Mannen fra Oljeberget - Billedgalleri

Konge- og fyrsteportretter                                                                                                                               Tilbake

  Keiser Wilhelm II av Tyskland som ung mann.  Oljetrykk ca 1880

Regjerende europeiske dronninger og keiserinner. 
Oljetrykk ca 1880

Sophie og Oscar, hertug av Östengöthland, senere dronning  
Sophie og kong Oscar II av Norge og Sverige.  
Håndkolorert litografi ca 1860.                      
                                                l

  Kong Haakon VII av Norge. Ca 1905, 31 x 41 cm.  Mer om dette
  billedet, les her.

  Dronning Maud av Norge. Ca 1905, 31 x 41 cm

Den Norske Kongefamilie.  Oljetrykk ca 1905, 32,5 x 41 cm. 
Signert F.Leiber

Tilbake