Louis Moe og hans Ex libris.                                                                                                                        Tilbake

Louis Moe tegnet en rekke Ex libris eller bokeiermerker.  Han samlet også selv på Ex libris laget av andre kunstnere og han var æresmedlem av Dansk Ex Libris Selskab.

Samleren Poul Reitzel skrev i Ex Libris - Tidsskrift for Ex Libris Kunst nr 2 1944 ss 17-20 en artikkel om Moes Ex libris-arbeider.

 

 

Ex Libris - Tidsskrift for Ex Libris Kunst ble utgitt på J. Gustafssons 
Forlag i Aarhus med i alt 10 hefter i årene 1944-45. Louis Moe var en av 
 innbyderne i tidsskriftets første nummer.

Reitzel skriver om Moe - som han kaller "den herligste Kunstner" - at  han er i "en klasse for seg selv - egenartet og forunderlig fantastisk.  Hans Kunst i Farvernes Verden minder om hans Landsmand Griegs Toner i Musikkens levende Land" (s.18).

Ifølge Reitzel finnes i alt 19 Ex libris-arbeider av Moe.  Han nevner selv følgende i sin artikkel:

1.  Ex libris for Fuldmægtig H.V.Ellund, 1917 To Fauner i kamp med ugle som tilskuer.
 

 

2.  H.r. sagfører Oscar Fich Klokkeblomst hvor en bie søker honning.
 

 

3.  Fru Gerda Frenning, f. Larsen Huldra sittende på en bok, ikke ill.
4.  Sceneinstruktør Bjørn Moe Jacobinerugle, mellom tragediens og komediens masker
 

 

5.  Lærerinne frk. Karen Møller Ugle underviser tre ugleunger

 

 

6.  Brita Møller Kattunge, ikke ill.
7.  Billedhugger Rolf Schütze Teddybjørn i brannbil
 

 

8.  Anne Lise Schütze Ekorn knekker nøtter sittende på en bok
9.  Marianne Horvath f. Schütze Ung pike leser med ugle som tilskuer
 

 

.10,  J.O. Jacobsen 
     

Louis Moes egen ex libris er gjengitt på s .68 i Leif-Johan Igeltorps bok Norsk Ex Libris Selskap 1943-1961, Eget forlag 2012:

 

 

Motivet er hentet fra hans litografi Koncert, opus nr 11 fra 1911.

Som det fremgår, er de fleste av arbeidene nevnt ovenfor knyttet til familiemedlemmer i Danmark (familiene Møller og Schütze). Jeg har ikke sett noen ex libris laget for norske oppdragsgivere. Thor Bjørn Schyberg nevner heller ingen arbeider av Louis Moe i sin omfattende oversikt Norske Exlibris - Fortegnelse over 8.650 norske exlibris, utg. av Exlibristen, Frederikshavn 1974. Louis Moe er heller ikke omtalt i Hugo Høgdahl:  Norske Ex Libris og andre bokeiermerker.  Fra Biskop Arne Sigurdsøn til Gerhard Munthe.Oslo 1946.

  Tilbake