Fortegnelse over Louis Moe’s grafiske arbeider.      


      

                     Vilhelm Tryde:  Fortegnelse over Louis Moe's grafiske arbejder, København 1924. 17 x 25 cm.

Vilhelm Tryde   København var Louis Moe’s grafikkforlegger, og denne  verkfortegnelsen  var i realiteten en salgskatalog, med priser fra kr 8 ( Opus 8 – Pas de deux) til kr  60   (Opus 52 – Ronceval). Raderingene opus nr 4, 15-17, 23, 28, 34-37 og 41 angis forøvrig  som utsolgt.

Tryde oppgir at ”...Fortegnelsen, der er affattet paa Grundlag af Kunstnerens Oppgivelser, og som fremtræder med dennes Sanktion, er avsluttet November 1924”.

Moe angav vanligvis ikke opplag på sine arbeider.  Nedenunder er derfor gjengitt de opplysninger om opplag som oppgis av Tryde.  Det opplyses videre at ”...Pladerne tilintetgjøres og Stenene udslibes, saa snart det opgivne Antal Tryk er taget.”  Generelt oppgir Tryde at ”...Hvor antallet ikke er oppgivet, er Oplaget ikke stort”.

Der hvor ikke annet er angitt er alle verk signert ”Louis Moe”, vanligvis med blyant i høyre hjørne nederst.

Formatene angir platerandens størrelse.

Kortfatter beskrivelse av motiv er tilføyet i kursiv.  LMG angir at verket er representert i Louis Moe Galleriet i Vrådal.  VKM angir at verket er representert i Moe-samlingen i Vejle Kunstmuseum. Disse angivelsene er ikke nødvendigvis fullstendige TBL angir at verket er representert i Terje Bodin Larsen samling av Louis Moe-arbeider,

AS Max Kleinsorg er AS Max Kleinsorgs Kunst- og Kobbertrykkeri, København. Alfred Jacobsen er Alfred Jacobsens Lithografiske Etablissement, København.

Ved å trykke på det enkelte bilde vil du få se en større versjon.

 

RADERINGER

År

Opus nr

Tittel

Format cm

Kommentar

Samling

 

 

 

 

 

         
           

1900

1

Hundetroskab                  

19,5 x 14

Også trykt på japanpapir

TBL

 

2

Bjørnen og Døden                                      

28,5 x 35,5

Også trykt på japanpapir

TBL

 

3

Bjergeventyr                

22,5 x 50

Også trykt på japanpapir

LMG, TBL

 

4

Leg                                

24,5 x 34,5

Utg.av Den danske

LMG, TBL

 

 

 

 

Raderforening

 

5

Idyl                                  

17,5 x 25

Også trykt på japanpapir.

 LMG, TBL 

 

 

 

 

Enkelte trykk i farger og ”varierede”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901

6

Kvindelig Djævel

41,5 x 31,5

Også trykt på japanpapir.

TBL

 

 

 

 

Enkelte trykk i farger.

 

7

Sct. Antonius       Pige og Maraboustork                                                   

17,5 x 26,5

Også trykt på japanpapir.

VKM, TBL

 

 

 

 

Senere trykt i farge.

         

 

8

Til Bloksbjerg

22 x 25,5

Også trykt på japanpapir.

TBL

 

9

Til vort Juleselskab

6 x 4,5

Opplag 20 eks.

           
         

 

 

 

 

 

1902

10

Nar og Ravne                 

26 x 32,5

Også trykt på japanpapir.

LMG, TBL

 

 

 

 

Enkelte trykk i farger

           
         

 

11

Fanden læser i Skæbnens Bog

32 x 26

Også trykt på japanpapir.

TBL

 

 

 

 

 

         
           

1903

12

Syndernes Dødedans      

33 x 55,5

Også trykt på japanpapir.

LMG , TBL

 

13

Til vort Juleselskab

4 x 6

Opplag 30 eks.

 

14

Fluen I (Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet - nr.I

26 x 12,5

Streg og flere farger

TBL

 

15

Fluen II (Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet - nr. II

19,5 x 18

Streg og flere farger

TBL

 

16

Fluen III (Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet - nr. III

20 x 18

Strek og flere farger

TBL

 


 

 17

Fluen IV (Cyclus) 4 Blade og Omslag med Vignet - nr. IV

17,5 x 17

 Strek og flere farger

TBL

1904

18

Jupiters Ørn og Ganymedes              

22 x 43,5

2 farger.

LMG, TBL

 

 

 

 

Også trykt på japanpapir.

 

19

Alf og Ugle

17,5 x 38

 

 

20

Amor i Merkurs Hjelm         

23 x 22

Strek og flere farger

LMG, TBL

 

21

Skabningens Herre

30 x 36,5

Enkelte trykk i flere farger.

TBL
           
         

 

22

Hun og Han                                   

22 x 30

Alle trykt i farger.

LMG, TBL
Nr. 38.  Dedikasjon: "Pianisten Hr Chr. Christiansen med vår bedste Tak for Deres Elskværdighed Afterners....Inger og Louis Moe"
           

 

23

Se, søde Mor, vi leger Fugle                   

To bjørneunger sitter på en gren, mens deres mor sitter

22 x 15,5

Fulgte med bladet ”Kunst”.

VKM, TBL

 

 

 på bakken og ser på.                                           

 

Kun signatur i platen.

 

 

 

 

 

Trykket hos AS Max Kleinsorg

1905

24

Solstraale

20 x 28,5

Flere farger.

LMG, VKM, TBL
Til venstre en alvepike i lyse farger, som puster på kastanjeknopper.                                                  Trykket hos AS Max Kleinsorg. Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 88.

 

25

Ræv og Grævling

16 x 24

Strek og flere farger.

VKM, TBL 
En grevling med forkle og feiekost peker på noen hårdotter reven har mistet og tilsynelatende ikke vil vedkjenne seg.                                                                                                                    

 

26

Hydra

29,5 x 35,5

Også trykt på japanpapir.

TBL

 

27

Don Juan repentant                  

22 x 16

Flere farger og varianter.

LMG, TBL

 

28

Faust og Mefistofeles

26,5 x 35

Utg. av Den danske

VKM, TBL

 

 

Reven er utkledt i kappe som Mefisto - uglen i doktorantrekk som Faust.                                    

 

Raderforening. Signatur i platen.

 

 

 

 

Gjeng. i:  Den danske Raderforening: Grafik og bøger udsendt til medlemmerne 1853-1978, Kbh. 1978, s. 31.

           
         

1906

29

Legende Satyrbarn (Tamburin)

20 x 20

Flere farger og varianter.

TBL

 

 

En satyrunge ligger på ryggen og jonglerer med en tamburin med sine hesteben.                                                           VKM

 

Trykket hos AS Max Kleinsorg. En faksimile- gjengivelse i farger(19,6 x 19,5) uten signatur fulgte som bilag med ”Juleroser” 1908.

 

30

Tre Troldeunger

19 x 35

Tone,flere farger

LMG, VKM, TBL
Tre trollpiker på rad holder hverandre i hånden.  Den forreste spiser en gulrot.  Deres kjoler er fra v. mot høyre: blårutet, rød, grønnprikket.                                              Trykket hos AS Max Kleinsorg

 

31

Lyksalig (Bjørn og Kvinde)

20 x 23

”Opgivet”.

 

32

Isbjørn og Abe

20,5 x 33,5

Flere farger,tone.

LMG, VKM, TBL
Bjørn og ape vipper på en gren lagt over en ball. Den store bjørnen støter mot jorden og vipper den lille apen opp.                                                                      Trykket hos AS Max Kleinsorg

 

33

Ars longa, Vita brevis (dansende Bjørn)

24,5 x 10,5

Flere farger og varianter.

VKM, TBL

 

 

Dansende lenket bjørn, utkledt som narr.               

 

Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 83.

1907

34

Sovende Satyrbarn ( i Tamburin)

26,5 x 23

Flere farger, tone.

VKM, TBL

 

 

Satyrbarna sover i en tamburin opphengt i en grein.                                                                   

 

Tamburinens farger varierer.

 

35

Rivaler ( 3 Satyrbørn)

23 x 27

Flere farger, tone.

VKM, TBL
Tre lekende faun-unger.  En er tilskuer, to sloss.                                                                   

 

36

Strandidyl (Havfrue og Havuhyre)

24 x 32

Flere farger, tone.

LMG, VKM, TBL
Naken kvinne og sjøløve på strandbredde.               

 

37

Rævedansen. Ræv og Hare.

19 x 31

Farger. ”Kun faa Ekspl.”

LMG, VKM, TBL
Hoppende rev og liggende hare.                              

 

38

Sct. Hansorm

30 x 23,5

Flere farger, tone.

 

 

Mørk person i øverste venstre hjørne, ser på naken kvinne, som er plassert i blågrønt gressområde.    

 

”Kun faa Tryk”.

 LMG, VKM, TBL

 

39

Sommernatsdrøm

29 x 35

Strek og tone, flere

 LMG, TBL

 

 

 

farger.  ”Kun faa Tryk”.

 

40

Havbørn

20 x 41

Strek og tone, flere farger.

VKM , TBL
To havfruebarn leker i vannet.  Den ene spruter vann på den andre, som gjør klart til å kaste en fisk.         Trykket hos AS Max Kleinsorg. Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 88.  

 

41

Morgen mellem Skærene

29 x 35

Tone, flere farger.

TBL

 

 

 

”Næppe over 10 Tryk”.

 

42

Fader og Søn (Bjørne)

16 x 25

Strek og tone.  Enkelte

LMG, VKM, TBL

 

 

Bjørneunge etterligner bjørnefar.                             

 

med flere farger. Trykket hos AS Max Kleinsorg.  Solgt til inntekt for Frederiksberg Fødehjem.
Sign. i platen.

 

 

 

 

 

1908

43

Don Quixote (Hane og And)

25 x 37

Tone, flere farger.

VKM, TBL
Utkledt hane på kjepphest, etterfulgt av and med barberskilt som skjold og fjær som lanse.  I bakgrunnen landsby med mølle.                                                                 Trykket hos AS Max Kleinsorg.
VKM, TBL

 

44

Kvinderovet

35 x 47,5

Tone, flere farger.

Bjørn holder kvinne. Menn som sikter på bjørnen med piler.                                                                  
 

 

45

Ørneborgen                                               

35,5 x 48

Tone, flere farger.

VKM; LMG, TBL
Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 84. Se også Louis Moe: Min egen Billedbog, 1919, u.p.

 

46

Valpurgis Morgen                                            

40 x 49

Tone, flere farger.

LMG, TBL

 

47

Romulus og Remus

41 x 51

Tone, flere farger.

TBL

 

 

 

 

”Faa Tryk”.

         

 

48

Ils sont passès (Hane og Høne)

18,7 x 26,8

Kun i 5 prøvetrykk.

TBL

 

 

 

 

”Kasseret”.

 

48a

Kæmpende Hjorte                                             

33,5 x 44,5

Utg. av Foreningen

VKM, TBL

 

 

 

 

”Fremtiden”. Signatur i platen.Trykket hos AS Max Kleinsorg.

 

48b

Land og Hav Havfrue ridende på satyr                  

24 x 21,5

Tone, flere farger.48 trykk,varianter.

LMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1909

49

Bakkusbarnet

27 x 34

Utg. av Den danske

TBL

 

 

 

Raderforening.  Signatur i platen.

 

 

 

 

Tone, flere farger.

 

50

Amor triumfans

31 x 37,5

Tone, flere farger.

TBL

 

 

 

”63 Ekspl”.

           
         

 

51

Siesta (To Bjørne)

28 x 34,5

Tone, flere farger.

TBL

 

 

 

 

Forskjellig papir

 

 

 

 

117  eks.

 

52

Ronceval

39,5 x 49,5

Tone, strek, til dels flere

TBL

 

 

 

 

Farger.  12 eks.

 

53

Pas de deux

27 x 36

Utg. av Foreningen

LMG, VKM, TBL

 

 

Dansende rev og bjørn.                               

 

”Fremtiden”. Signatur i platen. Trykket hos AS Max Kleinsorg. Sign. i platen.

 

54

Sovende Bjerge

 

”Tilintetgjort”.

 

 

 

 

 

1910

55

Sjippende Satyrbarn                                

33 x 26

Strek og tone, flere farger.

LMG, VKM, TBL

 

 

 

 

210 eks.

 

 

 

 

 

1911

56

Faderglæde (Bjørne)

31 x 21

”Tryk med flere Farver (ganske faa).  Ensfarvede Tryk à 10 Kr. sælges til Fordel for Frederiksberg Fødehjem”.

TBL

 

57

Foran den gamle Lade

30 x 45,5

Strek og flere farger. 
9 eks.

LMG, VKM, TBL
Sovende gris og hest utenfor gammel låve (Øya i Vrådal).                                                                             

 

58

Skoveventyr              

28 x 30,5

Strek og flere farger. 
34 eks.

VKM, TBL
Rev og heks.                                                      

 

 

 

 

 

1912

59

Ugle og Foraarsalfer 

26,5 x 31,5

Strek og flere farger. 
142 eks.

TBL

 

60

Troldeunge og Bjørn

27,5 x 42,5

Strek og flere farger. 
59 eks.

VKM,TBL
Trollunger mater bjørneunger. Bjørneungen er fastspent og kan ikke nå maten.                                        
   

     

 

61

Nat paa Fjorden

28 x 17,5

Strek og tone, flere farger. 
27 eks.

VKM, TBL
Skip på natthav.                                                  Linoleumstrykk? Mrk: Mitt eksemplar, innkjøpt hos  Bruun Rasmussen i 2012, er feilnummerert"Opus 58".  

 

 

 

 

 

1913

62

Lille Bakkusoptog

26 x 31

Strek og flere farger. 
109 eks.

 LMG, VKM , TBL
Bacchus-barn og to faununger trekker en bjørn.
Sign. i platen.     

 

63

Betragtninger

23,5 x 35

Oval plate. Strek og flere farger. 242 eks.

VKM. TBL
Satyrunge og heire.                                             

 

64

Rencontre                          

29,5 x 39

Strek og flere farger. 93 eks.

LMG,  VKM, TBL
Elg møter bjørn.  Begge er iført "borgertøy".             

 

65

Prinsessen og hendes Nar                                

30 x 34,5

Tone, flere farger.  81 eks.

LMG, TBL (prøvetr.)

 

66

Bonde og Herremand (Ræv og Hare)

29 x 39,5

Flere farger. 17 eks.

TBL

 

67

Laboremus

29,5 x 39,5

Tone, flere farger.  ”Hidtil

LMG, TBL

 

 

Sovende hare med menneskeklær.           

57 Ekspl. Trykkes næppe mere”.

 

68

In Flagranti

24 x 22

Strek, tone, flere farger.

LMG, TBL,VKM

 

 

Bjørn på hodet i en vinkrukke.  Trollunge river den i pelsen.                                                      

 

”Trykkes ikke over 300 Ekspl.  Hidtil 238 Ekspl.”

 

69

Solo (Satyr og Marabustork)

20 x 29

Strek, tone, flere farger.  ”Trykkes ikke over 100 Ekspl.  Hidtil 88 Ekspl.”

VKM, TBL

 

 

Satyrunge spiller for marabou-stork.                     

 

Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 89. Se også Louis Moe: Min egen Billedbog, 1919, u.p.

1915

70

Centaurkvinde, forfulgt av Stenalderfolk

20 x 26,5

Strek.  Foreligger kun i 12 prøvetrykk.

           
         

 

71

In medias Res ( 2 stangende Satyrer)

15 x 37

Strek og tone, flere farger.  76 eks.

 LMG, VKM , TBL
To stangende satyrer.  En hare er tilskuer.   Sign. i platen.  

 

72


Faust (Ugle)

27,5 x 17,5

Strek og tone, flere farger.  115 eks.

LMG, VKM, TBL

 

 

Ugle, bok, kranium, noter.                         

 

 

 

1916

73

Nocturne (Hare og Alfer)

25 x 33,5

Strek og tone, flere farger.  106 eks.

VKM, TBL
En hare spiller fløyte for alfer og dyr.                     

 

74

 Uten tittel

 

”Opgivet under Arbejdet”.

 

 

 

 

 

1917

75

Drilleri (Satyr og Pelikan)                                    VKM

26,5 x 35,5

Platen åttekantet.  Tone, flere farger. 228 eks.

VKM, TBL

 

76

Les extremes se touchent

21 x 34

Strek, tone.  21 eks.  ”Ikke bragt i Handelen”.

 

77

Barok (Troldkongens Datter)

26 x 18,5

Farge.  ”Findes kun i faa, varierede Prøvetryk”.

TBL

 

78

Soir d’été (Havfrue og Søslange)                          

25 x 39,5

Strek, tone, flere farger.

LMG, TBL

 

 

 

 

”trykkes ikke over 100 Ekspl. Hidtil 79 Ekspl.”

 

 

 

 

 

1918

79

Méditation (Bog og Kylling)

21 x 12,5

Strek, tone, flere farger.  ”Ikke over 250 Ekspl. Hidtil 216 Ekspl.”

VKM, TBL

 

 

Kylling mediterer i oppslått bok mens bokormene kikker ut fra bokens sider.                                 

 

Innsatt som fargelagt radering trykket hos AS Max Kleinsorg  mellom p. 88 og p. 89 i Louis Moe og hans kunst, 1949. 

1919

80

Aprés la chasse

24,5 x 40

Strek, tone, flere farger.

LMG, TBL

 

 

 

 

”Trykkes ikke over 150 Ekspl. Hidtil 63 Ekspl.”

 

81

Les poupées (Satyr med Dukker)

36  x 22,5

Strek, tone, flere farger.

VKM. TBL

 

 

Satyr jonglerer med dukker.                                

 

”Trykkes ikke over 250 Ekspl. Hidtil 196 Ekspl.”Se også Louis Moe: Min egen Billedbog, 1919, u.p.

 

 

 

 

 

1920

82

Fluesvamp (Svamp og Djævelinde)

36 x 24

Strek, tone, flere farger.

TBL

 

 

 

 

”Trykkes ikke over 200 Ekspl. Hidtil 153 Ekspl.”

 

83

Pas d´troix ( 2 Satyrer og 1 Bjørn)

19 x 34,5

Strek, tone, flere farger.

 

 

To satyrunger danser kjededans med bjørn.

 

”Trykkes ikke over 150 Ekspl. Hidtil 101 Ekspl.”

LMG, VKM, TBL

 

 

 

 

 

1921

84

Eva, Døden og Slægterne - Eve, La Mort et Les

28,5 x 35,5

Strek, ensfarget.

VKM, TBL

 

 

Races Passés

 

”Trykkes ikke over 100 Ekspl. Hidtil 44 Ekspl.”

Urmoren sitter på en sten t.h. i billedet, ved siden av står døden med hodeskalle i hånden.  På jorden ligger tallrike hodeskaller.                                             Avb. i Samleren, 1934, 11. årgang, p.2.

 

 

 

 

 

1922

85

Capriccio (Bjørn og Alfer)

19 x 24

Strek, ensfarget.  106 eks.

TBL

 

86

Leen

39,5 x 29,5

Strek, ensfarget.  37 eks.

LMG,  VKM, TBL
Knokkelhender med ljå hvorpå menneskeskikkelser vrir seg.                                                         Avb. i Samleren, 11. årgang 1934 p.2.  Louis Moe:  Min egen Billedbog, 1919, u.p. avb. pennetegningen "Alt Kød er Hø" med omtrent samme motiv.

 

87

Kæmpende Satyrer

25,,5 x 35

Strek, ensfarget:  53 eks.

LMG, VKM, TBL

 

 

To satyrer slåss.  I bakgrunnen flyktende hest/kvinne.

 

Flere farger: 25 eks.

                                                                                      

 

88

Trold

18 x 14

Strek, kun i rødt. 53 eks.

VKM , TBL
Helfigursportrett av troll med ringer i nese og ører.
Signatur i platen
           

 

89

Havets Sang

27 x 37

Strek, ensfarget.  51 eks.

VKM

 

 

Havmann med fiskehaleben, naken kvinne, sjøløve.                                                                    

 

 

1923

90

Fluerne (Les Mouches)

16 x 34

Strek, tone, flere farger. 

VKM, TBL

 

 

3 alver - 1 rød og 2 blå - forsøker å fly.                

 

”Trykkes ikke over 150 Ekspl. Hidtil 104 Ekspl.”

 

91

Ragnarok (Kamp med Ormen)                    

29,4 x 39,5

Strek, ensfarget.  ”Foreligger kun i 1 Færdigt Tryk og nogle Prøvetryk”. Sign. i platen.

LMG, VKM, TBL

 

 

 

 

 

1924

92

Andromeda

25 x 35

Strek, ensfarget.  50 eks.

TBL

 

93

Kosten (Troldskabets fejes ud)                           

35 x 27,5

Strek, ensfarget.  ”Trykning ikke over 150 Ekspl. Hidtil 101 Ekspl.”

LMG, TBL

 

94

Syndflodsmotiv                                                   

35,5 x 28

Strek, litt farge.  50 eks.

LMG, TBL

 

95

De stakkels små Underjordiske                    

23 x 41,5

Strek, ensfarget. 75 eks.

  LMG, TBL

 

96

Heksene (Les Sorciéres)

29 x 27,5

Strek, ensfarget. 40 eks.

 LMG, VKM
3 dansende hekser.                                     

 

97

Inspiration

27 x 17,5

Strek, ensfarget. ”Ikke over 75 Ekspl.  Hidtil 50 Ekspl.”

VKM ,TBL
Fremstrakt hånd hvorpå naken kvinne danser omgitt av stråleglans.                                                         

 

98

Komisk Epos (Epopée comique)

24 x 24

”Under Trykning. Novbr. 24”.

VKM , TBL
Pegasus på "krykker" og sammenbundne vinger.  På dens rygg en laurbærkranset sanger med lyre.         

 

99

Cyprianus

29,5 x 34,5

Strek, brun farvet.  50 eks.

TBL
Troll leser i en bok.

 

 

100

 

Charon

Dødens fergemann ses bakfra ombord i sin båt, idet han vinker til en kvinne på elvebredden.              

31,5 x 33,5

 

”Under Trykning. Novbr. 24”.

Gjeng. i Louis Moe og hans kunst s. 86. 

VKM, TBL
 

 

Tillegg:  Arbeider publisert etter utgivelsen av Trydes katalog
101 Opvågnen
102 Carneval
103 Les Sirénes 47,6 x 34,0 Radering, strek, brun VKM
3 syngende sirener i et tre på en klippetopp.  I bakgrunnen vinkende sirene med lyre samt en sirene som letter fra et tre.                                         farve. Trykt hos AS Max Kleinsorg.
1925 104 Kampen på Broen TBL
105 Bjørnen og Badet, eller Bjørn og nøgen Kvinde i Træ 47,2 x 29,7 Radering, strek, brun LMG, VKM, TBL
Bjørn rister et tre som en naken kvinne er flyktet opp i.  Hennes klær ligger på stranden ved siden av treet.    farge.
           
         
106 Troldkirken 49,1 x 29,7 Radering, strek, grønn LMGVKM, TBL
Monstere på vei mot dør i borg.                  farge.
           
         
107 Skattegraveren 49,7 x 33,6 Radering, strek, brun LMG, VKM , TBL
Store klør kommer til syne i en klippesprekk, mens en liten røver flykter med sekk over skulderen.  fargeAvb. Samleren 11. årg., 1934, p. 2.  
1926 108 Don Juan                                                            29,7 x 45,0 Radering VKM , TBL
109 Ikke utg.  
110 Intermezzo 25,0 x 40,2 Radering, strek, tone, flere farger. LMG, VKM, TBL
Sovende bjørn og blomster bekranser naken kvinne på en gren. Ytterst på grenen en ugle som holder vakt.                                                            
111 Krigersk Visjon (Helhesten) TBL
112 En Spøg....Faunbørn                                          LMG, TBL
113 Uden Tittel (Idyl ved havet) 29,6 x 26,8 Radering, strek, brun VKM
Havmann betrakter havfrue og barn.  Neptun i vannskorpen.                                                    

 

farge.  Finnes også i farger.
114 Ikke utg. 

115

Bjergvandrerens  Svimmelhed. 35,7 x 50,0 Radering, strek. VKM, TBL
Kvinne styrter i avgrunn fra en klippe, hvorfra en ung mann ( forferdet) og Døden (smilende) ser på.        
1929 116 Les pauvres - De Fattige
To harer og en grevling.
TBL
1928 117 Danse Macabre.
Rev danser med hare                                         
LMG
1929 118 Eros.  Frø og Amorin                                           LMG, TBL
1930 119 Ørn og Kentaurkvinde TBL
120 Farlig Flirt
Ulv og  gris.                                                                     
LMG, TBL
121 Drage og Enhjørning
1932 122 Troldebørn
Hjemme hos Troldene.
29 x 22 100 eks TBL
123 Ikke utg.
124 Dolce.
Hvilende satyrkvinne og fløytespillende rev.
125 Duet for fløjter.
Satyrbarn spiller.                                                        
LMG, TBL
           
         
126 Satyr og Bjørneunge                                          35 x 25 LMG, TBL
127 Græshoppe på strå.
128 Le Conte.
Fe på flyvende svane.
           
         
129 Sérénade de Printemps 21 x 28 70 eks LMG , TBL
 
130 Dafne
131 Døden hvesser ljåen                                           LMG
132 Storebror danser for lillesøster.
Hjemme hos Troldene II.                                         
29 x 22 200 eks LMG ,  TBL
1934 133 Englebarn og to trollunger                                                           LMG ,  TBL
134 Tartarus
135 Urtid. Mammut.
136 Stenalder, uroksen falder. TBL
137 Skovinteriør.
Kvinnelig djevel på vindfell.
138 Trollungen fjerner katten.
Hjemme hos Troldene III.                                                          
LMG , TBL
139 Mors egen Unge skal i Selskab.
Hjemme hos Troldene IV.                          
LMG , TBL
140 Dverg og alver                                       LMG
141 Ikke utg.
142 Heksegryden i skovkløften.
143 Lille trold og alfer.
144 To skovtrolde og kvinde
1935 145 Rig trolds barn og fattig trolds unger.
Hjemme hos trollene V.                                
LMG, TBL
146 Ikke utg.
           
         
1936 147 Vi leger komme fremmede
Hjemme hos trollene VI.                              
31 x 22  LMG, TBL (Prøvetrykk)
148 Sommernat alfers leg.
149 Alf og trold.
150 Drage, ørn og skognymfe.
151 Skognymfe ved badet.
152 Alv med døgnfluevinger.
153 Ikke utg.
1939 154 Hel i sin hule i underverdenen.
Mytologisk tema.
155 Nornene under Yggdrasil.
156 Lille bjørn på løpende bjørn.
Hjemme hos trollene VII.
TBL
         
           
1940 157 Allegori.
Dafne i et tre, bjørn, ape, krokodille.              
LMG, TBL

 

 

Forsøk uten opusnummer

 

 

           
         

 

 

 

 

 

1884-85

 

Aller Første ( Læsende Barn)

7,5 x 11,5

”Kun i faa Ekspl.  Ikke i Handelen”.

TBL

 

 

 

 

 

1902

 

Samtale

21 x 12

”Kun i  Prøvetryk.  Kasseret”.

 

 

 

 

 

1909

 

Maanespejling under Skovene

18 x 10,5

”Foreløpig kun i 3 Prøvetryk med let varieret Farve.  Ikke i Handelen.”

 

 

 

 

 

 

 

Kobberstikk

 

 

 

 

 

 

 

         
           

1900

1

Lille Skovdjævel

13,5 x 6,5

”Faa Tryk.”  Også på japanpapir.

TBL
         
           

 

2

Tulipanpigen

18 x 9

”Faa Tryk.”  ( ant. 8 eks.)  Også på japanpapir.

TBL

 

3

Nymfe med Bjørneunge

18 x 9

”Faa Tryk.”  Også på japanpapir.

TBL (kolorert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litografier

 

 

 

 

 

 

 

1905

1

Lille Rødhætte     

27 x 36

”Eventyrbillede for Børnestue”.  Farger, 500 eks. Sign. i platen.

VKM 
Rødhette og ulven fra Grimms Eventyr.                Trykt hos Alfred Jacobsen.

 

2

Den tapre Skrædder

27 x 36

”Eventyrbillede for Børnestue”.  Farger, 500 eks. Sign. i platen.

LMG, VKM, TBL
Kjempe sleper avsted med et tre - fra Grimms Eventyr.  Trykt hos Alfred Jacobsen.

 

3

Ræven og Ulven

27 x 36

”Eventyrbillede for Børnestue”.  Farger, 500 eks. Sign. i platen.

VKM, TBL
Rev og såret ulv - fra Grimms Eventyr.                Trykt hos Alfred Jacobsen.  

 

4

Harens Væddeløb

27 x 36

”Eventyrbillede for Børnestue”.  Farger, 500 eks. Sign. i platen.

VKM , TBL
Hare og pinnsvin - fra Grimms Eventyr.                    Trykt hos Alfred Jacobsen.  

 

5

Hans og Grethe

27 x 36

”Eventyrbillede for Børnestue”.  Farger, 500 eks. Signert på stenen.

VKM, TBL
Hans og Grethe ved heksens hus - fra Grimms Eventyr.     
               
Trykt hos Alfred Jacobsen. Sign. i platen.  
   

     

 

6

Hønelilles Død

27 x 36

”Eventyrbillede for Børnestue”.  Farger, 500 eks. Sign. i platen.

VKM,TBL

 

 

Gråtende løve, bjørn og rev følger den døde høne til graven.  Mus er spent for en lekevogn hvorpå hønen ligger.  Hanen er kusk.                   

 

Trykt hos Alfred Jacobsen.

 

1909

7

Diende Barn

14 x 15

25 eks.

VKM

 

 

 

 

 

1910

8

Studier af 2 kvindelig Modeller

22 x 36

Sort. 50 eks.

VKM
 

 

9

Den trætte Høstmand

28 x 37

Sort 100 eks., 25 eks. i rødt.

LMG, VKM, TBL
Skjelettmann i høstklær, hviler seg under et tre. Arbeidsredskaper, bl.a. en ljå er anbragt omkring treet.          Avb. i: Louis Moe:  Min egen Billedbog, 1919, u.p.  

 

10

Jægerdrømme

41 x 62

Sort. 125 eks.

VKM, TBL
Hvilende jegers syn - alle naturformer antar kvinneformer. (Fugler, trær, hjort, harer osv.)                          Avb. i: Louis Moe:  Min egen Billedbog, 1919, u.p.