Hald og Krohn boktrykkeri og forlagsvirksomhet 1832–1841

«En fortegnelse over de böger og skrifter der er trykt i Vestl. Tidendes trykkeri er vistnok umulig at skaffe og der har vært adskillige ting af betydning som er mig ubekjendt.»
Fra: Sven O. Oftedal: Arendals ældste trykkeri. Upublisert manuskript 1932 (AAKS).

Disse ordene fra lokalhistorikeren og boksamleren Sven Oftedahl kan stå som motto for det møysommelig arbeid det er å rekonstruere listen over utgivelser fra Hald og Krohns boktrykkeri i Arendal, den mest interessante og spenstigste virksomhet i Arendals bokhistorie.

Teologen Nils Christian Hald (1808-1896) var sønn av eieren av Barbo gård i Arendal, Niels Hald (1766-1828) og Inger Marie Fahsland (1777-1812). Sammen med læreren og forfatteren Niels Mathias Aalholm (1811-1881) og boktrykker Lars Andreas Krohn grunnla han i 1832 boktrykkeri og avishus i familien Aalholms gård i Rådhusgaten 16 i Arendal.

En av Hald og Krohns viktigste støttespiller var eidsvoldsmann og jernverkseier Jacob Aall på Næs Jernverk. Han utgav sitt hefteskrift Fra Nutid og Fortid på forlaget, og støttet også på andre måter opp om virksomheten.

I tillegg til avisen Vestlandske Tidende, som var trykkeriets første og viktigste utgivelse, ble det utgitt flere tidsskrifter, som Jacob Sverdrups Den erfarne landmand – Et agronomisk Blad fra 1837 og utover, og Friederich Wilhelm Thoschlags Musikalsk Søndagsblad fra 1839.

Bokutgivelsene er oftest i lite format og enkelt utstyrt. Opplagene kan nok ha variert, men uansett er enkelte av bøkene og ikke minst småtrykkene i dag ganske vanskelige å finne og få eksemplarer vil ha overlevd bruk, bybranner og senere generasjoners mangel på interesse. Selv har jeg for eksempel et stygt hull i samlingen ved å mangle den tresiders Instrux for Natmanden i Arendal (u.å.) og andre småtrykk fra perioden.

Oversikten nedenfor inngår i arbeidet med å utarbeide en fullstendig bibliografi og dokumentasjon av alle Hald og Krohns utgivelser, med sikte på publisering i bokform.

Utgivelser fra Hald og Krohns boktrykkeri 1832-1841.

Oversikten nedenfor er ordnet kronologisk, og utgivelsesdato innen det enkelte år er oppgitt der den er kjent. Alle bøker unntatt de nevnt under «Andre utgivelser» er fra egen samling. «Andre utgivelser» er tatt med for å vise forlagets komplette utgivelser det aktuelle år.

1832

Den vestlandske Tidende - En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder

Første Aargang. kompl. Redigeret af N. M. Aalholm. Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: N.M. Aalholm (navnetrekk). Jonas Skougaards samling (notat på omslag) (Skougaard IV s 190). Hroar Deges bibliotek 2008.

N. M. Aalholm: Qvad, helliget Maren Otto Hald, paa hendes 24de Aars Fødselsdag den 29de August 1832, med Vendskab og Taknemmelighed, fra en oprigtig Ven.

Upag. 6 s. 120 x 200 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag) (Skougaard I s. 259). Hroar Deges bibliotek 2008.

Maren Otte Fürst, født 29. august 1808 i Arendal, død 26. januar 1892 i Kristiania. Gift med Niels Christian Hald 26. juli 1829. Vi må anta at familievennen Aalholm og ektemann og trykkerieier Hald laget dette vakre småtrykket til Marens fødselsdag 29. august 1832. Det må således være et av de aller tidligste Arendalstrykk, da første utgave av trykkeriets første og viktigste publikasjon – Den Vestlandske Tidende – utkom torsdag 31. juli 1832. Forut hadde de riktignok allerede laget Runer, helligede Niels Christian Hald paa hans 24de Aars Fødselsdag, den 19de August 1832, som således er noen dager eldre. Skougaard hadde også dette trykket i sin eie, men dagens eier er ukjent for meg.

Jacob Aall: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Første Hæfte, Om Bank og Pængevæsenet og sammes Indflydelse paa de vigtigste Næringsveie I Norge.

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 246 s. 110 x 180 mm.
Proveniens: N.M. Aalholm (navnetrekk), J.J.P. Aalholm (navnetrekk), Diderich H. Lund (Ex Libris), «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

Peder Thomassons og Hustru Lovise Grooss Testamente

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie ved L. A. Krohn. 24 s. 110 x 170 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Kaastrup 1864, Skougaard III s. 211)

Niels Mathias Aalholm: Sjofna, original norsk Nytaarsgave

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie ved L. A. Krohn. 209 s. 90 x 140 mm.
Dedikasjon fra forfatteren: Hr. Pastor S. O. Wolff: Forsmaae ei disse spæde Blomster der bydes ham, med inderlig Höiagtelse og Hengivenhed af N. M. Aalholm.
Proveniens: Simon Olaus Wolff, navnetr. Jonas Skougaards samling, notat på omslag. (Skougaard I s. 259.). Olav Anton Aalholm, navnetr.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

(Johan Ethers Bech): Den lille franske Skibsmægler: indeholdende hvad man behøver at vide for selv at kunne expedere sit Skib paa de franske Toldboder, Af en Norsk Skibsfører. 24 s.

(Niels Mathias Aalholm): Regnetabeller tilligemed en Forklaring over Mynt, Maal, Vægt og Tidens Inddeling.

ABC. U. å., 16 s., upag., ill. (18321835)

1833

Andreas Faye: Norske Sagn samlede og udgivne af Andreas Faye, Lærer ved Arendals Real- og Middelskole, og Medlem af det kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. XXXI+256,+VI s. 100 x 170 mm.
Med dedikasjon fra forfatteren til S. O. Wolff.
Proveniens: Simon Olaus Wolff. Jonas Skougaard (Skougaard IV, s. 67). Ragnar Anker Nilsen (Auksjon 22. mai 2013 kat. nr 161).
Ilagt seddel med Skougaards håndskrift: Wolff tenkte på å gi ut en sagnsamling. Da han så at Faye hadde sendt ut sine Norske Sagn ga han opp denne ide. Cfr. Simon Olaus Wolff ved Rikard Berge side LXVI og LXVII. Dette eksemplar er derfor særlig interessant.

(N.M. Aalholm): Sang til Hs. Kongelige Höihed, Norges vicekonge, Kronprinds Oscar, i Arendal den 6te August 1833.

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 4 s. 130 x 195 mm.
Proveniens: N. M. Aalholm (navnetrekk), Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard I s 259).

(Johan Ethers Bech): Hvedesbrødsdagene, Lystspil i 2 Acter, oversat efter La Lune de miel af Scribe

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 22 s. 125 x 205 mm.
Proveniens: N. M. Aalholm (navnetrekk), Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard I s. 265).

Vestlandske Tidende – En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder

Anden Aargang kompl. Redigeret af N. M. Aalholm. Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: N. M. Aalholm (navnetrekk). J. J. P. Aalholm, stempel. Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard IV s 190)

Jacob Aall: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Hæfte, Om Bjergværksvæsenet fornemmeligen med Hensyn til Norges Jernværker

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 136 s.
110 x 180 mm. Samt. halvskinnbind.
Navnetrekk N. M. Aalholm, J. J. P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

Jacob Aall: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Tredie Hæfte, Nogle Ord om Dagens Tone.

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 136 s.
110 x 180 mm. Samt. halvskinnbind.
Navnetrekk N. M. Aalholm, J. J. P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

U. forf.: Vise om Axel Thordsen og Skjøn Valborg

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie ved L. A. Krohn. 32 s. 105 x 180 mm.

N.M. Aalholm: Halvtredsindstyve Kort-Cabaler eller Patience-Spil (efter det Svenske), Det Smukke Køn tilegnet!

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 24 s. 90 x 140 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard IV s. 93).

Samling af udvalgte norske Sange I. National-Sange

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 16 s. 105 x 175 mm.
Proveniens: Hroar Deges bibliotek 2008.

U. forf.: II Historiske Sange

16 s. 105 x 175 mm.

N. M. Aalholm: Vignetter af norske Digtere

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 32 s. 100 x 170 mm.
Med dedikasjon fra Aalholm til Hr. Chr. Heyerdahl. Heyerdahl var postmester i Arendal.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

Dégrange, Edmond (Jæger, A.F): Det simplificerede Bogholderie, eller Ny Underviisnings-Methode i det dobbelte Bogholderie: hvorved man, uden anden Veiledning, selv kan lære sig samme, udarbeidet efter den 17de Udgave af La tenue des livres rendue facilé par Edmond Degrange. 202 s.

Niels Mathias Aalholm: Kortfattet norsk Sproglære og Læsebog for Ungdommen, 98 s.

Gustav Friedrich Dinter (N.M Aalholm): Bønnebog for Børn – med nogle Forandringer oversat efter 5. Opl. af «Schulgebete» af N.M. Aalholm, 35 s.

Niels Mathias Aalholm: Læsebog for Ungdommen. Udarbeidet efter det Franske af N.M. Aalholm, 98 s.

1834

Vestlandske Tidende - En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder

Tredie Aargang kompl. Redigeret af N. M. Aalholm. Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: J. J. P. Aalholm, stempel. Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard IV s 190)

Jacob Aall: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Binds første Hæfte, Om Kongsberg Sølvverk. Om den norske Banks Discontering. Et Brev til Recencenten af Nutid og Fortids 2det Hæfte i Bladet Vidar.

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 222 s. 110 x 180 mm. Samt. halvskinnbind.
Navnetrekk N. M. Aalholm, J. J. P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

Jacob Aall: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Binds andet og tredie Hæfte. Om Communevæsenet med specielt Hensyn paa Fattigvæsenet. Oversættelse af Fattigbalken efter den islandske Graagaas

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn. 278 s. 110 x 180 mm. Samt. halvskinnbind.
Navnetrekk N. M. Aalholm, J. J. P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

(Niels M. Aalholm): Samling av udvalgte norske Sange, V – Almuesange

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie ved L. A. Krohn. 20 s. 110 x 165 mm.

(Niels. M. Aalholm): Samling av udvalgte norske Sange, VI – Selskabssange

Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie ved L. A. Krohn. 24 s. 110 x 165 mm.
Proveniens: Olav Anton Aalholm

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

N. E. Lunøe: Den østersøiske Lastdrager, 120 s.

Andreas Faye: Norges Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning, 2. forb. Oplag, XVI + 286 s.

Instrux for Veirodemesterne i Nedenæs og Raabygdelaugets Amt. 6 s 1 bl fig: Rids til en 8te Fod bred Sneploug.

Ved Conrad C. Fürsts Jordefærd

Ved Conrad C. Fürsts Jordefærd 24. Februar 1834. 1 s.

1835

Vestlandske Tidende – En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder.Tredie Aargang kompl.

Redigeret af N.M. Aalholm. Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm, stempel. Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard IV s 190).

W.H. Buch: Samlede Digte, Første og Andet Hefte.

Paa N.M. Aalholms Forlag. Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. VII, 115, V, 95 s. 110 x 180 mm.

W.H. Buch: Maidagen paa Fjeldet. En Sagnidyl.

Paa N.M. Aalholms Forlag. Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 60 s. 110 x 180 mm.

Nicolai Henrich Jæger: Hollandsk Grammatik, eller Vejledning til med Lethed, at lære sig selv det Hollandske Sprog / efter P. Weilands Nederduitsche spraakkunst, med nødvendige Forøgelser og Hollandsk Læsebog.

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie ved L.A. Krohn. VIII + 118 + 60 s. 120 x 200 mm.
Navnetr. F.J. Mûrer.

 

(Niels Mathias Aalholm): Vittigt og Dumt, Gammelt og Stygt. En Samling af Anecdoter.

32 s. 105 x180 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard I s 259)

Sven Svenson (Pseud. for Johan Teophil Nathorst): Den kloge og forstandige Sven Anderson. en gammel Faarerøgter, eller en kort og sandfærdig Beretning om hvorledes Sven Anderson i Landsbyen Lyngberg reddede sine Faar under den store Dødelighed blandt Faarene forgangne Høst og Vinte; samt om hvorledes han erholdt dobbelt saa meget Uld som ellers. Optegnet og til det Almindeliges Tarv udgivet af hans Søn Sven Svenson.

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie ved L.A. Krohn. 14 s. 100 x 175 mm.
Proveniens: Hroar Deges bibliotek 2008. Ikke hos Halvorsen, som kun nevner en tilsvarende utgave utg. samme år i Kristiansand.

(Jørgen Aall): Poetiske Forsøg af En Nordmand.

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie ved L.A. Krohn. 58 s. 120 x 180 mm.
Proveniens: Mathias Schrøder Aalholm (stempel på omslag). Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard I s. 295).

Det har til nå vært antatt at den anonyme forfatteren var offiseren Carl Bonaparte Roosen (1800-1880) fra Arendal. Historikeren Gunnar Molden har imidlertid påvist (2014) at forfatteren er senere amtmann og stortingspresident Jørgen Aall (1806-1894), sønn av verkseier Jacob Aall på Næs Jernverk.

N.M. Aalholm: Kortfattet norsk Sproglære, til Brug i Almueskoler.

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie ved L.A. Krohn. Uten pag. 140 x 90 mm.
Tekst bakomslag: «Denne lille Bog sælges i Arendals Bogtrykkerie og hos Rigets Boghandlere heftet for 8 sk. pr. Expl. Til Efterretning for Dhrr. Præster og Skolelærere tjener, at man, naar i det mindste 30 Expl. paa eengang lages, ved at henvende sig til Forfatteren erholder 10 Pct. Rabat.«

N.M. Aalholm: Bønnebog for Børn, Andet oplag.

Arendal 1835. 35 s. 90 x 140 mm.

Karen Dorothea Bang: Fuldstændig norsk Kogebog til Brug saavel i større som mindre Huusholdninger.

Også kalt «den arendalske Kogebog».

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie ved L.A.Krohn. 110 s. 100 x 170 mm.
Navnetr. S. Blich.

2. utgave J.W. Cappelens forlag 1845.  3. utgave Kilden Forlag, Arendal 1991, med forord av Henry Notaker og etterord av Hroar Dege.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

(Christian Denoon Reymert): Scener af Livet: tvende originale Noveller. 107 s.

Christian Denoon Reymert: Alonzo, eller Den spanske Søerøver. 164 s.

(Arendals Sparebank), Plan, Arendal, 1 bl., 14 s.

Ved Laura Jacobine Fürsts Jordefærd den 3. februar 1835

Catalog over de Arendals Læseselskab tilhørende Bøger, den 1ste Mai 1833. 32 s

Midlertidige Love for Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Landhuusholdnings-Selskab.  8 s.

1836

Vestlandske Tidende – En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder. Fierde Aargang kompl.

Redigeret af N.M. Aalholm. Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm, stempel. Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard IV s 190).

Thierry, Madame Augustin (f. Julie de Querengal): Millionairens Søn. Overs. av Niels Matthias Aalholm.

Første hefte i den urealiserte serien Cabinets-Bibliothek af Noveller og Fortællinger af De bedste udenlandske Forfattere, utg. av S.O. Wolff og N.M. Aalholm Utgivelsesår angitt som 1836 på omslaget og 1837 på tittelblad. 94 s, 140 x 90 mm.
Tekst på bakre omslagsside: «Af Cabinets-Biblioteket vil, hvis et tilstrækkeligt Antal Subscribenter tegner sig, et Hefte paa 96 Duodesiider udkomme hver 4de eller 6te Uge. Subscriptionsprisen er 20 sk pr. Hefte, og gjælder for 12 Hæfter. – Subscription modtages i Christiania hos Dhrr. Johan Dahl og Guldberg og Dzwonkowski , og i de øvrige Stæder hos Dhrr. Boghandlere.»
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notater på omslagsside), Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard I s. 319).

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

Hermes – tidsskrift utg. av megler og dispasjør A.F.Jæger.  Et utrykt notat av Jens Vestad, datert «sommeren 1943» angir:

«Om dette bladet vet jeg bare at det 24. oktbr. 1836 «naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere:

Det af Mægler og Dispacheur A.F.Jæger i Arendal udgivende Ugeskrift «Hermes» indtil videre naadigst maa tilstaaes saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postsækkerne tillader det, mod at der til sædvanlig Deeling mellem Postcassen og Postmesteren afgives til Postvæsenet 1/3 af had der af Abonnenterne erlægges for Bladet.»

I Finans- og tolldepartementets brev til amtet om portomoderasjonen, som jeg har avskrift av, opplyses at deptet ved sirkulære til samtlige postkontorer har tilkjennegitt at «Prisen paa Ugeskriftet bliver af Abonnenterne at erlægge med 3 Spd. for Aargangen, hvoraf 1 Spd. tilfalder Postvæsenet.» A.F.Jæger døde 28. febr. 1837, så bladet gikk vel snart inn.  Det har ikke lyktes meg å komme over noe ekspl. av Hermes eller få mer greie på bladet.»

1837

(Niels. M. Aalholm): Samling av udvalgte norske Sange: Nationalsange – Historiske Sange – Almuesange – Selskabssange

Trykt i N.C.Halds Bogtrykkerie ved L.A.Krohn. 16+16+20+ 24 s. 110 x 165 mm.
Proveniens: Olav Anton Aalholm.

Dr. Morten Luthers udførlige Forklaring over St. Pauli Epistel til de Galater / efter Fleres Ønsker udgivet i det norske Sprog efter en gammel Oversættelse af den af Johan Georg Walch udgivne tydske Udgave, som af ham er forøget med en ny Fortale, i hvilken haves en historisk Efterretning, saavel om Epistelen til de Galater i sig selv, som og om denne Forklaring; med tvende Registre.

I N.C. Halds Bogtrykkerie. Trykt hos og forlagt af L.A. Krohn. 170 x 210 mm. 547 s.

(Christian Holm): En kort Anviisning til Urte- og Frugt-Havers Anlæg og Dyrkning.

Udgivet efter Foranstaltning af Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Landhuusholdningsselskab, 16 s.

Jacob Sverdrup: Den erfarne Landmand. Et agronomisk Blad.

Nr. 1-2. 16 + 22 s. 110 x 180 mm.
2. utg. Christania 1844.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

Catalog over afgangne Provst Krogs Stervboes Løsøre-Effekter, Bøger etc. 31 s.

Niels Mathias Aalholm: Cantate ved Secularfesten

Annet:

I redaktør Jens Vevstads etterlatte papirer ligger en liste med følgende påskrift: «Denne listen er utarbeidet av redaktør, forfatter og gårdbruker Jens Vevstad, Gjerstad i Aust-Agder, sommeren 1943. Ett eksemplar av den er sendt til førstebibliotekar W.P. Sommerfeldt, Unversitetsbiblioteket.» Listen bringer interessante opplysninger om flere Arendals-tidsskrifter som Vevstad påpeker ikke er omtalt i 1940-bibliografien. Vevstad opplysninger er såpass interessante at vi gjengir her de deler av listen som angår Arendal:

«Hermes. Utgiver megler og dispasjør A.F. Jæger, Arendal 1836.

Om dette bladet vet jeg bare at det 24. oktbr. 1836 «naadigst behaget Hans Majestet at resolvere:
Det af Mægler og Dispacheur A.F.Jæger i Arendal udgivende Ugeskrift «Hermes» indtil videre naadigst maa tilstaaes saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postsækkerne tillader det, med at der til sædvanlig Deeling mellom Postcassen og Postmesteren afgives til Postvæsenet 1/3 af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet».

I Finans- og tolldepartementets brev til amtet om portomoderasjonen, som jeg har avskrift av, opplyses at deptet ved sirkulære til samtlige postkontorer har tikjennegitt «at Prisen paa Ugeskriftet bliver af Abonnenterne at erlægge med 3 Spd. for Aargangen, hvoraf 1 Spd. tilfalder Postvæsenet«. – A.F. Jæger døde 28. febr. 1837, så bladet gikk vel snart inn. Det har ikke lyktes meg å komme over noe ekspl. av Hermes eller få mer greie på bladet.»

Vi kan vel anta at Hermes var trykket hos Hald & Krohn, men dette gjenstår selvfølgelig å dokumentere når et eksemplar av tidsskriftet måtte dukke opp.

1838

Andreas Faye: Alf Thorsen, den forstandige Bonde.

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 39 s. 105 x 180 mm.

2. utg. som Folkeskrifter Nr. 6. Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski. Trykt hos W.C. Fabritius, Christiania 1844.

Proveniens: Jonas Skougaards samling, Ragnar Anker Nilsen.

Jacob Sverdrup: Den erfarne Landmand. Et agronomisk Blad.

Nr. 1, 2, 8, 9, 11, 12. 32 s + 90 s + 16 s + 30 s + 16 s + 26 s. 110 x 180 mm.
Paginert forløpende så dette må være komplett årgang 1838.

Møde av Ordførererne for Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Formandskaber, Amtmand og Fogder, paa Gaarden Angelstad i Holts Præstegjeld den 12te Juli 1838.

4 s. 230 x 380 mm.

Gabriel Ferdinand Hetting: Beskrivelse over Premier-leutenant G.F. Hettings Forliis i Nordsøen, hans mærkverdige redning, samt Grønlandsreise i Foraaret 1838. Fortalt af ham selv.

99 s.
For nærmere informasjon om Hettings reise og forlis, se nedenfor.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

(Morten Smith Dedekam): Jubellægen A.C. Møllers Biographie forfattet i anledning af Festen i Arendal den 30te december 1838. 5 s.

Love for Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Landhuusholdningsselskab, 8 s.

Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Landhuusholdningsselskabs Bogsamling. 2 s

Christen Christensen: Kort Uddrag af Historien om de vigtigste Verdensbegivenheder. 142 s.

Sang til Toneskjalden Ole Bull ved et festelig Lag i Arendal den 16de September 1838

Kaptein Hettings beretning om forlis og ufrivillig ishavsfangst
«Capitainen gav da strax Ordre til at kappe Surringerne og kaste Dækslasten overbord, samt sætte Pumperne igang; men inden 10 Minutters Forløb var Vandet steget saa høit, at Koffen, som nu var kastet tværs paa Vind og Søe, begyndte at krænge …» Slik beskriver den 28 år gamle kaptein Gabriel Ferdinand Hetting dramatikken om bord i arendalskuta «Fortuna» i et dokument fremlagt ved sjøforklaringen i Arendal 26. juli 1838. Fire måneder tidligere, den 20. mars 1838, hadde seilskuta dratt ut fra Arendal med kurs for Le Havre i Frankrike. I sterk vind og snøfokk hadde koffen beveget seg sør-vestover. Vinden hadde økt til storm styrke, og på morgenkvisten ble det observert at «Fortuna» hadde begynt å ta inn vann. Nå startet en desperat kamp for å holde skuta flytende. Da skipet var i ferd med å velte, gav kaptein Hetting ordre om å kappe stormasten. Skipet rettet seg opp, men uten ordentlig seilføring ble «Fortuna» drivende hjelpeløst omkring i de store bølgene. På dekk slo sjøen inn over mannskapet. De klamret seg fast, men ble til slutt nødt til å søke ly i ruffen. I flere dager ble sjøfolkene stående med vann opp til knærne. De var sultne og forfrosne, og situasjonen ble etterhvert prekær. «Paa 3die Dag begyndte flere af Mandskabet at klage over hæftige Smærter i Fødderne, foraarsaget ved at disse stedse vare i det kolde Vand, og Smærterne bleve Søndag Morgen saa voldsomme at uafladelige Klageskriig hørtes i Ruffen.» Redningen var imidlertid nær. Klokken 08:00 ble et seilskip observert og to timer senere ble mannskapet på «Fortuna» brakt om bord i den tyske briggen «Der Junge Martin». Mannskapet var nå reddet, men redningen skulle vise seg kun å være starten på en enda lengre reise. (Arkivref: PA-1934, Fartøysarkivet F01 L0135).

Det skipbrudne mannskapet ble godt tatt imot på det tyske skipet, men den tyske kaptein Mein hadde ingen planer om å seile innom nærmeste havn. Briggen var på vei mot Grønland for å drive fangst på hval og sel, og det norske mannskapet ble derfor nødt til å bli med nordover. Etter tre måneder med fangst i ishavet var det endelig slutt, og kaptein Hetting kunne konstatere «fuldt Skib med en Ladning af 4 hvaler og omtrent 4000 Sælhunde.» Deretter gikk turen sørover igjen. 22. juli var de kommet ned mot Lindesnes og der ble det tidligere mannskapet på «Fortuna» hentet av en norsk losbåt som satte kurs for Arendal. «… vi fortsatte da vor Reise til Arendal, hvor vi lykkelig og vel ankom d. 24de Juli.» To dager senere ble det holdt sjøforklaring, der kaptein Hetting kunne gi sin beretning om mannskapets strabasiøse reise fra forlis og redning til ishavsfangst og hjemreise. Hetting sin beretning skulle imidlertid nå enda lenger enn sjøretten i Arendal. I 1838 fikk han utgitt sine opplevelser i bokform under tittelen Beskrivelse over Premier- Lieutenant G.F. Hettings Forliis i Nordsøen, hans mærkverdige Redning, samt Grønlandsreise i Foraaret 1838. Fortalt af ham selv. Boken ble trykket i N. C. Halds Bogtrykkerie i Arendal og den skulle få stor betydning for utviklingen av norsk næringsliv. Ishavsfangst med større seilskuter var en forholdsvis ukjent virksomhet i Norge i starten av 1800-tallet, men med Hetting sine beskrivelser av fangsten han hadde vært med på, var det flere som øynet muligheter i nord. En av dem var Svend Foyn fra Tønsberg. Foyn skal ha latt seg inspirere av Hetting sin beretning. I 1844 dro han ut på selfangstekspedisjon og i løpet av 1860-årene la han grunnlaget for den moderne hvalfangsten – en næring som i de neste hundre årene var blant Norges største. Den moderne hvalfangsten fikk imidlertid Hetting aldri oppleve. 29. september 1851 døde Hetting etter kort tids sykdom.

Dokumentet knyttet til sjøforklaringen i Arendal 26. juli 1838 vedrørende koffen «Fortuna» sitt forlis, er en del av samlingen kalt Fartøysarkivet og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I denne samlingen finnes en mappe knyttet til koffen «Fortuna». I tillegg til dokumentet «Extract af Passata med Kofskibet Fortuna af Arendal» inneholder mappen utklipp fra aviser og tidsskrifter vedrørende mannskapets dramatiske opplevelser under og etter forliset.

arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva Fartøysarkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kilde: Avtrykk, Kuben 24. juli 2018.

1839

Om Oprettelsen af et Sygehuus i Nedenæs og Raabygdelagets Amt

46 s, 175 x 100 mm, orig.omslag. Kun angivelse av trykkested.
Proveniens Gjerstad kommune, Andreas Vevstads bibliotek 2010.

Kommisjonens medlemmer var Jacob Aall, Nielsen og sogneprest Andreas Faye. (Kaastrup 1844).

Vestlandske Tidende – En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder. Syvende Aargang kompl.

Trykt i N.C. Halds Bogrykkerie af L.A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: Andreas Vevstads bibliotek 2010.

Jacob Sverdrup: Den erfarne Landmand. Et agronomisk Blad.

Nr. 3, 4, 6, 7. 16 s + 38 s + 16 + 16 s. 110 x 180 mm.
Forløpende paginert. Betegnes som «Anden Aargang», men må da vitterlig være tredje.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

Love for Arendals Skibsassurance-Forening, vedtagne i Mødet den 29. December 1837, tilligemed de Forandringer og Tillæg, som ere vedtagne i Mødene den 4. Januari 1839 og senere den 31. s.M. ved Assurance-Foreningens Districts Udvidelse.

Friederich Wilhelm Thoschlag: Musikalsk Søndagsblad, No. 1 (18. August 1839) – No. 13 (29. December 1839)

1840

Indstilling til Nedenæs og Raabygdelagets Amtsformandskab, fra den i Anledning af Oprettelsen af et Sygehuus i Amtet nedsatte Committee.

32 s. 175 x 100 mm, orig.omslag.
Proveniens Gjerstad kommune, Andreas Vevstads bibliotek 2010.

Innstillingen avgitt fra Jacob Aall, Nielsen, sogneprest Andreas Faye, stadsfysikus Kittel og distriktslege Møller. (Kaastrup 1842).

Johannes Musæus: Prolegomena til en vordende Lovgivning angaaende Religionsfriheden : et Forsøg

131 s. 100 x 170 mm.

Vestlandske Tidende – En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder. Ottende Aargang kompl.

Trykt i N.C. Halds Bogrykkerie af L.A. Krohn. 180 x 240 mm.
Proveniens: Andreas Vevstads bibliotek 2010.

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

Friederich Wilhelm Thoschlag: Musikalsk Søndagsblad, No. 14 (5. Januar 1840) – No. 26 (5. April 1840)

1841

Andre utgivelser fra forlaget dette år:

Aarsmøde i Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Landhuusholdningsselskab den 9. Febr. 1841, 16 s.

Johannes Musæus: Tale ved Arendals Maadeholdsforenings Aarsmøde 1841. 16 s.

Love for den Vestsøndenfjeldske Skibsassurance-Forening, vedtagne i Generalforsamlingen den 28. October 1841

Love for Omblie Præstegjelds Maadeholdsselskab. 1 s.

Se også Bøker og trykk fra Arendals første trykkeri. Bøker av Jacob Aall. (PDF)
Katalog fra utstilling i tilknytning til Næs Jernverksmuseums seminar Kunnskap og opplysning – til nytelse og nytte… 9.–10. desember 2011.