Boksamlere med tilknytning til Arendal

(Foto: Christian Houge)

Hroar Dege

His appetite for books was enormous.
Paul Quarrie, Sotheby’s 2005

Hroar Dege (1930-2003) må regnes med blant boksamlere knyttet til Arendal, selv om hans fødested var Fredrikstad og mesteparten av hans liv ble tilbrakt i Oslo og på Egelands Verk i Gjerstad.

Om Hroar kan det sies at han var et sant renessansemenneske som var interessert i alt, men i utgangspunktet var han kokk, restauratør og forfatter. Blant mye annet var han eier og driver av spisestedet Det blå kjøkken på Solli plass i Oslo, som han startet i 1969 (og som senere fikk navnet Tre Kokker), samt Soria Moria Restaurant på Torshov. Før det arbeidet han som kjøkkensjef ved Norsk Folkemuseum, Hotel Viking i Oslo og som kjøkkensjef ved Farris bad i Larvik.

Han skrev en rekke bøker om matlaging, oppnådde internasjonalt renommé, og var norsk dommer i kokkekonkurransen Bocuse d’Or i 1987, 1989 og 1991. Ellers drev han import av uvanlige ingredienser, som Maldon salt, og forestod flere viktige restaureringer av eldre bygninger, som Spinnerigården i Son, Moss Hotell i Moss, Lille Frogner Hovedgård og Egelands Verk. Sistnevnte, som han overtok sammen med sin kone Line i 1972, var hans egentlig hjem i mange år, og var utgangspunktet for hans tilknytning til Sørlandet og Arendal.

Av hans bøker er særlig interessant i denne sammenheng den nye utgaven av Bangs Fuldstændig Norsk Kogebog, med forord og mathistoriske kommentarer ved Henry Notaker og praktiske råd og etterord ved Hroar Dege, som ble utgitt på Kilden Forlag i Arendal i 1991. Karen Dorothea Bangs bok «Til brug saavel i større som mindre Huusholdninger» var ved utgivelsen av førsteutgaven i Arendal i 1835 en av de første kokebøker trykt i Norge og den første utenfor Christiania. Karen Dorothea Bang (1756-1839) var født i Arendal og virket blant annet som bestyrerinne for byens Hospital for vanskeligstilte kvinner av borgerklassen, beliggende i Kirkebakken på Tyholmen.

Hroar Dege mottok St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse, i 2002, for «fremme av norsk mat- og kjøkkenkultur».

Hroars boksamling var legendarisk, og var særlig rettet mot kokebøker, mat og vin. De viktigste bøkene fra denne del av samlingen ble solgt på auksjon hos Sothebys i London i 2005.

De viktigste av hans norske og nordiske bøker ble solgt på to auksjoner avholdt i Oslo i 2007 og 2008 av Norlis Antikvariat og Drammen Antikvariat. Katalogen for auksjon nr to er riktignok nummerert som nr III, da utgiverne regnet Sotheby’s katalog som nr II.

Andre deler av boksamlingen, inklusive en del av hans samling av eldre og sjeldne bøker og trykk med tilknytning til Arendal, mange anskaffet på auksjonene etter Jonas Skougaard i 1969-71, er avhendet under hånden.

Andre bøker av Hroar Dege:

  • Fra mitt blå kjøkken, kokebok, 1963
  • Mat for venner, 1964
  • Fra Neptuns gaffel: en kokebok om fisk og skalldyr, Aschehoug, 1966, 1995
  • Fra mitt blå kjøkken i 30 år: 1963-1993, 1993
  • Christopher Hammer: Norsk Kogebog, 1793: noen glimt av justisråden, hans samtid og hans kjøkken, Landbruksforlaget, 1994
  • Historien om de norske akevitter: aqua vitae fra trolldomskunst og magi til moderne industri fortalt i tekst og bilder, 1997
  • Beretninger om øl: Fra næring til nytelse, en faction i tekst og bilder, Kilden forlag, 1999
Jacob Aall

Sven Oftedal

Catalog over afgangne Provst Krogs Stervboes Løsøre-Effekter, Bøger etc., Arendal [1837], 31 s

Roar Tank: Den gamle reders bøker. En studie i vår skibsfartskultur i empiren. (I: Norsk Sjøfartsmuseums Årbok 1929, s. 91-115). Om boksamlingen til Peder Thomassen ved auksjonen i stervboet etter den barnløse Lovise Grooss. (Kaastrup 1347).

H.J.Vetlesen: Katalog over afdøde sagfører H.J. Vetlesens bøger. Bøgerne udsælges underhaanden fra Arendal Skifterets kontor 9-1 hver formiddag. Arendal 1883. 37 s. (Kaastrup 1356).

Catalogus over afgange Provst i Nedenæs Provstie og Sogne-Præst til Holts Præstegjeld i Christianssands Stift, Hr. Hans Speilbergs efterladte Bog-Samling, bestaaende af en Deel gode og vel condittionerede Bøger i adskillige Sprog og Videnskaber, isærdeleshed en stor og sielden Samlng af danske Bøger, som Tirsdagen den 30te Julii og følgende Dage bliver stillet til offentlig Auktion i Hr. Sorenskriver Fnnes Gaard i Colbiørnsvigen ved Arendal, hvor, saavelsom i Arendal hos Madame Sal. Tybrings og paa Holts Præstegaard hos Enke-Prostinden Catalogi blive at bekomme. Kr. sand 1793. 1 bl. 224 s. (Kaastrup 4133)