Sonja Hagemann:  Louis Moe.                               Tilbake

Fra:  Norsk Kunstnerleksikon, Universitetsforlaget 1983, bd. II, s 942-943.

MOE, Louis Maria Niels Peder Halling, maler, tegner og grafiker, f. i Arendal 20. april 1857, d. 23. okt. 1945.  Sønn av tannlege Halvor Georg Theodor M.  og Hansine Constance Halling.  Gift i 1897 med Inger Møller.

Utdannelse:

Elev av Julius Middelthun; Kunstakademiet i København under bl.a. Frits Vermehren  og Jørgen Røed 1876-1882;  Kunstnernes frie Studieskole, København under Laurits Tuxen vinteren 1882-83; elev av Carl Locher, Danmark 1900; elev av Alf Jacobsen, Danmark 1905.

Stipender, reiser og utenlandsopphold:

Schäffers Legat 1876-77, 1879-81, Hielmstierne Rosencrones Legat 1905.  Bosatt i København fra 1876, årlige sommeropphold i Norge.

Liv og virksomhet:

Moe ønsket opprinnelig å bli billedhugger og var elev av Julius Middelthun, men han valgte å bli maler og kom i 1875 til København hvor han ble opptatt på akademiet i 1876.  Moe slo seg ned i Danmark etter studietiden.  Fra 1897 var han hver sommer 4 måneder på Juvlandsæter, Vrådal i Telemark.  I boken Langt, langt borte i Skoge ! (1904) klarla han hva Telemark har betydd som inspirasjonskilde for hans kunst.  I årene før 1. verdenskrig var Moe en anerkjent kunstner i hele Norden innen tegnekunst, bokkunst, radering, litografi og illustrasjonskunst.  Han tegnet dyr og landskapsstudier, nymfer, døden, hekser og godmodige småtroll, helvetes gru, yndefulle barn og krigstegninger fra første verdenskrig.  Illustrasjonene spenner fra idyll til uhygge,  vemod, løssluppen humor, fra det groteske til det yndefulle, fantasifulle og fabulerende.  Moe hadde en uvanlig arbeidskapasitet. Hans viktigste innsats var som tegner og illustratør av billedverk, ofte til egne tekster.  Hans mytologiske verker innledes med S. Tvermose-Thyregod:  Oldemoders Fortælling om Nordens Guder (1890).  Et hovedverk er det mektige og fantasifulle Ragnarok.  En Billeddigtning (1929). I 1890-årene stod han i hele Skandinavia som barnas kunstner fremfor noen.  I E. Kraft: Mellem Trolde (1896) med musikk av F. Henriques, foregrep han radioens og fjernsynets virkemidler.  Hans billedhistorier uten tekst kan sees som forløpere for den kunsterisk verdifulle tegneserien.  Av malerier som har vært utstilt kan nevnes Portrettgruppe (1887),  Jætteætt (1888),  September Eftermiddag ved Vestfjorden (1890), Bondepige fra Norges Vestkyst (1891) og Et Drageoffer (1894). I 1900 begynte Moe å radere, i 1905 å litografere.  Moe tegnet tallrike ex libris, bokomslag og vignetter.  Leilighetsvis arbeidet han for Den kgl. Porcelainsfabrik i København.

Utstillinger:

Separatutstillinger:        Kunstindustrimuseet, Oslo 1904

Kollektivutstillinger:        Høstutstillingen Oslo 1886-91

                                   Charlottenborgudstillingen, København 1885-1909, 1911-1942

                                   Brussel 1910

                                   Den illustrerte Norske Bok 1900-1950

Kunstindustrimuseet, Oslo, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen,

                                   Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 1950

Priser, premier og utmerkelser:

Gullmedalje Brussel 1910.  Ridder av Dannebrog 1931.

 
Portretter:

Selvportrett (1885) gjengitt i E. Von Zweigbergk:  Barnboken i Sverige 1750-1950, Stockholm 1965.

 
Litteratur:

Folkebladet, Kristiania 1890 s. 336

The Studio, London 1904, vol. 33 s. 266

 P. Krohn:  Louis Moes illustrasjoner, Kunst,  København 1904-05 s 12 (ill.)

J. Thiis: Norske malere og billedhuggere, Bergen 1907, bd. 2, s. 363-64

Nordisk Familjebok, København 1913 bd. 18

Dansk biografisk Haandbog, København 1921

V. Tryde:  Fortegnelse over Louis Moes grafiske arbeider, København 1924

Salmonsens Konversationsleksikon, København 1924, bd. 17, s. 155

Fyens Venstreblad 18.4.1929

Nationaltidende 19.4.1929

Politiken, 19.4.1929

Thieme-Becker:  Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig 1930, bd. 24, s. 607

H. Jerrild i Gads danske Magasin, Københqavn 1935 s 30-39

Berlingske Aftenavis sitert i Varden 13.4.1939

Vem är vem i Norden, Stockholm 1941 s. 260

L. Østby i W.P.Sommerfeldt (red.): Wessel og Norge, Oslo 1942 s 175-76

Gelsteds Kunstnerleksikon, København 1942 s 129

H. Jordan i Morgenbladet oktober 1945 (nekrolog)

H. Gran:  Billedhuggeren Julius Middelthun, Oslo 1946

Illustrators of children’s books 1744-1945, Boston 1947

Weilbachs Kunstnerleksikon, København 1949, bd. 2 s 385-86

B .Moe. R. Schütze og K. Flor:  Louis Moe og hans kunst, København 1949

A.B.Sundseth og A.C.Melhus: Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo 1952, s. 114-16 (ill.)

H. Vollmer:  Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler  des XX Jahrhunderts, , Leipzig 1956, bd. 3, s 404

E. von Zweibergk:  Barnboken i Sverige 1750-1950, Stockholm 1965

R. Schütze i L.Moe:  Troldebogen, København 1966

Billedkunstens Hvem – Hvad – Hvor, København 1969, bd. 1 s. 208-10

Registre til Kunst og Kultur 1910-1967, Oslo 1971, s. 227

Aschehougs Konversasjonsleksikon, Oslo 1970, bd 13, sp. 671

 S. Hagemann:  Barnelitteratur i Norge 1914-1970, Oslo 1974, reg. s. 326

Agder, Bygd og by i Norge, Oslo 1977, s 222

P. Gammelbo:  Børnenes tegner, Cras, København 1979, hefte 21, s 14-18 (ill.)

Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo 1980, bd.8 s 313

 
Tilbake