Mannen fra Oljeberget - Billedgalleriet

Jesu liv og lidelseshistorie                                                                                                                                                                                                       Tilbake

Den hellige unnfangelse, ca 1880.  18x 25 cm Jesusbarnet, ca 1880. 30 x 41 cm Jesusbarnet, ca 1880. 32 x 41 cm
Jesusbarnet, ca 1880. 32 x 40 cm Flukten til Egypt, ca 1880. 38 x 52 cm Flukten til Egypt, ca 1880
Jesus som ung mann, ca 1880
Jesu dåp, ca 1880. 31 x 40 cm Jesu dåp, ca 1880  Jesus redder den druknende Peter, ca 1880
Jesus som den gode hyrde, ca 1880 Jesus som den gode hyrde, ca 1880 Jesus som den gode hyrde, ca 1880. 32 x 40 cm
Jesus og hans liv i bilder, ca 1880. 32 x 41 cm Jesus, ca 1880. 30 x 40 cm Jesus, ca 1880. 38 x 51 cm

Jesus mottar sin dom fra ypperstepresten.  Oljetrykk ca 1880

Jesus ber på Oljeberget.  Oljetrykk ca 1880 18x25 cm

Kristus med korset, håndkolorert litografi ca 1860. 21 x 27 cm Kristus med korset, ca 1880. 31 x 40 cm Korsfestelsen, ca 1880. 42x32 cm
Kristus på korset, ca 1880. 31 x 41 cm.  Nummerert nr 346 og signert Leiber i platen. Imprimatur fra biskopen i Limburg.  Kristus på korset, ca 1880. 31 x 41 cm.

Den lidende Kristus, ca 1880. 31 x 41 cm.  
E.G. May & Søhne

Valerius:  Christus.  Offsettrykk 18x27,5 cm
Carl Stenders Kunstforlag ca 1950

Jesus på Oljeberget.  Signert Giovanni.

Tilbake