Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Utgivelser med tilknytning til Arendal

Jacob Thue

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

NB - dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i egen samling.

 

1843

Troubadourpoesien og Troubadourene
af H.J.Thue Cand. mag.
Christiania, Guldberg & Dzwonkowski. 184 s., 130 x 200 mm. Særtrykk fra NOR.

1846

Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tiligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og litteraturhistoriske Oplysninger, udgiven af H.J.Thue, konstitueret Overlærer og Bestyrer af Arendals Middels- og Realskole.
Kristiania, Forlagt af A.D.Wulfsberg & Co. Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri ved A.W.Brøgger.  806 s. 110 x 190 mm.


Tilbake