Eros, mystikk og eventyr –

Louis Moe og hans kunst.

                                                                                                                         

                       


                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Louis Moe på sitt kjære Juvlandsæter ca 1910.

Maleren, tegneren, bokillustratøren og forfatteren Louis Moe var født i Arendal 1857, og døde i København i 1945.  Han var en av Nordens mest betydelige tegnere og bokillustratører i tiden før og rundt første verdenskrig, og da først og fremst kjent som illustratør av eventyrbøker for barn. 

Hans barnebøker og illustrasjoner gis stadig ut, men Louis Moe er i dag i stor grad glemt i Norge, ikke minst i sin fødeby Arendal.  Hans manglende anerkjennelse i Norge kan ha å gjøre med hans samtidighet med Theodor Kittelsen (1857-1914), som så vel i sin samtid som i dag står som den store kunstneriske formidler av eventyr, sagn og folketro i vårt land i denne perioden.  Det er for øvrig verd å merke seg at også Theodor Kittelsen, som var født i Kragerø, bodde i Arendal i årene 1871-74 og fikk sin kunstneriske utdannelse (i Kristiania og München) betalt av de samme velstående Arendalsborgere  (familiene Aall, Dedekam, Kallevig m.fl.) som betalte Louis Moes utdannelse ved Kunstakademiet i København. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tannlege Halvor Georg Theodor Moe (1826-1877), Louis Moe's far.

 

Louis Moe's far var tannlege Halvor Georg Theodor Moe (1826-1877), gift med sin kusine, prestedatteren Hansine Halling (f. 1824).  Halvor Moe, som var født i Danmark som sønn av offiseren og portrettmaleren Nils Moe, var først utdannet gullsmedmester og juveler.  Han slo seg deretter ned i Arendal som byens første faste tannlege, forfattet bøker innen tannmedisin osv.  Han var sterkt samfunnsinteressert, var aktiv i byens musikk- og teaterliv og opptatt av skyttersaken.  Halvor Moe var politisk konservativ, tilhenger av unionen med Sverige og medstifter av en konservativ arbeiderforening. Arendal var på den tiden en blomstrende handels- og sjøfartsby, noe som hadde resultert blant annet i etablering av museum og bibliotek, høyere skole, avis- og boktrykkeri osv i årene 1830-50.  Ved farens tidlige død  ble imidlertid familien Moes økonomi vanskelig og velstående venner og forbindelser måtte bidra til unge Louis' utdannelse.

 

 


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortegnelse over bidragsytere til Moes utdannelse på Kunstakademiet i København 1880

Louis Moe og Theodor Kittelsen bodde altså samtidig i Arendal i ungdomstiden, og var begge elever av Julius Middelthun ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania i 1874, før Moe dro til København og Kittelsen til München. De må ha truffet hverandre og kjent hverandre i denne tiden. Deres senere felles interesser og motivkrets kan tyde på det samme, selv om interessen for det nasjonale, for troll, sagn og mystikk uansett lå sterkt i tiden.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien Moes landsted Egelund, Egelundsveien 1 i Arendal. Revet av Arendal kommune 1990.
Familien bodde resten av året i Nygaten i sentrum, hvor tannlege Moe også hadde sin praksis.

Louis Moe vendte aldri tilbake til hjembyen i sitt voksne liv, men under studietiden i København var han av og til hjemme i Arendal i sommerferien og holdt da tegnekurs for byens kunstinteresserte.  Den Vestlandske Tidende skriver  17. mai 1879 i sin notisspalte på førstesiden:

"Som man vil se av et Avertisement i vort Dagsnummer agter hr. Louis Moe under et midlertidig Ophold i Hjemmet at gide Undervisning i Tegning.  Vi kunne med Tryghed anbefale dette Foretagende, aldenstund vi fra Danmarks mest fremragende Kunstnere har seet de mest smigrende Vidensbyrd angaaende hr. Moes Begavelse og Dygtighed."

 

 

 

 

 

 

 

Fra Den Vestlandske Tidende, 17. mai 1879.

Blant sine mange bokutgivelser illustrerte han blant annet den store tobindsutgaven av H.C.Andersens Eventyr fra 1900, og i anledning 200-årsjubileet for H.C.Andersens fødsel gir Danmark i år ut en serie jubileumsfrimerker hvor Louis Moe's  tegning av Den stygge andungen illustrerer H.C.Andersens eventyrforfatterskap. 

Hovedkilden til kunnskap om Louis Moe og hans kunst er boken  med samme tittel som utkom i Danmark to år etter hans død og med nevøen Bjørn Moe, Rolf Schütze og Kai Flor som forfattere. 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Moe og hans kunst, København 1947.

 

For en mer kortfattet oversikt over hans liv og virke vises til den norske barnebokforskeren  Sonja Hagemanns artikkel i Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1983, samt til Weilbachs Dansk Kunsterleksikon, København 1994.  Astrid Høvik har skrevet en omfattende artikkel om Louis Moe og hans oppvekst og forhold til Arendal i Sånn var det – Årskrift for Arendal Historielag 1999 nr 3 ss 53-68. Artikkelen kan du lese her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Moes bolig i Store Strandstræde 21, København (2006)

 

En oversikt over Louis Moe’s grafiske arbeider frem til 1924 ble publisert av hans grafikkforlegger Vilhelm Tryde i København samme år.

 

 

 

 

Vilhelm Tryde:  Fortegnelse over Louis Moe's grafiske arbejder, København 1924.

 

En oversikt over hans viktigste bøker og illustrasjonsarbeider er gitt i Agderforfattere gjennom tidene – En bibliografi, Kristiansand 1988. En mest mulig komplett oversikt over hans utgivelser finnes her: Bibliografi. En oversikt over hans arbeider som Ex libris-kunstner finner du her.

Det er ikke så mye av Louis Moe’s arbeider tilgjengelig i museer eller samlinger.  De store utsmykningene Handelens og Sjøfartens Velsignelser henger i dag i Aust Agder Kulturhistoriske Senter i Arendal.  

 

 

 

 

Handelens og Sjøfartens Velsignelser.  For detaljutsnitt klikk her.

En større samling av hans grafiske arbeider, med vekt på eventyr- og naturmotivene i hans arbeid, finnes i Louis Moe Galleriet i  Vrådal.  Samlingen er hovedsakelig et resultat av utlån fra Moes familie til Kviteseid kommune, først og fremst ved et langtidslån omfattende cirka 60 arbeider fra Moes grandniese Millica Horvath Broberg i 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Moe tilbrakte selv 4 måneder hver sommer hele sitt voksne liv på sommerstedet Juvlandsæter han fikk bygget Vrådal. I gjengivelsen av Trydes verkfortegnelse, se over, er de verker som er representert i Louis Moe Galleriet angitt med "LMG". 

 

      

 

Utstillinger i regi av Louis Moe Galleriet, Vrådal.

Den største samlingen av Louis Moe's grafikk er i dag i Vejle Kunstmuseum  i Vejle, Danmark.  Denne samlingen ble overdratt museet i 1947 fra Det kgl. Bibliotek, København, hvor den opp gjennom årene var samlet som et resultat av pliktavleveringene fra trykkverkstedene og litografanstaltene Moe benyttet i København.  I gjengivelsen av Trydes verkfortegnelse er de verker som er representert i Vejle Kunstmuseum angitt med "VKM".

Vejle Kunstmuseum holdt en større utstilling av Louis Moes grafiske arbeider i 1985.  Katalogen fra utstillingen er gjengitt her.

Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal viste 16.8.03-21.09.03 utstillingen Intermezzo.  Louis Moe - Grafiske arbeider 1900-1942, den første større mønstring av Louis Moes kunst i hans egen hjemby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09. - 01.11.2009 viste Bomuldsfabriken utstillingen Kittelsen og Moe, hvor disses kunstnerskap for første gang ble satt opp mot hverandre i en felles utstilling.  Katalog fra utstillingen finner du her.

Kunsthall Grenland i Porsgrunn viste 15. juni - 15. september 2013 utstillingen Louis Moe - Sverre Malling, hvor Moes arbeider ble presentert sammen med den norske samtidskunstneren Sverre Malling.  Les Grenland Kunsthalls omtale av utstillingen her.

 

 

Samtidig utgav forlaget No Comprendo Press i samarbeid med Kunsthall Grenland boken Sverre Malling - Louis Moe. Boken gjengir en rekke verk av Louis Moe og Sverre Malling, en samtale mellom Malling og kurator Line Ruud Ørslien samt en artikkel om Louis Moe av Trine Otte Bak Nielsen.For nærmere omtale av boken, se her.

 

 

Flugten. Tusj på papir. U.år.  Utstilt Bomuldsfabriken Kunsthall 2009, Kunsthall Grenland og Kunstforeningen Gammel Strand 2013, gjengitt i Sverre Malling - Louis Moe s 72 .  Foto: Thomas Widerberg.

Utstillingen ble videreført i FABELAGTIG  - Nordiske tegninger af Louis Moe, Sverre Malling, Julie Nord og Ragnar Persson i Kunstforeningen Gammel Strand, København 6. desember 2013 – 16. februar 2014.

ARTendal - Bomuldsfabriken Kunsthall viste utstillingen Det Tapte Paradis.  Louis Moe - Bokillustrasjoner 8. september til 16. oktober 2016.  Se katalogen her.

 

 

For auksjonsnoteringer og annen omsetning av Louis Moes kunst, samt gjengivelse av malerier og andre enkeltverk i privat eie, se her

Min interesse for Louis Moe har ikke bare sammenheng med hans bakgrunn fra vår felles fødeby Arendal.  I tillegg til det høye kunstneriske nivå som preger det meste av hans arbeid, knytter det seg etter min mening særlig interesse til den del av hans bilder og  motivkrets som knytter seg til det mystiske og symbolladede, gjerne med en sterk erotisk undertone.  Gjennom bruk av elementer fra eventyr og fabelverdenen, samt mytologiske motiver, skildrer han møtet mellom natur, mystikk, eros og død på en måte som er sterkt fascinerende. 

Det er mitt håp at denne hjemmesiden over tid skal dokumentere de fleste av Louis Moe’s grafiske og andre arbeider. En stor takk til kunsthandleren og Moe - samleren  Otto Pinnau, København, som har bidratt med mange nyttige opplysninger og gode råd i forbindelse med mitt arbeid med Louis Moe, samt til galleriansvarlig ved Louis Moe Galleriet i Vrådal, Svein Straumsnes, som også har bidratt med opplysninger og bilder. Det samme har den danske Louis Moe-kjenneren Claes D. Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustrasjonene Louis Moe på Juvlandsæter og Familien Moes landsted samt fortegnelsen over bidragsytere til Moes utdannelse er fra Aust-Agder Kulturhistoriske Senters samlinger.  Aust-Agder Kulturhistoriske Senter i Arendal (AAKS)
har en betydelig arkivsamling knyttet til Louis Moes liv og arbeid.

Handelens og Sjøfartens Velsignelser eller Havet bringer sine rikdommer er avbildet etter originalen som tilhører Aust-Agder Kulturhistoriske Senter,  der den også er utstilt.  Foto ved Tore Knutsen, AAKS.

Portrett og signatur Louis Moe er gjengitt etter Louis Moe og hans kunst, København 1947.

Litteratur.

Tilbake