Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Utgivelser med tilknytning til Arendal

Jacob Aall (1773-1844)

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

1806

Om Jernmalmleier og Jerntilvirkning i Norge.
Et fragmentarisk Forsög ved J.Aall, Ejer af Næs Jernverk. Med eet Kobber
.
Trykt hos Andreas Seidelin, boende i Store Kannikestræde No. 45. København.  76 s.

Navnetrekk William Arbo 1823.  Prest i Åmli  William Arbo (1785-1855) var far til forfatteren Axel Arbo.

Også trykt i Det Skandinaviske Literatur-Selskabs Skrifter, København 1806, hf. 1, s. 1–76.
Faksimilieutgave Technica Norvegica, Trondheim trykt i 1000 eks i 1963.

1809

Fædrelandske Ideer af Jacob Aall, Ridder af Dannebrog-Ordenen og Ejer af Næs Jernværk.
Trykt dedikasjon: Min broder og Trofaste Ven Nicolai Benjamin Aall tilegnet disse Blade.

Trykt hos H.T.Bachrud, Christianssand. 106 s.

1812

 

Vatnsdæla Saga ok Saga af Finnboga Hinum Rama.  Vatnsdølernes Historie og Finnboge
hiin Stærkes Levnet. 
Bekostede af hr. Jacob Aal (sicI), Ridder af Dannebroge og Eier af Ness Jernværk.  Udgivne af Mag. E.C. Werlauff, Professor og Bibliotheksecretaire.  Trykt i det Kongl. Waisenhuses Bogtrykkerie af C.F.Schubart, Kjøbenhavn.  I Commission hos Hofboghandler Schubothe paa Børsen. 
384 s. 165 x 215 mm.

1814

 

Rasmus Rask: Lexicon Islandico-Latino-Danicum Biörnonis Haldorsonii. Biørn Haldorsens islandske Lexicon.  Ex Manuscriptis Legati Arna-Magnæani cura R.K. Raskii Editum. Præfatus est P.E.Müller.
Volum I-II.  Havniæ MDCCCXIV Apud J.H. Schubotum, Aulæ Regiæ Bibliolam. Typis Viduæ Höecke (Vol. I)  J.R. Thielii (Vol. II).  XXXIV+488+520 ss. 160 x 210 mm.
"...Imidlertid forløbe mange Aar, Værket laae hen, og vilde endnu have henligget, hvis ikke min Ungdomsven Hr. J. Aall, Ridder af Dannebroge og Ejer af Jernværk i Norge, underrettet om denne Ordbogs Værd, strax, ifølge sin Kjerlighed til Videnskaberne, havde fattet den Beslutning, at tilvejebringe de til dens Udgivelse fornødne Bekostninger.  Til dette ærefulde Foretagende fandt han en Deeltager hans Høivelbaarenheds Konferenceraad C. Ancher, Jernværkseier i Norge, en Mand hvis kjereste Syssel er Fædrelandets Historie.  Disse tvende Mænd overdroge mig at besørge Værket tryktdet snareste muligt...." Præfatio.  Forerindring ss. vi-ix.

1816

Kjartan Olafsons Omvendelse, uddragen af Laxdøla-Saga og oversat af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder af Dannebrog.
Saga.  Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til
Sande i Jarlsberg Provstie. 
Første Binds første Hæfte, ss. 1-20.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann.  120 x 180 mm.
Prov.:  Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

Oluf Trygvessons Reise til Venden og Slaget ved Svolder, af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder af Dannebrog.
Saga.  Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af  Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til
Sande i Jarlsberg Provstie. 
Første Binds andet Hæfte, ss. 153- 184.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann.  120 x 180 mm.
Prov.:  Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

Oversættelse af en Deel af Niala Saga, af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder af Dannebrog.
Saga.  Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch,
Feldtprovst og Sognepræst til Sande i Jarlsberg Provstie. 
Første Binds fjerde Hæfte, ss.  297-362.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann.  120 x 180 mm.
Prov.:  Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

1817

Oversættelse af en Deel af Niala Saga, af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder
af Dannebrog
(Forts.)
Saga.  Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst, Slotspræst til
Aggershuus og Sognepræst til Agger, Medlem af Nordstjerne-Ordenen.
Andet Binds første og andet Hæfte, ss.  1-138.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann.  120 x 180 mm.
Prov.:  Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

1820

Laxdøla-Saga, oversat af det gamle nordiske Sprog ved Jacob Aall.
Saga.  Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst, Slotspræst til
Aggershuus og Sognepræst til Agger, Medlem af Nordstjerne-Ordenen. 
Tredie Bind, ss.  1-306.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann.  120 x 180 mm.
Prov.:  Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

1821

Tegninger af Næs Jernværks Kakkelovne
1ste Hæfte Kiøbenhavn 1821.

Katalog utgitt av Jacob Aall over ovnsmodeller og andre produkter fra Næs Jernverk i form av kobberstikk (1. hefte) og litografier (2. hefte). 1. hefte ble utgitt første gang i København 1809, med angivelse av verkets designer Henrik Meldahl på tittelbladet (Tegninger af Næs Iernverks Kakelovne ved Henrik Meldahl). Ved opptrykket i 1821 er Meldahl tilbake i Danmark med egen jernstøperivirksomhet og hans navn er nå utelatt

1825

Tegninger af Næs Jernværks Kakkelovne
Andet Hæfte G.L.Fehr i Christiania 1821

 

1832

 

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Første Hæfte,  Om Bank og Pængevæsenet og sammes Indflydelse  paa de vigtigste Næringsveie I Norge.
Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn. 246 s. 110 x 180 mm.
Proveniens: N.M. Aalholm (navnetrekk), J.J.P. Aalholm (navnetrekk), Diderich H. Lund ( Ex Libris), "På Wergelands tid".  Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298

1833

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Hæfte, Om Bjergværksvæsenet fornemmeligen med Hensyn til Norges Jernværker,
 
Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn. 136 s. 110 x 180 mm. 
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund.
  "På Wergelands tid",  Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.
Ny facsimile utgave
Trondheim 1981. (Facsimilia Scientia et Technica Norvegica 45.). 8vo. (10),188, (1 errata), (2) p.

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Tredie Hæfte, Nogle Ord om Dagens Tone.
Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn.
136 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund.
  "På Wergelands tid".  Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

 P. Flor: Recension over Nutid og Fortid af Jacob Aal (sic!), Jernværkseier, fornemmeligen over Afhandlingen i det tredie Hæfte betitlet: Nogle Ord om Dagens Tone.
Trykt hos Jacob C. Abelsted, Christiania 1833, 48 s.

Peter Flor (1775-1848), politiker, redaktør og offiser. Utgav bl.a. Folkebladet sammen med Henrik Wergeland 1831-33. Radikal kritiker av bl.a. unionspolitikken og embetsmannsstyre, og går her sterkt i rette med en del av Jacob Aalls standpunkter.

1834

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Binds første Hæfte, Om Kongsberg Sølvverk.  Om den norske Banks Discontering.  Et Brev til Recencenten af Nutid og Fortids 2det Hæfte i Bladet Vidar.  Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn.222 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund,
"På Wergelands tid".  Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Binds andet og tredie Hæfte. Om Communevæsenet  med specielt Hensyn paa Fattigvæsenet. Oversættelse af Fattigbalken  efter den islandske Graagaas.
Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn, 278
s. 110 x 180 mm.
 Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund.
  "På Wergelands tid".  Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

1836

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Tredie Bind.  Betragtninger over Næringsveienes indbyrdes Forhold i Fædrelandet.  Om Pængevæsenet.
Christiania.  Trykt i det Lehmanske Officin.
402 + 157 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk M.S. Schiøtt 1837.  Innskrift Foræret Hans Munck 29. Septbr. 1853 av P.O. Schiøtt.
 
"På Wergelands tid".  Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

1838

Snorre Sturlasons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall, Eier af Næs Jernverk.
Trykt dedikasjon: Norges og Sveriges Konge Carl Johan underdanigst tilegnet.
Trykt i Guldberg & Dzwonkowskis Officin ved P.T. Malling, Christiania, Første Bind  365 s.

1839

Snorre Sturlasons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall, Eier af Næs Jernverk.  

Trykt i Guldberg & Dzwonkowskis Officin ved P.T. Malling, Christiania, Andet og Tredie Bind 228 + 386 + XVIV s + ill.

  1839

 

Om Oprettelsen af et Sygehuus i Nedenæs og Raabygdelagets Amt.
46 s, 175 x 100 mm, orig.omslag. Proveniens Gjerstad kommune, Andreas Vevstads bibliotek 2010.
Kommisjonens medlemmer var Jacob Aall, Nielsen og sogneprest Andreas Faye. (Kaastrup 1844).

 1840

 

Indstilling til Nedenæs og Raabygdelagets Amtsformandskab, fra den i Anledning af Oprettelsen af et Sygehuus i Amtet nedsatte Committee.
32 s. 175 x 100 mm.
Proveniens Gjerstad kommune, Andreas Vevstads bibliotek 2010.
Innstillingen avgitt fra Jacob Aall, Nielsen, sogneprest Andreas Faye, stadsfysikus Kittel og distriktslege Møller. (Kaastrup 1842).

1844

Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815 af Jacob Aall, Jernverkseier
I-III. Forlagt af J.W.Cappelen. Trykt i P.T.Mallings Officin, Christiania 1844-1845.

1845

 

 

Catalog over Jacob Aalls Bibliothek.
Utarb. av cand.theol. Herman Thrane. Trykket i P.E.Mallings Officin, Christiania 1845.
136 s. 125 x 220 mm.

Tekst på bakre omslag:  Jacob Aalls Bibliothek vil, dersom nogenlunde antageligst Buud skeer, underhaanden blive solgt enten under Eet eller i Samlinger bestaaende af de forskjellige Fag, i hvilken Anledning Lysthavende vilde behage at henvende sig til Assessor Jacob Aall i Christiania.  Kan Salg underhaanden ikke komme i stand, skal Tid og Sted til Auctionen nærmere blive bekjendtgjort.

Auksjonen over jernverkseier Jacob Aalls (1773-1844)  bibliotek på Næs Jernverk var sannsynligvis den største bokauksjonen i 1800-tallets  Norge.  Universitetsbiblioteket kjøpte mesteparten av fagbøkene i samlingen.  Kataloger for auksjonene over hans malerisamling og øvrige inventar ble trykket i Arendal. Jacob Aall hadde sterk tilknytning til Arendal, blant annet til Hald og Krohns forlagsvirksomhet, som han støttet og som utgav flere av hans bøker.

Proveniens:  Jonas Skougaards samling (Skougaard I, s.28)., Hroar Deges bibliotek (2008).

Hele katalogen kan du lese her.

1941

Wilhelm Munthe: Et gammelt herregårdsbibliotek – Jacob Aall og hans boksamling på Nes Jernverk.

 Bibliofilklubben.

1944

Cato Aall:  Fortegnelse over malte portretter. litografier og byster av medlemmer av slekten Aall utarbeidet i 1944 av kammerherre Cato Aall
Stensil 47 s. 220 x 330 mm. Jacob Aall ss. 27-30


Tilbake