7: Sct. Antonius. Pige og Maraboustork (1901)

17,5 x 26,5. Også trykt på japanpapir. Senere trykt i farge.

Samling: VKM, TBL

Opus 8: Til Bloksbjerg (1901)

22 x 25,5. Også trykt på japanpapir.

Samling: TBL

Opus 9: Til vort Juleselskab (1901)

6 x 4,5. Opplag 20 eks.

Opus 10: Nar og Ravne (1902)

26 x 32,5. Også trykt på japanpapir. Enkelte trykk i farger

Samling: LMG, TBL

Opus 11: Fanden læser i Skæbnens Bog (1902)

32 x 26. Også trykt på japanpapir.

Samling: TBL

Opus 12: Syndernes Dødedans (1903)

33 x 55,5. Også trykt på japanpapir.

Samling: LMG , TBL

Opus 13: Til vort Juleselskab (1903)

4 x 6. Opplag 30 eks.

Opus 14: Fluen I (1903)

(Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet – nr. I. 26 x 12,5. Streg og flere farger.

Samling: TBL

Opus 15: Fluen II (1903)

(Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet – nr. II. 19,5 x 18. Streg og flere farger.

Samling: TBL

Opus 16: Fluen III (1903)

(Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet – nr. III. 20 x 18. Streg og flere farger.

Samling: TBL

Opus 17: Fluen IV (1903)

(Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet – nr. IV. 17,5 x 17. Streg og flere farger.

Samling: TBL

Opus 18: Jupiters Ørn og Ganymedes (1904)

22 x 43,5. 2 farger. Også trykt på japanpapir.

Samling: LMG, TBL

Opus 19: Alf og Ugle (1904)

17,5 x 38

Opus 20: Amor i Merkurs Hjelm (1904)

23 x 22. Strek og flere farger.

Samling: LMG, TBL

Opus 21: Skabningens Herre (1904)

30 x 36,5. Enkelte trykk i flere farger.

Samling: TBL

Opus 22: Hun og Han (1904)

30 x 36,5. Enkelte trykk i flere farger.

Samling: TBL

Opus 23: Se, søde Mor, vi leger Fugle (1904)

22 x 15,5. To bjørneunger sitter på en gren, mens deres mor sitter på bakken og ser på. Fulgte med bladet «Kunst». Kun signatur i platen. Trykket hos AS Max Kleinsorg.

Samling: VKM, TBL

Opus 24: Solstraale (1905)

20 x 28,5. Til venstre en alvepike i lyse farger, som puster på kastanjeknopper. Flere farger. Trykket hos AS Max Kleinsorg. Gjengitt i «Louis Moe og hans kunst» s. 88.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 22: Hun og Han (1904)

30 x 36,5. Enkelte trykk i flere farger.

Samling: TBL

Opus 25: Ræv og Grævling (1905)

16 x 24. Strek og flere farger. En grevling med forkle og feiekost peker på noen hårdotter reven har mistet og tilsynelatende ikke vil vedkjenne seg.

Samling: VKM, TBL

Opus 26: Hydra (1905)

29,5 x 35,5. Også trykt på japanpapir.

Samling: TBL

Opus 27: Don Juan repentant (1905)

22 x 16. Flere farger og varianter.

Samling: LGM, TBL

Opus 28: Faust og Mefistofeles (1905)

26,5 x 35. Reven er utkledt i kappe som Mefisto – uglen i doktorantrekk som Faust. Utgitt av Den danske Raderforening. Signatur i platen. Gjengitt i «Den danske Raderforening: Grafik og bøger udsendt til medlemmerne 1853-1978», Kbh. 1978, s. 31.

Samling: VKM, TBL

Opus 29: Legende Satyrbarn (Tamburin) (1906)

20 x 20. Flere farger og varianter. En satyrunge ligger på ryggen og jonglerer med en tamburin med sine hesteben. Trykket hos AS Max Kleinsorg. En faksimile-gjengivelse i farger (19,6 x 19,5) uten signatur fulgte som bilag med «Juleroser» 1908.

Samling: VKM, TBL

Opus 30: Tre Troldeunger (1906)

19 x 35. Tre trollpiker på rad holder hverandre i hånden. Den forreste spiser en gulrot. Deres kjoler er fra v. mot høyre: blårutet, rød, grønnprikket. Tone, flere farger. Trykket hos AS Max Kleinsorg.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 31: Lyksalig (Bjørn og Kvinde) (1906)

20 x 23. «Opgivet».

Opus 32: Isbjørn og Abe (1906)

20,5 x 33,5. Bjørn og ape vipper på en gren lagt over en ball. Den store bjørnen støter mot jorden og vipper den lille apen opp. Flere farger,tone. Trykket hos AS Max Kleinsorg.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 33: Ars longa, Vita brevis (dansende Bjørn) (1906)

24,5 x 10,5. Dansende lenket bjørn, utkledt som narr. Flere farger og varianter. Gjengitt i «Louis Moe og hans kunst» s. 83.

Samling: VKM, TBL

Opus 34: Sovende Satyrbarn (i Tamburin) (1907)

26,5 x 23. Satyrbarn sover i en tamburin opphengt i en grein. Flere farger, tone. Tamburinens farger varierer.

Samling: VKM, TBL

Opus 35: Rivaler (3 Satyrbørn) (1907)

23 x 27. Tre lekende faun-unger. En er tilskuer, to sloss. Flere farger, tone.

Samling: VKM, TBL

Opus 36: Strandidyl (Havfrue og Havuhyre) (1907)

24 x 32. Naken kvinne og sjøløve på strandbredde. Flere farger, tone.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 37: Rævedansen. Ræv og Hare. (1907)

19 x 31. Hoppende rev og liggende hare. Farger. «Kun faa Ekspl.»

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 38: Sct. Hansorm (1907)

30 x 23,5. Mørk person i øverste venstre hjørne, ser på naken kvinne, som er plassert i blågrønt gressområde. Flere farger, tone. «Kun faa Tryk».

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 39: Sommernatsdrøm (1907)

29 x 35. Strek og tone, flere farger. «Kun faa Tryk».

Samling: LMG, TBL

Opus 40: Havbørn (1907)

20 x 41. To havfruebarn leker i vannet. Den ene spruter vann på den andre, som gjør klar til å kaste en fisk. Strek og tone, flere farger. Trykket hos AS Max Kleinsorg. Gjengitt i «Louis Moe og hans kunst» s. 88.

Samling: VKM , TBL

Opus 41: Morgen mellem Skærene (1907)

29 x 35. Tone, flere farger. «Næppe over 10 Tryk».

Samling: TBL

Opus 42: Fader og Søn (Bjørne) (1907)

16 x 25. Bjørneunge etterligner bjørnefar. Strek og tone. Enkelte med flere farger. Trykket hos AS Max Kleinsorg. Solgt til inntekt for Frederiksberg Fødehjem. Sign. i platen.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 43: Don Quixote (Hane og And) (1908)

25 x 37. Utkledt hane på kjepphest, etterfulgt av and med barberskilt som skjold og fjær som lanse. I bakgrunnen landsby med mølle. Tone, flere farger. Trykket hos AS Max Kleinsorg.

Samling: VKM, TBL

Opus 44: Kvinderovet (1908)

35 x 47,5. Bjørn holder kvinne. Menn som sikter på bjørnen med piler. Tone, flere farger.

Samling: VKM, TBL

Opus 45: Ørneborgen (1908)

35,5 x 48. Tone, flere farger. Gjengitt i «Louis Moe og hans kunst» s. 84. Se også «Louis Moe: Min egen Billedbog», 1919, u.p.

Samling: VKM, LMG, TBL

Opus 46: Valpurgis Morgen (1908)

40 x 49. Tone, flere farger.

Samling: LMG, TBL

Opus 47: Romulus og Remus (1908)

41 x 51. Tone, flere farger. «Faa Tryk».

Samling: TBL

Opus 48: Ils sont passès (Hane og Høne) (1908)

18,7 x 26,8. Kun i 5 prøvetrykk. «Kasseret».

Samling: TBL

Opus 48a: Kæmpende Hjorte (1908)

33,5 x 44,5. Utgitt av Foreningen «Fremtiden». Signatur i platen. Trykket hos AS Max Kleinsorg.

Samling: VKM, TBL

Opus 48b: Land og Hav (1908)

24 x 21,5. Havfrue ridende på satyr. Tone, flere farger. 48 trykk,varianter.

Samling: LMG

Opus 49: Bakkusbarnet (1909)

27 x 34. Utgitt av Den danske Raderforening. Signatur i platen. Tone, flere farger.

Samling: TBL

Opus 50: Amor triumfans (1909)

31 x 37,5. Tone, flere farger. «63 Ekspl».

Samling: TBL

Opus 51: Siesta (To Bjørne) (1909)

28 x 34,5. Tone, flere farger. Forskjellig papir. 117 eks.

Samling: TBL

Opus 52: Ronceval (1909)

39,5 x 49,5. Tone, strek, til dels flere farger. 12 eks.

Samling: TBL

Opus 53: Pas de deux (1909)

27 x 36. Dansende rev og bjørn. Utg. av Foreningen «Fremtiden». Signatur i platen. Trykket hos AS Max Kleinsorg. Sign. i platen.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 54: Sovende Bjerge (1909)

«Tilintetgjort».

Opus 55: Sjippende Satyrbarn (1910)

33 x 26. Strek og tone, flere farger. 210 eks.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 56: Faderglæde (Bjørne) (1911)

31 x 21. «Tryk med flere Farver (ganske faa). Ensfarvede Tryk à 10 Kr. sælges til Fordel for Frederiksberg Fødehjem».

Samling: TBL

Opus 57: Foran den gamle Lade (1911)

30 x 45,5. Sovende gris og hest utenfor gammel låve (Øya i Vrådal). Strek og flere farger. 9 eks.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 58: Skoveventyr (1911)

28 x 30,5. Rev og heks. Strek og flere farger. 34 eks.

Samling: VKM, TBL

Opus 59: Ugle og Foraarsalfer (1912)

26,5 x 31,5. Strek og flere farger. 142 eks.

Samling: TBL

Opus 60: Troldeunge og Bjørn (1912)

27,5 x 42,5. Trollunger mater bjørneunger. Bjørneungen er fastspent og kan ikke nå maten. Strek og flere farger. 59 eks.

Samling: VKM,TBL

Opus 61: Nat paa Fjorden (1912)

28 x 17,5. Skip på natthav. Strek og tone, flere farger. 27 eks. Linoleumstrykk?
Mrk: Mitt eksemplar, innkjøpt hos Bruun Rasmussen i 2012, er feilnummerert «Opus 58».

Samling: VKM, TBL

Opus 62: Lille Bakkusoptog (1913)

26 x 31. Bacchus-barn og to faununger trekker en bjørn. Strek og flere farger. 109 eks. Sign. i platen.

Samling: LMG, VKM , TBL

Opus 63: Betragtninger (1913)

23,5 x 35. Satyrunge og heire. Oval plate. Strek og flere farger. 242 eks.

Samling: VKM , TBL

Opus 64: Rencontre (1913)

29,5 x 39. Elg møter bjørn. Begge er iført «borgertøy». Strek og flere farger. 93 eks.

Samling: LMG, VKM , TBL

Opus 65: Prinsessen og hendes Nar (1913)

30 x 34,5. Tone, flere farger. 81 eks.

Samling: LMG, TBL (prøvetr.)

Opus 66: Bonde og Herremand (Ræv og Hare) (1913)

29 x 39,5. Flere farger. 17 eks.

Samling: TBL

Opus 67: Laboremus (1913)

29,5 x 39,5. Sovende hare med menneskeklær. Tone, flere farger. «Hidtil 57 Ekspl. Trykkes næppe mere».

Samling: LMG, TBL

Opus 68: In Flagranti (1913)

24 x 22. Bjørn på hodet i en vinkrukke. Trollunge river den i pelsen. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 300 Ekspl. Hidtil 238 Ekspl.»

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 69: Solo (Satyr og Marabustork) (1913)

20 x 29. Satyrunge spiller for marabou-stork. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 100 Ekspl. Hidtil 88 Ekspl.» Gjengitt i «Louis Moe og hans kunst» s. 89. Se også «Louis Moe: Min egen Billedbog», 1919, u.p.

Samling: VKM, TBL

Opus 70: Centaurkvinde, forfulgt av Stenalderfolk (1915)

20 x 26,5. Strek. Foreligger kun i 12 prøvetrykk.

Opus 71: In medias Res (2 stangende Satyrer) (1915)

15 x 37. To stangende satyrer. En hare er tilskuer. Strek og tone, flere farger. Sign. i platen. 76 eks.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 72: Faust (Ugle) (1915)

27,5 x 17,5. Ugle, bok, kranium, noter. Strek og tone, flere farger. 115 eks.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 73: Nocturne (Hare og Alfer) (1916)

25 x 33,5. En hare spiller fløyte for alfer og dyr. Strek og tone, flere farger. 106 eks.

Samling: VKM, TBL

Opus 74: Uten tittel (1916)

«Opgivet under Arbejdet».

Opus 75: Drilleri (Satyr og Pelikan) (1917)

26,5 x 35,5. Platen åttekantet. Tone, flere farger. 228 eks.

Samling: VKM, TBL

Opus 76: Les extremes se touchent (1917)

21 x 34. Strek, tone. 21 eks. «Ikke bragt i Handelen».

Opus 77: Barok (Troldkongens Datter) (1917)

26 x 18,5. Farge. «Findes kun i faa, varierede Prøvetryk».

Samling: TBL

Opus 78: Soir d’été (Havfrue og Søslange) (1917)

25 x 39,5. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 100 Ekspl. Hidtil 79 Ekspl.»

Samling: LMG, TBL

Opus 79: Méditation (Bog og Kylling) (1918)

21 x 12,5. Kylling mediterer i oppslått bok mens bokormene kikker ut fra bokens sider. Strek, tone, flere farger. «Ikke over 250 Ekspl. Hidtil 216 Ekspl.» Innsatt som fargelagt radering trykket hos AS Max Kleinsorg mellom p. 88 og p. 89 i «Louis Moe og hans kunst», 1949.

Samling: VKM, TBL

Opus 80: Aprés la chasse (1919)

24,5 x 40. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 150 Ekspl. Hidtil 63 Ekspl.»

Samling: LMG, TBL

Opus 81: Les poupées (Satyr med Dukker) (1919)

36 x 22,5. Satyr jonglerer med dukker. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 250 Ekspl. Hidtil 196 Ekspl.» Se også «Louis Moe: Min egen Billedbog», 1919, u.p.

Samling: VKM, TBL

Opus 82: Fluesvamp (Svamp og Djævelinde) (1920)

36 x 24. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 200 Ekspl. Hidtil 153 Ekspl.»

Samling: TBL

Opus 83: Pas d’troix ( 2 Satyrer og 1 Bjørn) (1920)

19 x 34,5. To satyrunger danser kjededans med bjørn. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 150 Ekspl. Hidtil 101 Ekspl.»

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 84: Eva, Døden og Slægterne – Eve, La Mort et Les Races Passés (1921)

28,5 x 35,5. Urmoren sitter på en sten t.h. i billedet, ved siden av står døden med hodeskalle i hånden. På jorden ligger tallrike hodeskaller. Strek, ensfarget. «Trykkes ikke over 100 Ekspl. Hidtil 44 Ekspl.» Avb. i Samleren, 1934, 11. årgang, p.2.

Samling: VKM, TBL

Opus 85: Capriccio (Bjørn og Alfer) (1922)

19 x 24. Strek, ensfarget. 106 eks.

Samling: TBL

Opus 86: Leen (1922)

39,5 x 29,5. Knokkelhender med ljå hvorpå menneskeskikkelser vrir seg. Strek, ensfarget. 37 eks. Avb. i Samleren, 11. årgang 1934 p.2. Louis Moe: Min egen Billedbog, 1919, u.p. avb. pennetegningen «Alt Kød er Hø» med omtrent samme motiv.

Samling: TLMG, VKM, TBL

Opus 87: Kæmpende Satyrer (1922)

25,5 x 35. To satyrer slåss. I bakgrunnen flyktende hest/kvinne. Strek, ensfarget: 53 eks. Flere farger. 25 eks.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 88: Trold (1922)

18 x 14. Helfigursportrett av troll med ringer i nese og ører. Strek, kun i rødt. 53 eks. Signatur i platen.

Samling: VKM, TBL

Opus 89: Havets Sang (1922)

27 x 37. Havmann med fiskehaleben, naken kvinne, sjøløve. Strek, ensfarget. 51 eks.

Samling: VKM

Opus 90: Fluerne (Les Mouches) (1923)

16 x 34. 3 alver – 1 rød og 2 blå – forsøker å fly. Strek, tone, flere farger. «Trykkes ikke over 150 Ekspl. Hidtil 104 Ekspl.»

Samling: VKM, TBL

Opus 91: Ragnarok (Kamp med Ormen) (1923)

29,4 x 39,5. Strek, ensfarget. «Foreligger kun i 1 Færdigt Tryk og nogle Prøvetryk». Sign. i platen.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 92: Andromeda (1924)

25 x 35. Strek, ensfarget. 50 eks.

Samling: TBL

Opus 93: Kosten (Troldskabets fejes ud) (1924)

35 x 27,5. Strek, ensfarget. «Trykning ikke over 150 Ekspl. Hidtil 101 Ekspl.»

Samling: LMG, TBL

Opus 94: Syndflodsmotiv (1924)

35,5 x 28. Strek, litt farge. 50 eks.

Samling: LMG, TBL

Opus 95: De stakkels små Underjordiske (1924)

23 x 41,5. Strek, ensfarget. 75 eks.

Samling: LMG, TBL

Opus 96: Heksene (Les Sorciéres) (1924)

29 x 27,5. 3 dansende hekser. Strek, ensfarget. 40 eks.

Samling: LMG, VKM

Opus 97: Inspiration (1924)

27 x 17,5. Fremstrakt hånd hvorpå naken kvinne danser omgitt av stråleglans. Strek, ensfarget. «Ikke over 75 Ekspl. Hidtil 50 Ekspl.»

Samling: VKM ,TBL

Opus 98: Komisk Epos (Epopée comique) (1924)

24 x 24. Pegasus på «krykker» og sammenbundne vinger. På dens rygg en laurbærkranset sanger med lyre. «Under Trykning. Novbr. 24».

Samling: VKM,TBL

Opus 99: Cyprianus (1924)

29,5 x 34,5. Troll leser i en bok. Strek, brun farvet. 50 eks.

Samling: TBL

Opus 100: Charon (1924)

31,5 x 33,5. Dødens fergemann ses bakfra ombord i sin båt, idet han vinker til en kvinne på elvebredden. «Under Trykning. Novbr. 24». Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 86.

Samling: VKM, TBL

Tillegg: Arbeider publisert etter utgivelsen av Trydes katalog

Opus 101: Opvågnen (1924)

Opus 102: Carneval (1924)

Opus 103: Les Sirénes (1924)

47,6 x 34,0. 3 syngende sirener i et tre på en klippetopp. I bakgrunnen vinkende sirene med lyre samt en sirene som letter fra et tre. Radering, strek, brun farve. Trykt hos AS Max Kleinsorg.

Samling: VKM

Opus 104: Kampen på Broen (1925)

Samling: TBL

Opus 105: Bjørnen og Badet, eller Bjørn og nøgen Kvinde i Træ (1925)

47,2 x 29,7. Bjørn rister et tre som en naken kvinne er flyktet opp i. Hennes klær ligger på stranden ved siden av treet. Radering, strek, brun farge.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 106: Troldkirken (1925)

49,1 x 29,7. Monstere på vei mot dør i borg. Radering, strek, grønn farge.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 107: Skattegraveren (1925)

49,7 x 33,6. Store klør kommer til syne i en klippesprekk, mens en liten røver flykter med sekk over skulderen. Radering, strek, brun farge. Avb. Samleren 11. årg., 1934, p. 2.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 108: Don Juan (1926)

29,7 x 45,0. Radering.

Samling: VKM, TBL

Opus 109: Ikke utg. (1925)

Opus 110: Intermezzo (1926)

25,0 x 40,2. Sovende bjørn og blomster bekranser naken kvinne på en gren. Ytterst på grenen en ugle som holder vakt. Radering, strek, tone, flere farger.

Samling: LMG, VKM, TBL

Opus 111: Krigersk Visjon (Helhesten) (1926)

Samling: TBL

Opus 112: En Spøg....Faunbørn (1926)

Samling: LMG, TBL

Opus 113: Uden Tittel (Idyl ved havet) (1926)

29,6 x 26,8. Havmann betrakter havfrue og barn. Neptun i vannskorpen. Radering, strek, brun farge. Finnes også i farger.

Samling: VKM

Opus 114: Ikke utg. (1926)

Opus 115: Bjergvandrerens Svimmelhed (1926)

35,7 x 50,0. Kvinne styrter i avgrunn fra en klippe, hvorfra en ung mann ( forferdet) og Døden (smilende) ser på. Radering, strek.

Samling: VKM, TBL

Opus 116: Les pauvres – De Fattige (1929)

To harer og en grevling.

Samling: TBL

Opus 117: Danse Macabre (1928)

Rev danser med hare.

Samling: LMG

Opus 118: Eros. Frø og Amorin (1929)

Samling: LMG, TBL

Opus 119: Ørn og Kentaurkvinde (1930)

Samling: TBL

Opus 120: Farlig Flirt (1930)

Ulv og gris.

Samling: LMG, TBL

Opus 121: Drage og Enhjørning (1930)

Opus 122: Farlig Flirt (1932)

29 x 22. Hjemme hos Troldene. 100 eks.

Samling: TBL

Opus 123: Ikke utg. (1932)

Opus 124: Dolce (1932)

Hvilende satyrkvinne og fløytespillende rev.

Opus 125: Duet for fløjter (1932)

Satyrbarn spiller.

Samling: LMG, TBL

Opus 126: Satyr og Bjørneunge (1932)

35 x 25.

Samling: LMG, TBL

Opus 127: Græshoppe på strå (1932)

Opus 128: Le Conte (1932)

Fe på flyvende svane.

Opus 129: Sérénade de Printemps (1932)

21 x 28. 70 eks.

Samling: LMG, TBL

Opus 130: Dafne (1932)

Opus 131: Døden hvesser ljåen (1932)

Samling: LMG

Opus 132: Storebror danser for lillesøster (1932)

29 x 22. Hjemme hos Troldene II. 200 eks.

Samling: LMG, TBL

Opus 133: Englebarn og to trollunger (1934)

Samling: LMG, TBL

Opus 134: Tartarus (1934)

Opus 135: Urtid. Mammut. (1934)

Opus 136: Stenalder, uroksen falder. (1934)

Samling: TBL

Opus 137: Skovinteriør (1934)

Kvinnelig djevel på vindfell.

Opus 138: Trollungen fjerner katten (1934)

Hjemme hos Troldene III.

Samling: LMG, TBL

Opus 139: Mors egen Unge skal i Selskab (1934)

Hjemme hos Troldene IV.

Samling: LMG, TBL

Opus 140: Dverg og alver (1934)

Samling: LMG

Opus 141: Ikke utg. (1934)

Opus 142: Heksegryden i skovkløften (1934)

Opus 143: Lille trold og alfer (1934)

Opus 144: To skovtrolde og kvinde (1934)

Opus 145: Rig trolds barn og fattig trolds unger (1935)

Hjemme hos Troldene V.

Samling: LMG, TBL

Opus 146: Ikke utg. (1935)

Opus 147: Vi leger komme fremmede (1936)

31 x 22. Hjemme hos Troldene VI.

Samling: LMG, TBL (prøvetrykk)

Opus 148: Sommernat alfers leg (1936)

Opus 149: Alf og trold (1936)

Opus 150: Drage, ørn og skognymfe (1936)

Opus 151: Skognymfe ved badet (1936)

Opus 152: Alv med døgnfluevinger (1936)

Opus 153: Ikke utg. (1936)

Opus 154: Hel i sin hule i underverdenen (1939)

Mytologisk tema.

Opus 155: Nornene under Yggdrasil (1939)

Opus 156: Lille bjørn på løpende bjørn (1939)

Hjemme hos Troldene VII.

Samling: TBL

Opus 157: Allegori (1940)

Dafne i et tre, bjørn, ape, krokodille.

Samling: LMG, TBL

Forsøk uten opusnummer

Aller Første (Læsende Barn) (1884-85)

7,5 x 11,5. "Kun i faa Ekspl. Ikke i Handelen".

Samling: TBL

Samtale (1902)

21 x 12. "Kun i Prøvetryk. Kasseret".

Maanespejling under Skovene (1909)

18 x 10,5. "Foreløpig kun i 3 Prøvetryk med let varieret Farve. Ikke i Handelen."

Kobberstikk

1: Lille Skovdjævel (1900)

13,5 x 6,5. "Faa Tryk." Også på japanpapir.

Samling: TBL

2: Tulipanpigen (1900)

18 x 9. "Faa Tryk." (ant. 8 eks.) Også på japanpapir.

Samling: TBL

3: Nymfe med Bjørneunge (1900)

18 x 9. "Faa Tryk." Også på japanpapir.

Samling: TBL (kolorert)

Litografier

1: Lille Rødhætte (1905)

27 x 36. Rødhette og ulven fra Grimms Eventyr. "Eventyrbillede for Børnestue". Farger, 500 eks. Sign. i platen. Trykt hos Alfred Jacobsen.

Samling: VKM

2: Den tapre Skrædder (1905)

27 x 36. Kjempe sleper avsted med et tre – fra Grimms Eventyr. "Eventyrbillede for Børnestue". Farger, 500 eks. Sign. i platen. Trykt hos Alfred Jacobsen.

Samling: LMG, VKM, TBL

3: Ræven og Ulven (1905)

27 x 36. Rev og såret ulv &ndadsh; fra Grimms Eventyr. "Eventyrbillede for Børnestue". Farger, 500 eks. Sign. i platen. Trykt hos Alfred Jacobsen.

Samling: VKM, TBL

4: Harens Væddeløb (1905)

27 x 36. Hare og pinnsvin – fra Grimms Eventyr. "Eventyrbillede for Børnestue". Farger, 500 eks. Sign. i platen. Trykt hos Alfred Jacobsen.

Samling: VKM, TBL

5: Hans og Grethe (1905)

27 x 36. Hans og Grethe ved heksens hus – fra Grimms Eventyr. "Eventyrbillede for Børnestue". Farger, 500 eks. Signert på stenen. Trykt hos Alfred Jacobsen. Sign. i platen.

Samling: VKM, TBL

6: Hønelilles Død (1905)

27 x 36. Gråtende løve, bjørn og rev følger den døde høne til graven. Mus er spent for en lekevogn hvorpå hønen ligger. Hanen er kusk. Eventyrbillede for Børnestue". Farger, 500 eks. Sign. i platen. Trykt hos Alfred Jacobsen.

Samling: VKM, TBL

7: Diende Barn (1909)

14 x 15. 25 eks.

Samling: VKM

8: Studier af 2 kvindelig Modeller (1910)

22 x 36. Sort. 50 eks.

Samling: VKM

9: Den trætte Høstmand (1910)

28 x 37. Skjelettmann i høstklær, hviler seg under et tre. Arbeidsredskaper, bl.a. en ljå er anbragt omkring treet. Sort 100 eks., 25 eks. i rødt. Avb. i "Louis Moe: Min egen Billedbog", 1919, u.p.

Samling: LMG, VKM, TBL

10: Jægerdrømme (1910)

41 x 62. Hvilende jegers syn - alle naturformer antar kvinneformer. (Fugler, trær, hjort, harer osv.) Sort. 125 eks. Avb. i "Louis Moe: Min egen Billedbog", 1919, u.p.

Samling: VKM, TBL

11: Koncert (1911)

39 x 38. Ryggvendt naken kvinne spiller for uhyre. Sort. 125 eks.

Samling: LMG, VKM, TBL

12: Ved den gamle Stald (liggende kvindelig Centaur) (1911)

30 x 42. Sort. 125 eks.

Samling: LMG, TBL

13: Landskabsstudie (1913)

27 x 26. Sort. 75 eks.

14: Lille Landskabsstudie (1913)

20 x 21. Sort. 75 eks.

15: Fløjtespillende Nymfe (1913)

24 x 28. Sort. 70 eks.

16: Havfrue og Træstubtrold (1913)

25 x 25. Sort. 75 eks.

17: Paa Eventyrets Kyst (Enhjørning og Havfrue) (1913)

25 x 42. Sort. 75 eks.

18: Krigen 1914 (1916)

24 x 19,5. 2 farger. 125 eks.

Samling: TBL

19: Panhovedet (1914)

60 x 42. Sort. 100 eks.

Samling: TBL

20: Cyprianus (1916)
34 x 22,5. Brunt med toneovertrykk. 125 eks.

21: Pan og Jorden (1916)

34 x 19. 10 eks. i rødt. 110 eks. i 2 farger.

Samling: TBL

22: Bakkantinde, Bjørn og Havuhyre (1916)

34 x 19. 10 eks. i rødt. 110 eks. i 2 farger.

Samling: TBL

23: "Først Folk" (Drikkende Faundreng og hylende Hund) (1916)

30 x 40. 2 farger. 125 eks.

Samling: TBL

Offset

Tørst (u. år)

26 x 15. Trykksignet Louis Moe. Trykket hos C. Corneliussen, u.år.

Samling: TBL