Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal – utvalgte utgivelser etter 1940

Her finner du enkelte utvalgte utgivelser fra Arendal etter 1940.
NB – dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i min egen samling.

1942

R. Høyland: Arendals Misjonsforening 1842-1942. 100-års beretning.

John S. Olsens Trykkeri. 24 s. 140 x 120 mm.

1943

Julius M. Smith: To slektsbiografier. Julius Marius Smith 1825–1905. Mads Henrik Smith 1860–1933.

Alv Kristiansen A.S. 24 s. 150 x 220 mm.
Dedikasjon fra forf.: Herr Johannes Norløff med hilsen til 60 årsdagen og med takk for «Julius» artikler.

Gabriel Scott: Fiskervisen eller Livet ombord Skjøiten "Emma".

Trykt i A/S Agderposten.  Opplag:  50 eksemplarer.

Upag.  150 x 210 mm

S. Oftedal: Lærer P. Oftedal 1822-1890. Et bidrag til skolens historie.

P.M. Danielsens Forlag. 70 s. 140 x 200 mm.
(Kaastrup 1376a)

Husmorskulane i Aust-Agder. Møglestu husmorskule 1912-1941.

Utgjeve av husmorskulestyret. Skriftstyrar Jens Vevstad.
P.M. Danielsens Forlag. 96 s. 155 x 230 mm.

Arendal kommunes regnskaper 1941–1942.

A.S. Arendals Boktrykkeri. 56 s. 170 x 205 mm.

Filadelfiamenigheten Arendal 1928–1943.

Agderpostens Trykkeri. 16 s. 145 x 200 mm.

Arendals Bytings Forhandlinger 1942.

A.S. Arendals Boktrykkeri. 47 + III s. 120 + 240 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1943.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

1944

Magne Gausdal: Du er mannen.

Eget forlag. AS Agderposten. Alv Kristiansen AS. 203 s. 130 x 200 mm.

G.B. Gregertsen: Familieboken. Slektene Alve – Gartha – Songe – Ottersland.

John S. Olsens Trykkeri A.S. 76 s. + etterskrift. 150 x 230 mm.

Landbruksmelding for Aust-Agder 1943.

Utgjeve av Aust-Agder Landbrukskontor.
John S. Olsens Trykkeri A/S. 22 s. 180 x 280 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1944.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

1945

Jens Vevstad: P.M. Danielsen 50 år – og litt om bøker i Arendal i eldre tid.

P.M. Danielsens Trykkeri. 40 s. 150 x 210 mm. (Kaastrup 1571).

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1945.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Landbruksmelding for Aust-Agder 1944.

Utgjeve av Aust-Agder Landbrukskontor.
John S. Olsens Trykkeri A/S 32 s. 180 x 280 mm.

Aust-Agder Fylkestings forhandlinger for året 1945.

John S. Olsens Trykkeri A/S. 320 s.
Medbundet:

  • Lysing over Aust-Agder fylkeskommunes utgifter og inntekter i budsjettåret fra 1. juli 1945 til 30. juni 1946. 4 s.
  • Landbruksmelding for Aust-Agder 1944 utgjeve av Aust-Agder Landbrukskontor, 32 s.
  • Melding frå Aust-Agder Landbruksskule på Holt 1943–44 ved Toralf Skjerkholt, 28 s.
  • Årsmelding frå Bygland Landbruksskole for året 1/7 1943–30/6 1944 ved Ole P. Rønning, 16 s.

Alle John S. Olsens Trykkeri A/S. 170 x 260 mm.

Kunngjøring: Fienden har kapitulert! Nordmenn skal atter styre landet osv.

Undertegnet midlertidig fylkesmann, hjemmestyrkens leder osv. Datert Arendal, den 9. mai 1945.
Trykkeri ikke oppgitt. 1 s. 420 x 210 mm.

1946

Folkemuseet for Arendal By og Aust-Agder Fylke 1935–1945.

P.M. Danielsens Trykkeri. 40 s + foldekart. 150 x 220 mm. (Kaastrup 1762)

Den Houenske Margarete Stiftelse. Vedkommende Byggespørsmålet.

Styrets uttalelse av 26. april 1946 til rådmannen i Arendal.
John S. Olsens Trykkeri A.S. 16 s. 170 x 240 mm. (Kaastrup 1289).

Fra Fjord og Fjære. Kristelig Novellehefte. Nr 1.

Sørlandsforlaget. Trykt i Fædrelandsvennens Trykkeri, Kristiansand.
128 s. 120 x 190 mm.

Fra Fjord og Fjære. Kristelig Novellehefte. Nr 2.

Sørlandsforlaget. Trykt i Fædrelandsvennens Trykkeri, Kristiansand.
132 s. 120 x 190 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1946.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Regnskap for Agdesidens Rederi AS for 1945–1946.

John S. Olsens Trykkeri A.S. Upag. (18 s.). 150 x 210 mm.

Håkon Hanssen: Med blankt våpen.

Olaf Dale’s Forlag. Napers Trykkeri, Kragerø.
234 s. 120 x 190 mm.

Katalog over Unghest- og Kåringssjå for Vestlandsrasen i Aust-Agder 1946.

John S. Olsens trykkeri A/S.
11 s. 140 x 210 mm.

1947

Magne Gausdal: Skyld

Roman. Sørlandsforlaget. Tr. hos Naper Kragerø.
248 s. 120 x 190 mm.

Bertha Hjortland: De kommer fra nord og syd.

Roman – «Nr. 1. av en serie.  2. opplag».

Sørlandsforlaget. Tr. hos Naper Kragerø.
238 s. 130 x 180 mm.

Fred. Barth: Arendals Håndverkerforening 1847-1947.

P.M. Danielsens Trykkeri. 137 s. 170 x 260 mm. (Kaastrup 1578).

Arendal Handelstands Sangforenings Danmarkstur 20.–23. juni 1947 – Konsertprogram og tekster.

John S. Olsens Trykkeri AS. Upag. 150 x 220 mm.

Lover for Arendals Dampskibsselskab vedtatt 28. april 1947.

John S. Olsens Trykkeri AS. 5 s. 150 x 220 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1947.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Regnskap for Agdesidens Rederi AS for 1947.

John S. Olsens Trykkeri A.S. Upag. (4 s.). 210 x 300 mm.

Vedtekter for Skipsaksjeselskapet "Geirulv" vedtatt 19. mai 1947

P.M. Danielsens Trykkeri. Upag. (4 s.). 130 x 190 mm.

N.R. Nielsen: De hvite seil V. Samlet ved kaptein N.R. Nielsen.

Særavtrykk etter Vestlandske Tidende. Eget Forlag. Satt i A/S Vestlandske Tidende. Trykt hos Alv Kristiansen. 136 +VI s. 150 x 240 mm.

1948

(Johannes Norløff): Litt fra Arendal i gamle dager. Onkel Fredrik skriver brev.

P.M. Danielsens Trykkeri. Nr. 59 av 300 ekspl. 24 s. 150 x 220 mm.
Tredje rekke av en artikkelserie som ble offentliggjort i Vestlandske Tidende i 1946–1948. De to tidligere rekkene hadde titlene «Arendalsmiljø i gamle dager» og «Gamle fotografier». (Kaastrup 1245).

Lars Rustbøle: Arven

Sørlandsforlaget. Trykk: Naper, Kragerø. 167 s. 120 x 190 mm.

Lars Rustbøle: Gjensitteren

Sørlandsforlaget. Heglands Trykkeri, Flekkefjord. 167 s. 130 x 190 mm.

Knut Greve: A/S Arendals Møbelfabrik 50 års jubileum 4. februar 1948.

John S. Olsens Trykkeri A/S. 25 s. 190 x 250 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1948.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Regnskap for Agdesidens Rederi AS for 1948.

John S. Olsens Trykkeri A.S. Upag. (4 s.). 210 x 300 mm.

Sigvald Salvesen og Anders Salvesson: Aamli Sparebank 1989–1948.

P.M. Danielsens Trykkeri. 32 s. 150 x 210 mm.

1949

Olaf Lie: Slægtsundersøkelser og erindringer med mere væsentlig vedrørende min fars og mors familie.

P.M. Danielsens Trykkeri. 166 s. 140 x 200 mm.

Birger Dannevig: Hisøy Kirke 1849-1949.

P.M. Danielsens Trykkeri. 55 s. 170 x 250 mm.
Ex Libris A. Stokkelien.

Bertha Hjortland: Vegslusken.

Sørlandsforlaget, Arendal. Trykt hos Naper Kragerø.
250 s. 125 x 185 mm.

Odd Schøyen-Paulsen: Jeg glemmer deg aldri!

Sørlandsforlaget, Arendal. Trykt hos Naper Kragerø.
102 s. 125 x 185 mm.

Odd Schøyen-Paulsen: Alle tiders klubb

Sørlandsforlaget, Arendal. Trykt hos Naper Kragerø.
130 s. 125 x 185 mm.

Aamli Forbrugsforening 1899–1949

P.M. Danielsens Trykkeri. 36 s. 150 x 215 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1949.

John S. Olsens Trykkeri A.s. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Regnskap for Agdesidens Rederi AS for 1949.

John S. Olsens Trykkeri A.S. Upag. (4 s.). 210 x 300 mm.

Sanger ved Fellesmøtene i Arendal.

John S. Olsens Trykkeri AS. 64 s. 90 x 130 mm.

1950

Nils Nersten: Minner fra Setesdal.

P.M. Danielsens Forlag.136 s. 150 x 220 mm.

Birger Dannevig: Arendal – Features of life and activities – Noen trekk fra byen og omegn.

Engelsk tekst ved Thor Bryn.
P.M. Danielsens Forlag og Trykkeri. Upag. (66 s.). 210 x 300 mm.

Leif Gjertsen: Pusnes Mek. Verksted AS 1875–1950.

Tegn. ved Odd Hoffsnes Larsen.
John S. Olsens Trykkeri AS. 62 s. 200 x 300 mm. (Kaastrup 4023).

Leif Gjertsen: Nils Mørland AS 1900–1950.

Tegn. ved Odd Hoffsnes Larsen.
P.M. Danielsens Trykkeri. Upag. ( 36 s.). 150 x 210 mm.

Granerevyen 1950. Program

John S. Olsens Trykkeri AS. Upag. (20 s), 145 x 210 mm.

Russerøsten. Utgitt av Arendalsrussen 17. mai 1950. Red. Andreas Vevstad

Lillesand-Grimstad-Postens Boktrykkeri A.S., Grimstad.
Upag. ( 6 s.). 400 x 600 mm.

K.J. Rudnick: Reformatoren dr. theol. Balthasar Hubmaier. En troens helt på reformasjonstiden.

Røberg’s Trykkeri. 16 s. 100 x 150 mm.

Ekstrakt av Arendals Dampskibsselskabs regnskap for 1950.

Røberg’s Trykkeri. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Regnskap for Agdesidens Rederi AS for 1950.

John S. Olsens Trykkeri A.S. Upag. (4 s.). 210 x 300 mm.

1951

Birger Dannevig: Arendals Elektrisitetsverk gjennom 50 år.

Trykt i P.M. Danielsens Trykkeri. 64 s + tabeller. 180 x 250 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1466)

Erling Ruud: Tromøy kirke fra omkring 1100 til 1951.

Utg. av Tromøy Menighetsråd.
P.M. Danielsens Trykkeri. 176 s. 200 x 280 mm. (Kaastrup 4034).

Arendals Dampskibsselskab: Årsberetning for 1951.

Røbergs Trykkeri. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

Regnskap for Agdesidens Rederi AS for 1951.

John S. Olsens Trykkeri A.S. Upag. (4 s.). 210 x 300 mm.

1952

Arendals Dampskibsselskab: Årsberetning for 1952.

Røbergs Trykkeri. Upag. (1 s.). 210 x 300 mm.

1953

Katalog over gamle tekstiler i Aust-Agder.

Utg. av Aust-Agder Bondekvinnelags Tekstilnemnd.
P.M.Danielsens Trykkeri. 48 s. 150 x 210 mm.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1953.

Røbergs Trykkeri. Upag. (8 s.). 145 x 210 mm.

1954

Birger Dannevig: Arendals Sjømannsforening gjennom 100 år.

P.M. Danielsens Trykkeri. 128 s. 180 x 250 mm.
Ded.: Tilstilles fhv. Formand Kaptein Anders Smith, for hans interesserte arbeid ved bokens utarbeidelse. Arendals Sjømandsforening. C. Mørland P.t. formand.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1954.

P. M. Danielsen. Upag. (8 s.). 145 x 210 mm.

1955

Birger Dannevig: Hisøy skoler. En oversikt over utviklingen fra 1786 til 1954.

P.M. Danielsens Trykkeri. 96 s. 180 x 260 mm. (Kaastrup 1501).

Arendal Kommunale Elektrisitetsverk: Betingelser og Pristariffer for levering av elektrisk strøm.

John S. Olsens Trykkeri AS, 23 s.100 x 135 mm.

Trefoldighet Menighet i Arendal 1705–1955.

Trykk: P.M. Danielsens Trykkeri. 60 s. 150 x 220 mm.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1955.

P. M. Danielsens Trykkeri. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

Barbu kirke 75 år 1880–1955.

Utg. av Barbu Menighetsråd. John S. Olsens Trykkeri.
30 s. 150 x 210 mm.

1956

O.A. Aalholm: Noen sørlandske slektsbilder. Niels Rohd Møller, Maren Møller, født Salvesen og deres efterslekt.

Tr. som manuskript. John S. Olsens Boktrykkeri AS, 69 s. 180 x 260 mm.
Med. ded. fra forf. til Birger Dannevig.

Birger Dannevig: Aust-Agder Rederforening 1906–1956 – samt noen trekk av fylkets sjøfarts historie.

P.M. Danielsens Trykkeri. 124 s. 180 x 250 mm.

Birger Dannevig: Arendals Meieri 1906–1956. En liten oversikt.

P.M. Danielsens Trykkeri. 60 s. 180 x 260 mm.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1956.

P. M. Danielsens Trykkeri. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

1957

Norges Bondelags Landsmøte 1957 – Program og vegleder

Upag. ( 4 s. ) 280 x 390 mm.

Aust-Agder Industriforening: Arendals havn – en liten orientering.

U. trykkested/år, men datert «januar 1957». Upag. (12 s). 150 x 200 mm.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1957.

Røbergs Trykkeri. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

1958

Birger Dannevig: Arendals Riksmålsforening 1908–1958. Sprogutvikling og sprogkamp.

P.M. Danielsens Trykkeri. 45 s. 150 x 200 m.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1958.

John S. Olsen AS. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

1959

Anton Christian Houens dagbøker 1841–1949.

Overs. av Nils Kirkedam. Særtrykk av Agderposten 1958–1959.
Utg. med bidrag av A.C. Houens legat v/ Kirke- og Undervisningsdepartementet.
P.M. Danielsens Trykkeri. 62 s. 150 x 210 mm.

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1959.

P. M. Danielsens Trykkeri. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

Vedtekter for Skibs A/S "Geirulv" vedtatt 4. april 1959

P.M. Danielsens Trykkeri. Upag. ( 4 s.). 130 x 190 mm.

1960

O.A.Aalholm og Thor Bryn: Arendals Forsikringsselskab AS 1860–1960.

Med bakgrunn: Av Aust-Agders seilskipssaga.
P.M. Danielsens Trykkeri AS. 167 s. 170 x 240 mm.

C. Huldt-Ugland: Byposten i Aust-Agder.

Utgitt ved Aust-Agder-Museet og -Arkivet, Arendal, delvis særtrykk av årboken «Aust-Agder-Arv» 1959.
P.M. Danielsens Trykkeri. 15 s. 150 x 210 s. (Kaastrup 473).

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1960.

P. M. Danielsens Trykkeri. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

Vedtekter for Arendals Dampskibsselskab vedtatt 26. april 1960.

John S. Olsens Trykkeri AS. 7 s. 140 x 210 mm.

1961

Birger Dannevig: Fra 35 hk til 21000 hk. Noen trekk omkring Arendals Maskinistforenings 50 års jubileum.

P.M. Danielsens Trykkeri. 72 s. 150 x 235 mm. (Kaastrup 1475).

Arendals Dampskibsselskab: Beretning og regnskap 1961.

Trykkeri ikke angitt. Upag. (12 s.). 145 x 210 mm.

1962

Grane 60 år 1902–1952–1962.

Trykk: Sverre Kildals Boktrykkeri, Tvedestrand. 64 s. 210 x 290 mm

1964

Birger Dannevig: Arendal Sparebank 1825–1889–1964.

P.M. Danielsens Trykkeri. 130 s. 160 x 240 mm.

Aust-Agders Fylkestings Forhandlinger for året 1964

P.M. Danielsens Trykkeri. 620 s. + tillegg. 170 x 250 mm.

1965

Norgesmesterskapene skøyter 1965. Program.

Forenede Trykkerier, Oslo. Upag. (24 s), 150 x 210 mm.

1967

(Jacob Darre Knudsen): Roligheden i eldre og nyere tid og Arendals Skibs-Ophugning 1917–1967.

Trykkeri ikke oppgitt. Upaginert (16 s). 200 x 270 mm.

Julehilsen fra Øyestad 1967

Utg. av Øyestad Historielag. Redaksjonskomite: Klemmet Hammen og Harald Holfeldt Roscher.
Agder Tidends Trykkeri, Kristiansand, 42 s. 210 x 300 mm

1968

Eyvind Flaten: Under stjernebru. Dikt.

P.M. Danielsens Boktrykkeri. 47 s. 150 x 230 mm.
Dedikasjon: Til Helena og Halvor med vennlig hilsen fra Eyvind Flaten I/VI 1969.

100 år. Arendal Metodistmenighet 1868–1968.

Trykk: Heglands Trykkeri, Flekkefjord. 150 x 210 mm.

For fulle seil. Sommermessen Arendal 28. juni–7. juli 1968.

8 s. 120 x 220 mm.

Per Sjeggestad: Kino i byen vår.

Bye-Snorre Grafisk AS. 56 s. 190 x 260 mm.
Innlagt:

  • A/S Kinoteateret’s 30 års jubileum 2. november 1968 – Meny – A/S Phønix Hotel.
  • Sang til damene (fortrinnsvis de som ikke er til stede) ved «Saga»‘s jubileumsfest på Phønix Hotel lørdag 2. november 1968.
  • Program Kinoen «Saga»s kulturuke 1968 – Konsert i Sjømannskolens Aula lørdag 2. november 1968.

Trykk: P.M.Danielsens Trykkeri.

Birger Dannevig: Arendal og næringslivet. Noen historiske trekk.

Utgitt ved Arendals Handelsstands Forenings 100-års jubileum 16. juni 1968.
P.M. Danielsens Trykkeri. 147 s. 160 x 230 mm.

Julehilsen fra Øyestad 1968

Utg. av Øyestad Historielag. Redaksjonskomite: Klemmet Hammen og Harald Holfeldt Roscher.
Andersen & Bengtsons Trykkeri, Kristiansand, 40 s. 210 x 300 mm.

1969

Julehilsen fra Øyestad 1969.

Utg. av Øyestad Historielag. Redaksjonskomite: Klemmet Hammen og Harald Holfeldt Roscher.
P.M. Danielsens Trykkeri, 42 s. 210 x 300 mm

1971

Klemmet Hammen: Hjembygdens pris: Øyestad i dikt og sang.

Utg. av Øyestad Bygdeboknemnd. Trykkested ikke ang. 16 s. 210 x 300 mm

1972

Klemmet Hammen: For felles sak. Aust-Agder Fylkesavholdsnemnd gjennom 25 år 1947–1972.

Trykkested ikke angitt. 32 s. 150 x 210 mm

Klemmet Hammen: Sokneprestene i Øyestad og deres medhjelpere Kapellanene.

Utg. av Øyestad Bygdeboknemnd. Trykkested ikke angitt. 16 s. 210 x 300 mm.
«Skriftet er anbefalt av Øyestad Menighetsråd».

Hans Olaf Aanensen: Hus og innbyggere i gamle Tvedestrand. Antikvarisk registrering 1971-72.

Danielsens offsettrykkeri, Arendal. 83 s.  210 x 300 mm.

1973

Tarald Nomeland: Lund-slekta i Valle-Setesdal 1872-1972

Ny utgåve ( 1. utgave 1972).  Utgjevarar Sverre Lund Valle Bjørgulv Lund Arendal.

Prenta hjå Edgar Høgfeldt A.s. Kristiansand.  32 s. 150 x 220 mm.

Klemmet Hammen: Hverdags-sang. Dikt og kvede

Trykk: SAKO – Seljåsen og Aaberg. 34 s. 150 x 210 mm.
Navnetr.: Andr. Vevstad.

Klemmet Hammen: Arendals pris i dikt og sang. Utgitt i forbindelse med 250-års jubileet 1973.

Trykk: SAKO Bråstad Arendal. 32 s. 210 x 300 mm.

Arendal før og nå.

Utgitt av Den norske Creditbank. U. trykkested.
16 s. 200 x 280 s.

Øyestad Historielag. Høstnummer nr 2–3. 3.årg.*

Red. av Gunnar Knudsen Asdal og Bergår Gundersen Ormetjern.
U. trykkested. 20 s. 150 x 210 s.
* Om Øyestad Historielags utgivelser
I Hilsen fra Øyestad 1967–1991 – innhold gis følgende opplysninger om Øyestad Historielags utgivelser:

Det første årsskrift fra Øyestad Historielag var Julehilsen fra Øyestad i 1967. I 1974 ble navnet endret til Hilsen fra Øyestad, og det har senere kommet hvert år unntatt 1971 og 1972. Historielaget kan ennå skaffe de fleste heftene, eller kopi av enkeltartikler, der hefter ikke kan skaffes (heftene for 1981 og 1982 er utsolgt). I denne oversikten har vi tatt med alle selvstendige artikler, en del kortere notiser og noen bilder med selvstendig tekst, men ikke meldinger mv. om Historielagets virke. Det er henvist til år og sidetall.

I årene 1972–1989 ga Historielaget også ut et lite stensilert medlemsblad, med tittelen Øyestad Historielag. Dette inneholdt nytt om laget – bl.a. årsberetninger og regnskap, men også artikler om historiske emner. De var sjelden signert, men var som oftest skrevet av bladets to «redigenter», Knut Knutsen Asdal og Bergår Gundersen. Av disse bladene finns det bare enkeltnummer, men vi kan skaffe kopi av enkeltartikler.

Olav Weierholt: Kirken i Austre Moland. Festskrift til 300-årsjubileet i 1973.

Trykk SAKO – Seljåsen & Aaberg. 336 s. 170 x 230 mm.

1974

Klemmet Hammen: Runer. 50 minnedikt

Trykk: SAKO. 54 s. 150 x 210 mm.
Navnetr.: Andr. Vevstad.

Klemmet Hammen: Folk og fe. Nye hverdagsdikt

Trykk: SAKO. 36 s. 150 x 210 mm.
Navnetr.: Andr. Vevstad.

Klemmet Hammen: Lensmenn i Øyestad gjennom 400 år. Biografier om 20 lokale lensmenn og begivenheter omkring dem.

Utg. av Øyestad Bygdeboknemnd.
Trykk SAKO – Seljåsen og Aaberg, Bråstad Øyestad. 16 s. 210 x 300 mm.

Øyestad Historielag. Vårnummer nr 2. 4. årg.

Red. av Bergår Gundersen Nygårdshaven og Gunnar Knutsen Asdal.
U. trykkested. 12 s. 150 x 210 s.

1975

Klemmet Hammen: Livs-skjebner. Dikt

Trykk: SAKO. 60 s. 150 x 210 mm.
Navnetr.: Andr. Vevstad.

Klemmet Hammen: Grimstads pris i dikt og sang

Ut, av Selskapet for Grimstad Bys Vel. Trykk: SAKO – Seljaasen og Åberg, Bråstad, Arendal.  42 s. 200 x 290 mm.

1976

Klemmet Hammen: Kjente salmer og sanger. Litt om deres tilblivelse – og om dikterne.

Utg. av Øyestad Bygdeboknemnd. Trykkeri ikke oppgitt. 63 s. 150 x 210 mm.
Navnetr.: Andr. Vevstad.

Hilsen fra Øyestad 1976.

Utg. av Øyestad Historielag. Trykk Harald Seljåsen Offset.
56 s., 160 x 230 mm.

Arild Hamsun (red.): Ni artikler om Knut Hamsun

Trykk Harald Seljåsen Offset, Øyestad, Arendal.
122 s., 150 x 220 mm.

Klemmet Hammen: Tromøys pris i dikt, sang og historier

Utg. av Tromøy Bondekvinnelag. Trykk Harald Seljåsen Offset, Arendal. 28 s. 290 x 200 mm

Arendal Kr. Ungdomsforening 1876-1976

Redaksjonskomite:  Bitte Førland, Arthur Tørå, Rolf Tallaksen, Knud Knudsen og Sigurd Dalsøren.

Trykk:  P.M.Danielsen A/S, Arendal. 78 s, 15 x 20 cm.

1977

Inger Marie Knudsen: Familien Myhren – en slektsoversikt.

Trykk: Harald Seljåsen Offset. Arendal.
232 s + foldet slektstavle + tillegg m. rettelser. 150 x 230 mm.

Hilsen fra Øyestad 1977.

Utg. av Øyestad Historielag. Trykk Harald Seljåsen Offset.
52 s., 160 x 230 mm.

Hundre år og enda ung. Arendal Frikirke 1877-1977.

Anderson og Bengtsons Trykkeri A/S
69 s., 210 x 140 mm.

Klemmet Hammen: Det var en gang. Gamle Arendal i tekst og bilder

Utgitt av Arendal Bondekvinnelag.  32 s. 290 x 200 mm.

Klemmet Hammen: Hisøys pris i dikt, sang, historier og bilder

Utgitt av Hisøy Bondekvinnelag.  26 s. 290 x 200 mm.

Ove Fedde: Nic's Saga og historien om Grimstad Konservesfabrik.

P.M.Danielsens trykkeri, Arendal.  64 s. 200 x 260 mm.

1978

Klemmet Hammen: Nyli Gård. Et hjem i samfunnets tjeneste gjennom 50 år 1928–1978.

Utg. av hjemmets styre. P.M. Danielsens trykkeri. 43 s. 150 x 210 mm.

Arendals Seilforening 1878-1978

Utg. av Arendals Seilforening. Trykk Anderson & Bengtson A/S, Arendal

39 s. 240 x 200 mm.

1979

Arendals Trampologien

Antologi redigert av Mats Aronsen, Ragna Dahl, Steinar Gregertsen. Jens Løge, Gunnar Molden og Astri Tverstøl.

Forsidebilde:  Ottar Johansen.  Illustrasjoner Otto Herreira.

TT Trykk Lillesand.  110 s., 150 x 220 mm.

Jacob Darre Knudsen: Litt av Tromøys Historie.

Supplert av fylkesarkivar O.A. Aalholm.
«Tromøy september 1979». Sats og montasje: Arendal Fotosetteri. Trykk: Andersen & Bengtson AS. 36 s. 200 x 260 mm.
Ex Libris: H.C.Vinding.

Stokken kirke 100 år.

Ved Svein Ellingsen, Oddvar Andrë og Erling Magnar Jørgensen.

Utgitt av Stokken Menighetsråd. Trykk:  Andersen & Bengtson. 72 s + 1 s rettelser.  15 x 20 cm

1980

Ragnvald Berli: Dikt gjennom åra

Sammen med: Aslaug Berli: Seinsommarrose
A & B Trykk Andersen & Bengtson. 48 s. 150 x 205 mm.

Barbu kirke 100 år.

Utg. av Barbu menighetsråd.  Redaksjonskomitè:  Bitte Førland, Olav Fidjeland, Borghild Holm Olsen, Sigrunn Kvalevåg, Ingebjørg Torgersen og Sigurd Olsen.
Trykkested ikke oppg. 30 s. 15 x 20 cm

Norges Rutebileierforbund avdeling Aust-Agder 1930–1980. 50 år kollektivtrafikkens tjeneste.

Trykk: A & B Trykk A/S, Arendal. 75 s. 145 x 210 mm.

1981

Hilsen fra Øyestad nr 14.

Utgiver Øyestad Historielag. Trykk: Grimstad Trykkeri.
56 s. 150 x 210 mm.

Nidarå Trelast 1971–1981

Utg. av Nidarå Tømmersalslag. Sats og trykk Naper Kragerø.
40 s. 175 x 220 mm.

Bergår Gundersen, Gunnar Knutsen Asdal, Arne J. Myrdal: Gamle gårder i Øyestad Bind 3.

Utgitt av Øyestad Historielag. Trykk: Harald Seljåsens Offset. Arendal.
624 s. 170 x 260 mm.

Birger Dannevig: Aust-Agder Rederiforening 1956–1981.

Trykk: Naper Kragerø. 62 s. 180 x 250 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1981.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Andersen & Bengtsons Trykkeri AS. 12 s. 290 x 360 mm.

1982

Kongen i Arendal.

Utg. av Agderposten september 1982. Arendal Trykkeri.
Upag. 300 210 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1982.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Andersen & Bengtsons Trykkeri AS. 12 s. 290 x 360 mm.

Arendals Dampskibsselskab AS - Beretning og regnskap 1981 - 124. driftsår.

Datert Arendal 29. april 1982.  U. trykkested, 210 x 290 mm. Upag.

Einar Gauslaa: Prolog ved ADS 125-års jubileumsfest på Strand Hotel 29. oktober 1982.

U. trykkested. 4 s. 160 x 290 mm.

1983

Arne J. Myrdal: Øyestad – Hiis Historie. Bind 2.

Utgitt av forlaget Nytt og Gammelt ved Bergår Gundersen og Arne J. Myrdal.
Ill. og vignetter: Odd Hofsnes Larsen og Tina Hoffsnes Larsen.
Trykk: Hestholms Boktrykkeri AS, Oslo. 400 s. 170 x 260 mm.

Hilsen fra Øyestad nr 15.

Utgiver Øyestad Historielag. Trykk: Tvedestrandsposten.
64 s. 150 x 210 mm.

D.S. Sundtoft: Vestre Moland Kirke. Trekk av dens historie gjennom 800 år.

Eget forlag, Arendal.  Trykk Arendal Trykkeri, Stoa, Øyestad.

230 s. 150 x 210 mm.

Birger Dannevig: Aust-Agder Høyre 1882–1982.

Trykk: Naper Boktrykkeri. 108 s. 155 x 240 mm.

1984

Arne Myrdal: Øyestad Historie 1900–1984. Bind 3

Utg. av Historieforlaget ved Arne Myrdal.
Trykk: Sandell Trykkeri, Skotfoss. 400 s.170 x 260 mm.

Arne Myrdal: Øyestad Historie 1900–1984. Bind 4

Utg. av Historieforlaget ved Arne Myrdal.
Trykk: Sandell Trykkeri, Skotfoss. 400 s. 170 x 260 mm.

Sigrid E. Nilsen: Kirkene i Aust-Agder

Utg. av Fylkeskonservatoren i Aust-Agder og Agder Bispedømmeråds Turistutvalg.
Grafisk Produksjon Naper Kragerø. 28 s. 135 x 240 mm.

Hilsen fra Øyestad nr 16.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Tvedestrandspostens Trykkeri. 48 s. 150 x 210 mm.

Arendals Dampskibsselskab AS. Beretning og regnskap 1983. 126. driftsår.

Datert Arendal 10. mai 1984.  U. trykkested. Upag.  210 x 290 mm.

Andreas Vevstad (red.): Prospektkort fra Arendal.

Utg. av Stiftelsen Kløckers Hus.
Trykk: Tvedestrandspostens trykkeri. 46 s. 210 x 210 mm.

P. Solemdal, E. Dahl, D.S. Danielssen and E. Moksness: The Cod Hatchery in Flødevigen – Background and Realities.

Flødevigen Marine Research Station, rapportser. 1, 1984.
45 s. 150 x 210 mm.

Per Sjeggestad: Små tanker om større ting (Aforistica).

2. oppl. (1. oppl. 1980). Sørlands Public, Arendal.
Trykk Arendal Trykkeri. 40 s. 130 x 210 mm.

Bjorbekk kirke 1884-1984

Festskrift til 100-års jubilèet.  Utgitt av Øyestad Menighetsråd.  Redaktør Lødve Rimstad.

Arendal Trykkeri, Stoa.  9s s. 15 x 20 cm

1985

Arendal Guide 1985/86

Utgitt av I.K. Grane. Redaktør Hans Günther Magelssen.
A & B Trykk. 80 s. 145 s. 145 x 205 mm.

Aust-Agder i krigsårene 1940–45. Bilag til Agderposten nr 104.

På 40-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1985.
Trykk: AS Agderposten. 32 s.

Per Sjeggestad: Hundre år i blomster og vin. Fuhr 100 år.

Sørlands Public Forlag, Arendal.  Trykk ARTKO A/S.
77 s. 200 x 220 mm.

Sven Christian Knudsen: Førstereis rundt Kapp Horn. Med barken Ariel på langfart.

Agdin Forlag, Arendal.
Trykk: Tvedestrandsposten. 114 s. 140 x 210 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1985.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk A & B Trykk a.s. 12 s. 290 x 360 mm.

Arendals Dampskibsselskab AS. Halvårsrapport 1985.

Datert Arendal august 1985.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm.

1986

Erling Bang og Terje Bodin Larsen: Arendal Orkesterforenings historie 1936–1986.

Utg. av Arendal Orkesterforening.
Trykt i Arendals Trykkeri. 56 s. 150 x 220 mm.

Jacob Darre Knudsen: Chr. Th. Boe & Søn A/S 150 år 1936–1986.

Trykk: A & B Trykk. 32 s, 200 x 260 mm.

Andreas Vevstad: Aust-Agder Bondekvinnelag 50 år.

Utg. av Aust-Agder Bondekvinnelag.
Trykkested ikke oppg. 182 s. 180 x 220 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1986.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk A & B Trykk a.s. 12 s. 290 x 360 mm.

1987

Andreas Vevstad: Arendals Vasdrags Brugseierforening 1907–1912–1987. Arendalsvassdraget – et vassdrag i samfunnets tjeneste.

Utg. av Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal.
Trykk Naper Informasjonsindustri. 383 s. 180 x 270 mm.

Arendal Smelteverk a.s. 1912–1987.

Trykk: Tvedestrandspostens Boktrykkeri. 32 s. 210 x 300 mm.

Trygve Brynjulfsrud: Slekta fra Brynjulfsrud i Sør-Odal.

A B Trykk. 150 x 220 mm. 86 s.

Arendal Næringsliv i dag. En presentasjon av næringslivet i Arendal kommune Jubileumsåret 1998.

Utg. av MediaSør.
Trykk Graficom Porsgrunn. 163 s. 230 x 300 mm.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Beretning og regnskap 1986.

Datert Arendal 4. mai 1987.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm.

1988

Kåre Skyttemyr: Lovise

Ill.: Johan Strandli. Eget Forlag.
Sats Arendal Trykkeri. 80 s. 150 x 210 mm.

Gunleif Myhren, Arthur Tørå: Skagerrak-katedralen 100 år. Trefoldighetskirken i Arendal 1888–1998.

Utg. av Trefoldighet Menighetsråd.
Trykk: Mæland Offset. 112 s. 150 x 210 mm.

Kittel Røysland: Banken i Froland gjennom 100 år.

Leif Tore Langemyr Forlag.
Trykk: Harald Seljåsen Offset. 124 s. 140 x 260 mm.

Hilsen fra Øyestad nr 20.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 46 s. 150 x 210 mm.

Kjell Westermark Mørch: Kunstkalender for Sørlandet 1988.

Arendal Trykkeri. 290 x 410 mm. 6 s.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Beretning og regnskap 1987.

Datert Arendal 16. mai 1988. U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm.

1989

Hilsen fra Øyestad nr 21.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 58 s. 150 x 210 mm.

Viser og "låter" samlet av Arendal Viseklubb.

Arendal Trykkeri. 36 s. 145 x 210 mm.

Andreas Vevstad: Norges Bank Arendal avdeling 1914–1989.

Utg. av Norges Bank Oslo/Arendal.
Trykk: Norges Banks Seddeltrykkeri. 64 s. 210 x 260 mm.

Kjell Westermark Mørch: Kunstkalender for Sørlandet 1989.

Arendal Trykkeri. 290 x 410 mm. 6 s.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Beretning og regnskap 1988.

Datert Arendal 13. april 1989.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Halvårsrapport 1. halvår 1989

Datert Arendal  4. september 1989.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1989.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk A & B Trykk a.s. 12 s. 290 x 360 mm.

Sørlandsk Magasin.

Utg. av Agder Litteraturlag.
Trykk: Papir Teknikk, Risør. 64 s. 210 x 290 mm.

Sven-Erik Grieg Smith: "Ingen fiendtlige hensikter". Angrepet på Bergen 9. april 1940.

Agder Bokforlag.
Trykk: Schleswiger Druck- und Verlagshaus GmbH, Schleswig. 160 s. 210 x 300 mm.

Blanda drops fra Tyholmen Syv. Viser og Sanger.

Utg. av Senter for Eldre.
Trykk: AB Trykk. 95 s. 210 x 290 mm.
Nr. 1466 av 1500 numm. eksemplarer.

1990

Arne Myrdal: Sannheten skal fram – bd. 1. Tilegnet alle gode nordmenn.

Omslagstekst: Denne bok kan forårsake forlegenhet og ubehag hos propagandajournalister og korrupte politikere, polititjenestemenn, advokater og dommere.
Lunderød Forlag, trykkested ikke oppgitt. 210 s. 150 x 210 mm.

Kjell Westermark Mørch: Kunstkalender for Sørlandet 1990.

Arendal Trykkeri. 290 x 410 mm. 6 s.

Per Sjeggestad: Grimstad. På Sørlandet - in Norway - in Norwegen - en Norvège.

Utg. av Sørlands Public, Arendal. Trykk ARTKO AS, Oslo. 128 s. 220 x 290 mm

Sørlandsk Magasin.

Utg. av Agder Litteraturlag.
Trykk: Risør Grafisk, Risør. 92 s. 210 x 290 mm.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Beretning og regnskap 1989.

Datert Arendal 3. mai 1990.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm

1991

Kjell Westermark Mørch: Kunstkalender for Sørlandet 1991.

Arendal Trykkeri. 290 x 410 mm. 6 s.

Arendal Rådhus Portrettsamling.

Utg. av Arendal kommune.
Trykk AB Trykk. 40 s, 210 x 300 mm.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Beretning og regnskap.

Datert Arendal 3. mai 1991.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm.

1992

Hilsen fra Øyestad nr 24.

Utgiver Øyestad Historielag.
U. trykkested. 48 s. 150 x 210 mm.

Randi Sætra: Øyestad Helselag 1911–1991. Om helselagets virksomhet i Øyestad kommune gjennom 80 år.

Utg. av Øyestad Helselag 1992.
Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri AS. 71 s. 170 x 250 mm.

Kjell Westermark Mørch: Kunstkalender for Sørlandet 1992.

Arendal Trykkeri. 290 x 220 mm. 6 s.

Leif-Tore Langemyr m.fl.: Jageren N.NOR.M.S. "GLAISDALE" og dens besetning

Hovedforfatter og redaktør:  Leif-Tore Langemyr.  Delforfattere og vesentlige bidragsytere:  Frank Abelsen – Dagfinn E. Kjeholt – Anders Petterøre.
Leif-Tore Langemyr Forlag, Kolbjørnsvik. 215 s. 220 x 300 mm.

Aust-Agder Trafikkselskap AS. Beretning og regnskap 1991.

Datert Arendal 7. april 1992.  U. trykkested.  Upag. 210 x 290 mm

1993

Ole Rekdal: Misjonsbilens Misjon v/Ole Rekdal gjennom 40 år.

Utg. av Misjonsbilens Misjon, Fevik.
Trykk Seljåsen Offset AS, Bråstad, Arendal. 120 s, 150 x 210 mm.

Hilsen fra Øyestad nr 25.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 78 s. 150 x 210 mm.

Ulf Hamran: Næs Jernverksmuseum - kulturhistorisk guide

Utg. av Økomuseum Skagerak
Trykk:  Tvedestrand Boktrykkeri AS.  24 s. 140 x 210 mm.

Ellinor Lundberg: Katalog over Næs Jernverks Arkiv Del II.

Ordnet og katalogisert av Ellinor Lundberg.
Utg. av Aust-Agder-Arkivet, Arendal. 79 s. 200 x 280 mm.

Byvandring i Arendal.

Utg. av Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Kløckers Hus, Arendal Historielag, Arendal kommune, Økomuseum Skagerak.
Trykk: Quadro Trykk AS. 72 s. 120 x 205 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1993.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Mæland Offset a.s. 12 s. 290 x 360 mm.

Leiv Knibestøl: Reise i natt og tid. Dikt.

Kilden Forlag A.S.
Produksjon: Graficom A.S., Porsgrunn. 57 s. 150 x 205 mm.

1994

Hilsen fra Øyestad nr 26.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 50 s. 150 x 210 mm.

Lai (Nicolay Benjamin Herlofson): Skriblerier.

«Tilegnet Dagny som er planetens vakreste menneske. Dette er i høyeste grad en privat trykksak. Den kan ikke kjøpes eller selges, pantsettes, tas utlegg i eller siteres fra, omtales eller anmeldes, uten skriftlig samtykke fra Dagny Herlofson.»
U. forlag eller trykkested. 83 s. 300 x 210 mm.

Jerngruvedrift i Arendalsfeltet.

Utg. av Økomusueum Skagerak.
Trykk: AB Trykk. 34 s. 150 x 210 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1994.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk A & B Trykk a.s. 12 s. 290 x 360 mm.

I standens og skolens interesse. Aust-Agder Lærerlag 100 år 1894-1994

Utg. av Aust-Agder Lærerlag. Trykk AB Trykk, Arendal . 172 s. 190 x 220 mm.

1995

Hilsen fra Øyestad nr 27.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 54 s. 150 x 210 mm.

Jakob Rørvik: Minneskrift om skodespelaren Severin Roald.

Eget forlag. 186 s. 200 x 300 mm.

Tellef Ramleth (red.): Frimureriet i Arendal 100 år.

Utg. av F.t.d.t.F. Arendal.
Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri. 52 s. 180 x 250 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1995.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk A & B Trykk a.s. 12 s. 290 x 360 mm.

Leserne vet råd. Tips fra Agderpostens Sideblikk.

Utg. av Agderposten AS.
Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri AS. 98 s. 140 x 200 mm.

1996

Hilsen fra Øyestad nr 28.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 50 s. 150 x 210 mm.

Arendals Fossekompani: Jubileumsutstilling – Et utvalg av norsk malerkunst.

Galleri Bomuldsfabriken 11. mai–2. juni.
48 s. 210 x 300 mm.

Arendals Dramatiske Selskab: Den Stundesløse, program.

Plakat & Programdesign: Litangen & Kuvaas.
Upag. (14 s.). 120 x 210 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 1996.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps. Trykk Mæland Offset a.s.
12 s. 290 x 360 mm.

1997

Hilsen fra Øyestad nr 29.

Utgiver Øyestad Historielag. Trykk: Grimstad Trykkeri.
54 s. 150 x 210 mm.

1998

Hilsen fra Øyestad nr 30.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 48 s. 150 x 210 mm.

Anne Nerhus: Langs min vei. Dikt.

Utgitt av Mæland Offset as.
95 s. 200 x 200 mm.

1999

Hilsen fra Øyestad nr 31.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Grimstad Trykkeri. 48 s. 150 x 210 mm.

Jan Blom Bohre: 1899–1999 Et hundreårsminne fra Friisøy en øy i Tromøysund.

Trykk: Tvedestrands Boktrykkeri AS. 24 s.180 x 250 mm.

Kristen Taraldsen: Motstandspionerene. Arendalsgruppens vekst og fall.

Friluftsforlaget. 128 s. 170 x 240 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 2000.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Mæland Offset as. 12 s. 290 x 360 mm.

2002

Andreas Vevstad: Håkon Sætrang – Skogmester med spøk og alvor.

Utg. av Skogselskapet i Aust-Agder,
Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri A/S. 156 s. 170 x 250 mm.

2003

Arendal i gamle dager. Kalender 2003.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Mæland Offset as. 12 s. 290 x 360 mm.

2004

Andreas Vevstad: Aust-Agder Kraftverk i vannkraftens hundreår.

Utg. av Aust-Agder Kraftverk, Arendal.
Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri. 256 s. 175 x 255 mm.

Knut Knutsen: Fra sans til forsamling

«50 dikt som folk forstår».
Eget forlag. Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri AS. 80 s. 140 x 210 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 2004.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Mæland Offset as. 12 s. 290 x 360 mm.

2005

Hilsen fra Øyestad nr 37.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Harald Seljåsen Offsettrykkeri, Bråstad, Arendal. 54 s. 150 x 210 mm.

Arendal i gamle dager. Kalender 2005.

Utg. av Stinta Skolemusikkorps.
Trykk Mæland Offset as. 12 s. 290 x 360 mm.

Kjartan Velde sen., Kjartan Velde jr.: Familieboken I: Opplysninger om familien Krabbe av Damsgaard.

Eget forlag. 83 s., 210 x 290 mm.

2006

Hilsen fra Øyestad nr 38.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Harald Seljåsen Offsettrykkeri, Bråstad, Arendal. 50 s. 150 x 210 mm.

Neo Hermano Gullfoss: Når tyrannen kaster lenkene.

Ildsjelen Forlag
Tr. SIA ConceptMedia. Upag. (96 s). 150 x 210 mm.

2007

Hilsen fra Øyestad nr 39.

Utgiver Øyestad Historielag.
Trykk: Harald Seljåsen Offsettrykkeri, Bråstad, Arendal. 44 s. 150 x 210 mm.

Bradley Quinn, Lars Elton & Gaël Charbau: Pia Myrvold - interfaces

Utg. av Innoventi as, Arendal november 2007.
Trykk:  PR Prosjektrelasjoner in association with Arco Grafisk AS.
424 s., 250 x 270 mm.

2008

Roar Gundersen: Byglimt

Utg. av Agder Media.
Trykk Erik Tanche Nilssen as. 48 s. 300 x 210 mm.

Gjermund Bjørndahl Røysland: Børtinghus-slekta frå Åmli 1769-2008.

Utg. av Arendals Tidende.  Tr.: Tvedestrand Boktrykkeri.

168 s. 170 x 240 mm.

2010

Roar Gundersen: Byglimt

Utg. av Agder Media.
Trykk Erik Tanche Nilssen as. 48 s. 300 x 210 mm.

Forsprosjekt D/S "Pelle". En historisk-teknisk dokumentasjon.

Utg. av Stiftelsen D/S Pelle, Arendal. Trykk:  Profilsenteret – Durapart A/S, Arendal

26 s. 210 x 130 mm.

2011

Kristen Taraldsen: Arendals Sjømandsforenings Hus 1711–2011. En 300 år gammel trebygning med sjel og historisk sus.

Utg. av Arendals Sjømandsforening.
Trykk: Birkeland Trykkeri AS. 56 s. 210 x 300 mm.

Gunnar Dokkedal: Skøytesporten i Aust-Agder 1870-2011

Utg. av Arendal Skøiteklub. Trykk:  Tvedestrand Boktrykkeri AS.  365 s., 180 x 250 mm.

2012

Olav "Gotti" Pfaff: Arendal. Fra et liv under og over bryggekanten.

Utg. av Nye Arendals Tidende AS og GAVECA Nils P. Vigerstøl.
Trykk:  Tvedestrand Boktrykkeri. 120 s. 170 x 240 mm.

2015

Jan Fredrik Steine: Bokbindermestre i Arendal gjennom 300 år.

Eget forlag, Eydehamn 2015.

26 s.  170 x 230 mm.

2020

Gjermund Orrego Bjørndahl: Arne Johannes Myrdal 1935-2007. Et liv i kamp

Gaveca Forlag, Arendal. Trykk LaserTrykk.no 172 s. 170 x 240 mm.

2023

Regional frimerkeustilling Skagerrak 23. Arendal 15.-17. september 2023. Utstillingskatalog.

Utg. Arendal Filatelistklubb, Arendal

26 s. 150 x 210 mm.

Uten år

Magne Gausdal: Flukt. Roman.

Sørlandsforlaget.
Tr. hos Braute & Søns Boktrykkeri, Oslo. 295 s. 120 x 190 mm. (Ca. 1945).

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter: Velkommen til Merdøgaard

Redaksjon:  Lise Råna, Fie Skaar Trysnes og Roald Hansen.
38 s. 200 x 160 mm. Ca 2010.

Leserne vet råd. Tips fra Agderpostens Sideblikk

Utg. av AS Agderposten (1995).  Trykk:  Tvedestrand Boktrykkeri.

98 s. 130 x 120 mm.