Mannen fra Oljeberget - Billedgalleri

Glarmestere og rammehandlere.

Hvor ikke annet er angitt, er gjengivelsen i naturlig størrelse.                                                                                                                                                                                                Tilbake

 

 

Joh. Strengereid Rammeforetning, Tvedestrand.  Fra "Den Norske Kongefamilie", ca 1905.
 

 

Tilbake