Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Utgivelser med tilknytning til Arendal

Andreas M. Feragen

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

NB - dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i egen samling.

1856

Opgaver og korte Vink til praktisk Tavleregning for Almueskoler
af A.M.Feragen, Kirkesanger og Skolelærer i Holt.
Christianssand, Trykt paa A.C. Grøntofts Forlag hos Jens Fr. Fredriksen.
96 s, 110 x 180 mm.

1858

Den Norske Folkeskole.  Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere.  Ny Række. 
Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Første Aargang. 
D.H.Smiths Forlag.
Trykt hos T.D. Hjorthøy. 400 s. 120 x 200 mm. 
Ole Vig utga Den norske Folkeskole 1852-56. Feragen redigerte den nye rekken 1858-64.

1859

Udmaalingsbog, indeholdene Veiledning til praktisk Udmaaling og Beregning af Flader og Rumstørrelser, med 110 oplysende Tegninger og 112 Øvelsesopgaver, ved A.M. Feragen Lærer ved Holts faste Skole.
Christianssand, K.C. Grøntofts Forlag. Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania.  
[4], 48 s. 130 x 180 mm.

1863

Den Norske Folkeskole.  Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere.  Ny Række. 
Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Sjette Aargang. 
J. S. Fabricius Forlag.
Trykt hos T.D. Hjorthøy. 120 x 200 mm. 
Navntr. Johs. Helleland. Proveniens:  Birger Dannevigs bibliotek 2010.

1875

Hjem og Skole. Et Ord til Forældre om deres og Skolens fælles Gjerning:
Børnenes Opdragelse og Undervisning.

K.C.Grøntofts Forlag, Kristianssand. Trykt i det Steenske Bogtrykkeri, Kristiania.  
VIII + 255 s. 110 x 180 mm.
"Eder, mine kjære Elever fra Holts faste Skole, af hvilke nu en stor Del selv har Børn til Undervisning hos mig, tilegner jeg dette lille skrift i Kjærlighed og med hjerteligt Ønske om Visdom og Velsignelse fra Gud til eders Børneopdragelse".

1876

Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter.
samlet og ordnet af A.M. Feragen.  Omkring 100 forskjellige Haandskrifter.

K.C. Grøntofts Forlag, Christianssand. 4.udg.80 s. 150 x 200 mm.
"Skrift er det eneste Middel, hvormed Du kan tilkjendegive Dine fraværende Venner Dine Tanker.  Skriver Du til en Mand et Brev , hvor Du forteller noget, som Du ikke ønsker, at Andre end han maa vide, og han ikke selv kan læse Skrift, maa han lade en Anden læse det for sig, og derved bliver Hemligheden røbet."


Tilbake