Mannen fra Oljeberget - Billedgalleri

Jomfru Maria                                                                                                                               Tilbake

Oljetrykk ca 1880. E.G. May & S°hne.              23 x 31 cm

Jomfru Maria

Notre Dame de Rosaire, oljetrykk ca 1880.          32 x 42 cm

Maria og Jesusbarnet

Tilbake