Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Utgivelser med tilknytning til Arendal

Andreas Faye

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

NB - dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i egen samling.

1833

Norske Sagn samlede og udgivne af Andreas Faye, Lærer ved Arendals Real-
og Middelskole, og Medlem af det kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
Arendal.  Trykt i N.C.Halds Bogtrykkerie af L.A.Krohn.
XXXI+256,+VI s.
 100 x 170 mm.
Med dedikasjon fra forfatteren til S.O.Wolff.  Proveniens:  Simon Olaus Wolff. Jonas Skougaard (Skougaard IV, s. 67). Ragnar Anker Nilsen (Auksjon 22. mai 2013 kat. nr 161).
Ilagt seddel med Skougaards håndskrift: "Wolff tenkte på å gi ut en sagnsamling.  Da han så at Faye hadde sendt ut sine Norske Sagn ga han opp denne ide.  Cfr. Simon Olaus Wolff ved Rikard Berge side LXVI og LXVII.  Dette eksemplar er derfor særlig interessant."

1838

Alf Thorsen, den forstandige Bonde.
Arendal, Trykt i N.C.Halds Bogtrykkerie af L.A.Krohn.  39 s. 105 x 180 mm.

1842

Den christne Kirkes Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning
Udarbeidet af Andreas Faye, Sognepræst til Holt og Seminariebestyrer.
Christiania, hos P.T.Malling.  78 s. 110 x 170 mm.

Norges Historia. Öfversättning, med Tillägg af Berättelsen om Norriges Statshvälfning 1814; et Sammendrag af dess Grundlag, samt en Blick på Norriges närvarande Tillstånd. Af Fredrik B. Cöster. Kapiten i Sv. Arméen. G.M.
Stockholm. På C.A.Bagges Förlag. Tryckt hos J.A. Walldén. 322 s., 110 x 180 s.

1838

Alf Thorsen, den forstandige Bonde.
2. utg. som Folkeskrifter Nr. 6.
Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski. Trykt hos
W.C. Fabritius, Christiania.39 s. 105 x 180 mm.

1839

Om Oprettelsen af et Sygehuus i Nedenæs og Raabygdelagets Amt,
Arendal, 46 s, 175 x 100 mm. Kun angivelse av trykkested.
Kommisjonens medlemmer var Jacob Aall, Nielsen og sogneprest Andreas Faye.

1840

Indstilling til Nedenæs og Raabygdelagets Amtsformandskab, fra den i Anledning af Oprettelsen af et Sygehuus i Amtet nedsatte Committee.
Arendal.
32 s. 175 x 100 mm.
Innstillingen avgitt fra Jacob Aall, Nielsen, sogneprest Andreas Faye,
stadsfysikus Kittel og distriktslege Møller.

1844

Norske Folke-Sagn samlede og udgivne af Andreas Faye, Sogneprest til Holt,
og Medlem af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
Andet Oplag.Christiania, Paa Guldberg &
Dzwonkowskis Forlag, trykt hos W.C. Fabritius. 236 s., 120 x 200 mm.

1847

Udtog af Norges Historie. Udarbeidet til Brug i Almue-Skolerne.
Fjerde forbedrede Udgave. Forlagt af A.D.Wulfsberg & Co, Christiania.
60 s. 100 x 160 mm. Navnetr.: Claus Rosenkilde.

1859

Andreas Faye:  Bidrag til Holts Presters og Prestegjelds Historie
 Arendal, T.D.Hjorthøys Bogtrykkeri.  96 s. 120 x 200 mm. 
Navnetr.:  O. Evensen, Arthur Thuesen.

1861

Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie
Arendal.  Forlagt af J.S. Fabricius og E. Omholt.  T.D.Hjorthøys Bogtrykkeri. 
112 s. 120 x 200 mm.  Med dedikasjon fra Faye til kollegaen sogneprest John Aass i Gjerstad datert 30. juni 1861.  Proveniens:  Jonas Skougaards samling (blyantnotat på omslag), Andreas Vevstads bibliotek 2010. (Kaastrup 4957, Skougaard IV s 30).

1867

Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie
ved Andreas Faye, Sogneprest i Sande
.
Udgivet ved Understøttelse af Videnskabsselskabet i Christiania.
Christiania, Brøgger & Christie's Bogtrykkeri. 506 s. 120 x 200 mm.


Tilbake