Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal – utgivelser uten år

Her finner du utgivelser fra Arendal uten årsangivelse.
NB – dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i min egen samling.

En rig Bondeguts sørgelige Skjæbne.

U. forfatter. Tilkjøbs hos Bogbinder Hanssen.
16 s. 100 x 140 mm.
Uten år, men sannsynligvis samtidig med Lille Ingas salige Afskjed fra Verden, utgitt av Bogbinder Hanssen (denne gang med dobbel «s») i 1878.

Wilh, Sørenssen: Lommeprækener (1ste nye Textrække).

Trykt og forlagt af Arendals Boktrykkeri. M. portrett av forfatteren. 245 s. 100 x 150 mm.
Ca. 1880.

C.H.L. (Christian Havnes Lund): Ørkenroser.

Mærkelige Omvendelseshistorier og udvalgte aand. Fortællinger for det norske Folk. Samlede og for det meste oversatte fra Engelsk og Svensk.
2det Oplag. E. Nilsens Forlag. 480 s. 120 x 180 mm.
Ca 1890.

Karakterbog for Sømand

Karakterbog for Sømand …. af …. Kreds.  Patent No.
Trykkested Arendal ca 1880. Upag. ( 8.s) 110 x 170 mm.

 

T.L. (Tallak Lindstøl): Lehnsherrer i Nedenæs

Notat på forsats av Skougaard:  «Kpl. Ikke i Hj. P. Utklippebok.  Trykt i Vestlandske Tidende 1885. Om Erik Munk, far av Jens Munk.»

32 s. 120 x 180 mm.

Proveniens:  Jonas Skougaard

 

Plan for Nedenæs Sparebank.

Agderpostens Bogtrykkeri. 11 s. 110 x 150 mm.
Ant. 1887, som er bankens stiftelsesår.

Trodsige Hjerter.

Oversat fra tysk af M.J. «Vestl. Tidende»s Føljeton. 349 s. 100 x 150 mm.
Ca. 1895 (Engelsk utg. «Defiant Hearts» 1893).

U. forf.: Fra Mørke til Lys.

Efter det Engelske. Arendals Bogtrykkeri. 330 s. 90 x 150 mm.
Stempel på tittelbl.: Camilla Ugland, Arendal.
Ca 1900.

(Jørgen Berget): Beskrivelse av Frolands prestegjeld i vers.

4 s. 180 x 290 mm. Påskrift: Eit eldre prent frå Agderpostens trykkeri uten år.
Ca 1900. (Kaastrup 2589)

Conrad Hansen: Et veddemål.

John S. Olsens Trykkeri. 16 s. 125 x 190 mm.
Ca 1900.

Florence Warden: Frøken Ferriby's kunder.

Autorisert oversettelse for «Vestlandske Tidende». Arendals Bogtrykkeri ca 1900. 100 x 140 mm. 283 s.
Stpl. Axel Smith.

W. Heimburg: Else.

Oversat for «Vestl.Tid» av Aagot Holst. Arendals Bogtrykkeri ca 1900.
100 x 140 mm. 243 s.

Hans Wachenhusen: Paa gyngende Grund.

Oversat fra Tysk. Arendals Bogtrykkeri ca 1900.
100 x 140 mm. 282 s.

Nick Carter: Kuskens Hemmelighed.

Arendals Bogtrykkeri ca 1900.
100 x 140 mm. 282 s.

Anon: Fra Mørke til Lys.

Efter det Engelske. Arendals Bogtrykkeri ca 1900. 100 x 140 mm. 329 s.
Stpl. Axel Smith.

Stanley J. Weyman: Den Røde Kokarde. Historisk roman fra den franske Revolutions første Tid.

Orig. The Red Cockade utg. 1895. Arendals Bogtrykkeri ca 1900.
100 x 140 mm. 482 s.

Henry Grenville: Selskabsdamens Hævn.

Arendals Bogtrykkeri ca 1900. 100 x 140 mm. 458 s.
Stpl. Axel Smith.

Anon: Rivalinderne.

Fra det Franske. Arendals Bogtrykkeri ca 1900.
100 x 140 mm. 237 s.

Anon: Ved Gangesflodens bredder. Roman.

Arendals Bogtrykkeri ca 1900.
237 s. 140 x 180 mm.

Anker Heegaards Støbegods.

Katalog 26 s + Tillæg 10 s. 140 x 250 mm.
Påtrykt på forsiden: Magnus Knudsen Telefon: 30 Arendal.
Katalogen er nok trykket i Danmark, men påført firmanavn lokalt.

Skipsreder A.F. Sørensens forslag til lover for Arendals Dampskibsselskab.

John S. Olsens Trykkeri AS. Upag. (4 s) 140 x 210 mm.

Love for Arendals Riksmaalsforening.

Arendals Bogtrykkeri. 6 s. 120 x 170 mm.
Ant. fra stiftelsesåret 1908.

S.=. (Sven Oftedal): Fra gamle Dage. Skoleforhold i Barbu

Separatavtryk av «Vestlandske Tidende».  Påført med penn:  «1915».
13 s.  160 x 240 mm.

Landbruksing. Vik's foredrag om vor matproduktion ved Aust-Agder bondelags aarsmøte i Arendal.

Agderpostens Bogtrykkeri. 4 s. 220 350 mm.
Etter teksten ant. utg. 1917.

Katalog. A/S Jensens Stenhuggeri Arendal.

Ca 40 s. med gravmonumenter og notater. 260 x 180 mm.
Ca 1920.

J.W.O. (Oftedal): Thomas Langes Proces.

Særavtryk av Vestlandske Tidende. 50 s. 140 x 210 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. Ca 1920. (Kaastrup 1798)

J.W.O. (Oftedal): Breve fra Peder Thomasson.

Separatafryk av Vestlandske Tidende. 22 s. 150 x 230 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm (brev fra Oftedal medbundet). Ca 1920.

J.W.O. (Oftedal): Breve fra Kancelliraad Berg til hans Søn.

Særavtryk av Vestlandske Tidende. 34 s. 150 x 230 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm (brev fra Oftedal medbundet). Ca 1920.

J.W.O. (Oftedal): Af Musæets Brevmappe.

27 s. 150 x 230 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm (brev fra Oftedal medbundet). Ca 1920.

J.W.O. (Oftedal): Af Arendals Historie. Aaret 1801.

Separataftryk av Vestlandske Tidende. 31 s. 150 x 230 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm (brev fra Oftedal medbundet). Ca 1920.

Arendal og Omegn.

Billedverk utg. av P.M. Danielsens Forlag, Arendal. Upag. (10 s). 320 x 180 mm.
Ca 1920 (Dedikasjon: «Glædelig Jul 1922»).

S.O. (Sven Oftedal): Av Arendals folkeskoles historie.

U.år eller trykkested.  Påført med penn «1924». 
6 s. 140 x 240 mm.

J.W.O. (Oftedal): Fem Breve fra Anders Dedekam.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s. 150 x 240 mm.
Innlagt i boken usignert seddel med følgende tekst: Dette meget interessante trykk er sammen med noget annet kjøpt hos Cappelen 27. januar 1975. Jeg har et eksemplar fra før, men uten rettelser og tilføielser. Tidligere eier er muligens Myre.
Ca 1930.

Plakat: Statsraad Evjenth holder politisk foredrag paa Norli i Øyestad

Søndag eftermiddag kl 5.  Øyestad venstrelag.

Agderpostens boktrykkeeri. 240 x 320 mm.

Haakon Martin Evjenth var justisminister i Mowinckels 2. regjering 1928-1930.

N.V. (Nils Volmert): Sørlandske Forsikringsselskab A/S. En liten beretning om selskapets virksomhet og forholdene som skapte det.

John S. Olsens Trykkeri u.å. (1930). 64 s. 180 x 260 mm.
Dedikasjon: Med hilsen fra N. Volmert. 8/4 1932.

Alf Thorstensen: Ekteskap – Skilsmisse – Gjengifte.

Olaf Dales Forlag u.å. John S. Olsens Trykkeri AS. 34 s. 120x 190 mm.
Ca 1945.

J. Penn-Lewis: Vekkelsen i Wales. Til norsk ved Olaf Dale

Olaf Dales Forlag u.å. Fædrelandsvennens Trykkeri. 134 s. 140 x 200 mm.
Ca 1945.

Magne Gausdal: Flukt – en livsskildring.

Eget forlag. Trykt hos Standard Trykkeri. 295 s. 120 x 190 mm.
1945.

K. (Kristoffer) Haus: Til slutt seiret kjærligheten.

Sørlandsforlaget Arendal. Trykkeri ikke oppg. 295 s. 125 x 195 mm.
1948.

Mikkjel Skjevrak: Småfuglene våre

Sørlandsforlaget Arendal. Trykk Naper Kragerø  134 s. 125 x 195 mm.
1947 ?

2. utgave bokmål.  Utkom også på nynorsk..

Inga Holbek: Skyggen som stengte.

2. opplag. Sørlandsforlaget. 196 s. 125 x 185 mm.
Tekst på kolofonside: 1. opplag gitt ut av «De unges Forlag» der har overdratt retten til seinere utgivelser til Sørlandsforlaget, Arendal.
Ca 1950.

Sange for Arendals Sjømandsforening.

John S. Olsens Trykkeri AS, Arendal. 15 s, 135 x 215 mm.

Sang til Arendal.

Tekst og tone av Emil Rummelhoff. Harmoniseret av organist A. Th. Olsen.
P.M. Danielsen Arendal. 4 s. 180 x 210 mm.
Ca 1950.

Sang til Hisøy.

Tekst: William Arem. Melodi W. og G. Harmoni Gunnar (antageligvis Gunnar Somdalen).

Eget Forlag.  Trykk P.M. Danielsen Arendal. 4 s. 200 x 300 mm.

Ca 1950.

Frits Pettersens Handelsskole Arendal (Grunnlagt 1924). Skoleplan.

P.M. Danielsen. 16 s. 140 x 210 mm.
Ca 1950.

Einar Gauslaa: Glitter i gråstein.

30 av Einar Gauslaas lørdagsepistler i Agderposten.
Utg. av Agderposten. Trykk: Arendal Trykkeri. 108 s. x 215 mm.
(1983?)

Trampoline Dikt

40 sider trampolinedikt av Jens Løge, Steinar Gregertsen, Mats F. Aronsen og Gunnar A. Molden.
Trampoline Forlag, Arendal. Trykk:  Anderson & Bengtson Trykkeri A/S, Arendal. 40 s. 150 x 210 mm. Ca 1985.

 

Per Sjeggestad (red.): Kristus – hvem er han? Jesus Kristus tilbake til jorden?

Sørlands Public, Arendal u.å. (1987).
Trykk: ARTKO a.s., Oslo. 239 s. 170 x 250 mm.