Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Utgivelser med tilknytning til Arendal

Her finner du utgivelser av arendalsforfattere samt andre bøker og trykk i min samling, med tilknytning til Arendal, men trykket og utgitt andre steder. Utgivelsene er ordnet kronologisk, med vekt på tiden før 1940.

1781

Bekiendtgjørelse om dem som i dette Aar have fra de Kongelige Selskaber, det Danske Landhusholdnings og Norske Videnskabers bekommet Præmie i Nedens Lehn, næmlig : i Sands Skibreede, i Bringsværds Skibreede. Desuden i Strengereids Skibreede af Landhusholdnings Selskabet.  Næskil den 2den Julii 1781.
N: Scythe, Medlem i begge Selskaber.
Trykkested ikke ang. 1 s. 200 x 300 mm.
Niels Jensen Scythe (1727-1811), fogd i Nedenæs Amt,
boksamler og forfatter.

1820

 

Love for Arendals Dramatiske Selskab
Trykt af J. Johansen hos O.P.Moe, Christianssand. 
48 s. 110 x 170 mm.
Proveniens Andreas Vevstads bibliotek 2010. (Kaastrup 1852)

1826

 

JÆGER, NICOLAI HENRICH: Hollandsk Lexicon for norske og danske, hvori Professor Matthijs Siegenbeek's Nye Retskrivnings-Ordbog er lagt til Grund, ved ... Förste Deel. Hollandsk - Norsk eller Dansk. - Anden Deel. Norsk eller Dansk - Hollandsk. Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie, af R. Hviid. Christiania 1826-31. XIV, [2], 566; [2], XIV, 412 s. . Noe nyere navn (Rikard Berge 1912) øverst på fribl. Samtidig navn og navnestempel på tittelbl. Woordenboek der Nederduitshce en Deensche of Noorweegsche talen, ...
Nicolai Henrich Jæger utvandret fra Danmark til Arendal i 1794. Etter å ha avlagt en juridisk eksamen ved Københavns Universitet i 1803, ble han ansatt som sin tilkommende svigerfars, byfogd Niels Bergs fullmektig, og i 1816 etterfulgte han svigerfaren i byfogdembetet. Jæger hadde brede allmennkulturelle og vitenskapelige interesser og behersket tysk, fransk, engelsk og nederlandsk. Med sitt tobinds nederlandsk - dansk-norske og norsk-dansk - nederlandske ordboksverk (over) og sin nederlandske grammatikk (utgitt i Arendal i 1835) ble han en pionér i norsk leksikografi og i studiet av nederlandsk språk i Norden. Han utgav også en kunnskapsmettet, men lite påaktet naturvitenskapelig avhandling om magnetpolenes vandringer (
Opdagelse af vor Jordklodes tredie Bevægelse om Magnetpolerne i Sydog Nord, og disses hidtil forborgne Hemmeligheder, med deraf fölgende höjst vigtige Resultate, i Naturens og Videnskabernes Rige. En populair Afhandling, utgitt i Kristiansand i 1825).
På det lokale plan var Jæger en aktiv kulturell kraft som amatørskuespiller og ikke minst som en meget produktiv og populær leilighetsdikter. En viktig kilde til vår viten om Jægers gjøren og laden som fremtredende borger av Arendal by er Conrad Nicolai Schwachs erindringer fra sine år som advokat i byen.
 Fra innledningen til John Ole Askedals artikkel: "Nicolai Henrich Jæger (1780-1846), Byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast", s. 47-61 i Aust Agder Arv 2012.

1836

 

[Simon Olaus Wolff]: Carnevals-Masker. Et poetisk Cosmorama. Markedsgave.
Christiania: Trykt hos N.M. Aalholm, 20 sider.
Niels M. Aalholm forlot Arendal og samarbeidet med N.C.Hald og boktrykker L.A.Krohn om boktrykkeri og avisutgivelse i Arendal i 1836, og startet boktrykkeri i Christiania.  Han måtte imidlertid ganske raskt gi opp dette prosjektet, og trykkeriet ble solgt samme år til danske Johan Dahl, som allerede drev bokhandel i byen og nå utvidet med egen forlagsvirksomhet.  S.O.Wolff hadde tidligere utgitt bøker hos Aalholm i Arendal.  Carnevals-Masker er en av Aalhoms få utgivelser fra trykkeriet i Christiania.

Jacob Sverdrup:  Lærebog i den norske Landhuusholdning.  Udarbeidet især med Hensyn til Bondestanden.
Andet forbedrede Oplag.  Første + Andre Deel Christiania 1836-37 Paa Chr. Grøndahls Forlag trykt i hans Officin.  390 s. 

1838

Theodor Reginald ( N.M.Aalholm):  Norske Noveller, Første Bind:  Præsten i Thellemarken, Lodsens Datter.
Christiania. Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski.  Trykt i Forlæggernes Officin af P.T.Malling.  258 s. 115 x 165 mm.

1842

Lov om Ophævelse af de Kjøbstæderne Arendal, Østerriisøer og Grimstad samt Ladestederne Lillesand og Tvedestrand paaliggende Afgifter til Christianssand.
Drottningholms Slot den 20de August 1842.  Christiania.
Trykt hos Chr.Grøndahl. 4 s. 200 x 240 mm.

1844

Jacob Sverdrup:  Den erfarne Landmand.
Andet Oplag, Christiania 1844.  Paa J.W.Cappelens forlag. 
Tr. hos Brødrene Berling, København.  186 s. 110 x 170 mm.
1. utg.  Arendal 1837.

1846

H.J.Thue: Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tilligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og literaturhistoriske Oplysninger, udgiven af H.J.Thue, konstitueret  Overlærer og Bestyrer ved Arendals
Middels- og Realskol
e.
Kristiania, Forlagt af A.D.Wulfsberg & Co.  Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri ved N.W.Brøgger.  804 + 2 s. 120 x 200 mm.

1847

H.J.Thue:  Norsk Anthologi
Udgiven af H.J.Thue, konst. Overlærer og Bestyrer af Arendals Middels- og Realskole. 
Kjøbenhavn, S.H.Jægers Skandinaviske Forlagshandel. Trykt hos Louis Klein. 222 s. 110 x 180 mm.

1854

A.(Axel) Arbo: Compendium i den medicinske Botanik.  Med 75 i Texten indtrykte Træsnit.
Christiania. Trykt på Feilberg & Landmarks Forlag hos Carl C. Werner & Comp. 158 s. 140 x 210 mm.
Proveniens: Stmpl: Wollert Erichson 10/11 80. Ragnar Anker Nilsen 2014. 

1856

N.M.Aalholm:  Partie du Maitre au Second Cours de Thèmes Francais.
Imprimerie de P.T. Malling. P.T. Malling, libraire-éditeur,
Christiania 1856. [4], 55, [1] s. 110 x 180 mm.

1859

Songarferdi til Arendal um Sumaren 1859
Særtrykk av "Dølen" 19de Juni 1859. 23 s. 130 x 220 mm.

[Andreas Munch]: Sang for Norge. Ved den fjerde store Sangerfest.
Pintsen 1859 i Arendal.
Christiania. Trykt i det Steenske Bogtrykkeri.  4 s. 140 x 220 mm.
Navnetr. N.P.Larssøn

A.(Axel) Arbo:  Tourist-Skizzer fra endeel
af Norges mærkeligste Egne
.
I Commission hos Freiberg & Landmark.  N.J.Jensens Bogrykkeri.,(2, II, 77, (3) s. 140 x 205 mm.
 Proveniens: Ragnar Anker Nilsen (Auksjon 22. mai 2013 kat. nr 100)

1862

Israel Dehn (Frithjof Foss): See Tiden An.
Novelle første og anden Deel.

J.W. Cappelens Forlag, Christiania. H.J. Jenssens Bogtrykkeri. 152 + 144 s. 110 x 175 mm. Navnetrekk og notater O.A. Aalholm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): For halvandet hundrede Aar siden. Novelle.
Christiania. Trykt og forlagt af H.J.Jensen.  152 s. 100 x 160 mm.
Navnetrekk Edward Crawfurd. Etikett
Grimstad Haandværkerforenings Bibliothek nr 242. 1. opplag.
2. opplag med ded. "Til Minna Hiorth Julaften 1863 fra Jacob L."

Israel Dehn (Frithjof Foss): Skizzer fra London.
Christiania. Trykt og forlagt af H.J.Jensen. 146 s. 110 x 175 mm.
På forsats:  Philepine! Julaften 1862.  Andr. A. Lund.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Høit og Lavt. Novelle.
Christiania.  I Commission hos P.F. Steensballe. H.J.Jensens Tryk. 176 + 179 s.110 x 175 mm.

 

H.J.(Hans Henrik Jæger): En Bog for alle Aldere, eller Fortællinger om de grønne Græsgange hvor alle kunne finde Næring, af Forfatteren til "Har De -?" Oversat fra Engelsk af H.J.
Det Steenske Bogtrykkeri. Wm. Grams Forlag, I.C. Falcks Enke, Kjøbenhavn 1862. [8], 221, [3] s.  Orig, tittel "The Book for All Ages, or Stories of the green pastures where all may feed."
Hans Henrik Jæger (1819-1870) ble født i Arendal, konstituert byfogd i Arendal 1846-47, senere kopist i Finansdepartementet, Bureauchef i Oppebørselskontoret og sorenskriver i Nordmøre, fra 1862 frem til sin død. Broren, Henrik Nicolai Jæger (1818-1864), er far til forfatteren, anarkisten og bohemen, Hans Jæger (1854-1910).

1863

Israel Dehn (Frithjof Foss): Et Ægteskab. Novelle.
Christiania. J.W. Cappelens Forlag. H.J. Jenssens Bogtrykkeri. 185 s. 110 x 175 mm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Excelsior. Novelle.
Christiania. J.W. Cappelens Forlag.  280 s. 110 x 175 mm.
No. 244 af Grimstad Haanværkerforenings Bibliothek.

1864

Israel Dehn (Frithjof Foss): Skizzer från London.
Öfversättning från Norskan.(Overs. av Maria Frykholm)  Stockholm, på L.J. Hiertas Förlag. Tr.hos Joh. Beckman. 134 s. 110 x 170 mm. 

Israel Dehn (Frithjof Foss): Kvindelist.  Novelle.
Feilberg & Landmarks Forlag, Christiania. Tr. hos Berner & Co.
343 s. 110 x 180 mm.

1866

O. Evensen:  Fireskillings-Regnebog for Almueskoler. Nr. 1.
F. Beyers Forlag, Bergen. J.D.Beyers Bogtrykkeri.  32 s. Medbundet:  Fasitbog for Fireskillings-Regnebog Nr. 1, F. Beyers Forlag, Bergen 1867. J.D.Beyers Bogtrykkeri.  8 s. 110 x 160 mm
"O.Evensen Lærer og Kirkesanger, Øiestad". Utgav tilsammen 3 regnebøker i denne serien, i flere opplag.

1869

Lov om Skat paa faste Eiendomme i Arendal.
Christiania Slot den 6te Marts 1869.
Christiania, Trykt hos A. Grøndahl.  2 s. 200 x 250 mm.

1875

Frithjof Foss: Norwegian Grammar with Exercises in the Norwegian and English Languages. 2nd Ed.
Publ. by P.T.Malling, Christiania. 29 s. 110 x 180 s.

1881

Israel Dehn (Pseud. for Frithjof Foss):  Vort Land.
1ste til 6te eller 7de Hefte.  Christiania B.M. Bentzens Bogtrykkeri.
302 + 96 s. 140 x 200 mm.
Innlagt usignet seddel:  Spesielle oplysninger om Israel Dehns "Vort Land" fins i brev til og fra Jens Vevstad på Myres brevmappe. Innklebet seddel:  Dette ene bind er "Vort Land" komplett.  Se forøvrig side 302.  Teksten på s. 302 lyder (i håndskrift) :  Dette "tillæg, som begynder med "Julehelgen paa Lofthus" er ikke nævnt i Halvorsens forfatterleksikon, men da utstyr og tryk er præcis som de foregaaende seks hefter av "Vort Land" maa man kunne slutte:  At enten er det bare fem hefter foran og det etterfølgende blir i saa fall det sjette, eller der senere utkom et syvende hefte ( altså det følgende) som er undgaaet Halvorsens oppmærksomhet. 
13-5-23 O.M
. "
Proveniens:  Olav Myre. Jens Vevstad.  Andreas Vevstad.

Th. Winther:  Arkæeologiske Undersøgelser i Nedenæs Amt i 1880. 
Særskilt Aftryk af Aarsberetning 1880 fra Foreningen til Norske Fortidsminders Bevaring.
Werner & Co's Bogtrykkeri Kristiania 1881.
25 s. 140 x 200 mm. (Kaastrup 203).

1884

Frithjof Foss: Beretning om Den norske Industri- og Kunstudstilling i Christiania Sommeren 1883 og den dermed forbundne Landbrugsudstilling.  Udgiven paa Centralkomiteens Foranstaltning af F.F., Cand. jur, Udstillingens Sekretær. 
Christiania.  Forlagt af Alb. Cammermeyer, tr. Det Mallingske Bogtrykkeri.  208 s., 120 x 140 mm.

Israel Dehn (Frithjof Foss):  Tidens Løsen. Novelle
2det Oplag. Christiania. T. Tønsbergs Bogtrykkeri.
282 s. 120 x 180 mm.
Navnetrekk O.A.Aalholm.

1886

Salmer og Sanger ved Presbyteriemødet i Arendal 1886
Kragerø. Trykt hos Carl Sundt. 14 s. 120 x 160 mm.

Senex ( Niels M. Aalholm):  Fra Land og Strand. Hverdagsfortællinger. 
P.T.Mallings Boghandels Forlag (G.Kr.Johs.Parmann), Christiania. 
Trykt i Det Mallingske Bogtrykkeri.189 s. 110x 180 mm 

1887

Fredrik Emil Blichfeldt:  Revisionsindberetninger i Arendals Privatbanks og Axel Herlofsons Concursboer.
A.W. Brøggers Boktrykkeri, Christiania 1887.  135 s. 197 x 128 mm.
Proveniens:  Jens Vevstad ( navnetr.), Andreas Vevstads bibliotek 2011. (Kaastrup 1322)

Dette er nok den viktigste - og mest sjeldne - bok om om det store krakket i Arendal i 1886, hvor Arendals Privatbank og dens direktør Axel Herlofson på Strømsbu gård var blant hovedaktørene. Arthur Thuesen beskriver boken slik i sin Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge (Gyldendal 1960, s .39): Forfatteren, som var agent i Christiania fra begynnelsen av 1860-årene og som fra 1870-årene til sin død (1892) likeledes påtok seg bestyrelse av konkursboer og revisjon av regnskaper, hadde tidligere - 9. desember 1886 og 25. januar 1887 - fremsendt specielle revisjonsantegnelser angående Arendal Privatbanks og bankchef Axel Herlofson's konkursboer  Og i den ovenfor beskrevne bok har han gitt en fremstilling av den hele sak efter en nøiaktig granskning av vedkommende boers regnskapsbøker og papirer.  Side (1)-67 inneholder breve og aktstykker, side (68)-135 har Blichfeldt's redegjørelse og betraktninger, og han var ikke nådig mot bankchefen.  Dennes familie kjøpte derfor op alle de eksemplarer den kunne få fatt på av Blichfeldt's bok og brente den.  Et eksemplar finnes i Universitetsbiblioteket i Oslo." (Og tydeligvis hos Agderpostens redaktør Jens Vevstad - min anm.).
Prov.:  Jens Vevstad, Andreas Vevstad.

 Andreas Jensen:  Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837-1887.  Et Mindeskrift. 
P.T. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania.  103 s. 130 x 200 mm. 
 Navnetr. Hr. Abelsed.

1890

Almanak for Aaret efter Christi Fødsel 1890
 Ikke så lett å plassere denne i vår oversikt, da selve almanakken er utgitt av Universitetet i Christiania, forlagt av Jacob Dybwad, stereotyperet i Det Mallingske Bogtrykkeri og trykt hos W.F.Fabritius & Sønner.  Omslaget med sine lokale annonser  formoder jeg derimot er trykt og heftet på i Arendal, kanskje utført i aksidenstrykkeriet til  Fabricius  eller O.C.D.Gjeruldsen?

1891

Dr. Yngvar Nielsen:  Nedenes Amt. Haandbog for Reisende.  
Udgiven efter Foranstaltning af Arendal og Omegs Turistforening.
Christiania Alb. Cammermeyers Forlag.  Tr. hos W.C.Fabritius & Sønner.  62 s. + 1 kart. 120 x 200 mm.

1897

S.H. Finne-Grønn:  Arendals Geistlighed - dens Genealogi og Personalhistorie.
Foranlediget ved F.Foss: Arendals Byes Historie.  Ifl. Arendals formandskabs beslutning af 14. jan. 1897 og 20. septbr. 1898 er denne bog trykt paa communal bekostning.  Christiania, Thronsen & Cos Bogtrykkeri. 104 s. 170 x 240 mm.

1898

Det norske forbund af kristelige foreninger for unge.  Treaarsberetning 1895-1989
Ved generalforsamlingen i Arendal 2.-5. juni 1898.
Kristiania, Johannes Bjørnstad Bogtrykkeri. 30 s. 125 x 190 mm.

Ihlen, Chr. Familierne "Ellefsen" og "Dedekam" + Tillegg 1898-1933 av dosent J.O.Dedekam

1. utgave. Christiania. 1898-1934. (Trykt som manuskript).
4to. 118 + 18 s. .

Med det sjeldne tillegget av J. O. Dedekam bundet med bakerst. Ellefsen familien er en gammel i Arendalsfamilie og går tilbake til Gullich Ellefsen Hafsøen under gården Hiis på Hiisøen på 1500-tallet. Havsøya er i dag omtalt som Arendals vugge. I Gullichs etterslekt inngår bl.a. familiene Hardung, Juell, Ebbel, Thue, Kallevig, Løvenskiold,  Schjødt, Dedekam, Grøgaard, Parnemann og Langaard. En gren av Ellefsenfamilien slo seg ned i Øster-Riisør og var i en periode eiere av Egeland jernverk. Skipsfører Peder Ellefsen f. 1769 ble berømt som fører av den såkalte "Sølvbriggen". Den førte en sølvlast fra Frankrike som Peder ble beskyldt for å ha stjålet underveis. Saken hadde mange uoversiktlige aspekter som gjorde at den aldri ble oppklart. Den engelske forfatterinne Mary Wollstonecraft kom til Norge og Risør på vegne av eieren av sølvlasten, i den hensikt å finne ut hva som hadde skjedd. Hun returnerte med uforrettet sak men skrev boken "Min nordiske reise" om turen til Norge i 1795.Proveniens:  Stian W. Erichsen (Ex libris).

1905

Norges Matrikel - Martikulerede eiendommer og deres skyld den 1. juli 1905.  Hisø herred af Nedenes Sorenskriveri, Nedenes amt.  Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Postbestyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.  Kristiannia, J.M.Stenersen & Co.s Forlag, 32 s + annonser, 160 x 240 mm.

Norges Matrikel - Martikulerede eiendommer og deres skyld den 1. juli 1905.  Øiestad herred af Nedenes Sorenskriveri, Nedenes amt.  Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Postbestyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.  Kristiannia, J.M.Stenersen & Co.s Forlag, 36 s.,160 x 240 mm.

Norges Matrikel - Martikulerede eiendommer og deres skyld den 1. juli 1905.  Østre Moland herred af Nedenes Sorenskriveri, Nedenes amt.  Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Postbestyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.  Kristiannia, J.M.Stenersen & Co.s Forlag, 26 s + annonser, 160 x 240 mm.

1906

Andreas Jensen:  Større Forretninger i Arendal.
 Tillægg til "Vestlandske Tidende".  Forlagt af A.M.Hanche, Kristiania.  Trykt i A.M.Hanches Bogtrykkeri. 32 s. 220 x 300 mm.

1907

Niels Aalholm:  Toldskriver Niels Aalholms optegnelser om Gaard- og Havebruget paa Haave Gaard paa Tromøen m.v. 1757-1775.
Udgivet af J.J.P. Aalholm ved S.H.Finne-Grønn.  Christiania. Det Mallingske Bogtrykkeri. 122 s. 150 x 240 mm. (Kaastrup 4043)

1909

G.F. (Gunnerius Falck): Trykt og Utrykt.  Curiositeter af en Bagstræver.
Trykt som manuskript. Fredriksstads Tilskuers Trykkeri.
235 s. 200 x 260 mm.
Med ded. fra forf. Til Hans G. Hagen Venskabeligt.

1912

Almanak for Aaret efter Christi Fødsel 1912.  
Jacob Dybwads Forlag, Kristiania.  Trykt i Det Mallingske Bogtrykkeri. 76 s. 100 x 150 mm.  Alle omslagssider med annonser for P.M.Danielsen, som vi må formode har trykket omslaget?

1914

Almanak for Aaret efter Christi Fødsel 1914.  
Emil Moestures Forlag, Kristiania.  Trykt i Emil Moestues Boktrykkeri. 80 s. 100 x 150 mm.  Alle omslagssider med annonser for P.M.Danielsen.

1916

S.H. Finne-Grønn:  Slegten Eyde af Arendal. Genealogisk-personalhistoriske Meddelelser.
Trykt som Manuskript privat for Slegtens Medlemmer.  Christiania, Fabritius & Sønners Boktrykkeri.
163 + CXV s. 180 x 280 mm. (Kaastrup 1363a)

1923

J.J.P.Aalholm ved O.A. Aalholm:  Beretninger vedrørende kjøbmand og skibsreder Jens Nielsen Aalholm og hans slegt 
Krisitania, AS Forlagstrykkeriet.  94 s. 150 x 220 mm. 
Ded. fra O.A. Aalholm til Birger Dannevig.  Proveniens Birger Dannevigs bibliotek 2010. (Kaastrup 1385).

1935

Årsberetning og regnskap for Arendals krets av Den norske Sjømannsmisjon 1934-35.
J.D.Beyer A/S Boktrykkeri. 9 s. 130 x 210 mm

1936

Av de hvite seils historie.  Ved Arendalsfirmaet Lund & Co. - Chr. Th. Boe & Søn's Hundreårsjubileum
1. januar 1836 - 1. januar 1936.
 
Tr. som manuskript.  Jacob Dybwad, Oslo (Kaastrup 1819).

1937

K. Lorange:  Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837-1937.  Et overblikk over foreningens virke gjennom 100 år. 
Fabritius & Sønner, Oslo. 126 s . 150 x 200 mm.
Nr. 42 av 300 eks.  Stemplet Dr. Niels Barth, Arendal. (Kaastrup 1520).

1938

Brevveksling mellem S.O.Wolff og N.M. Aalholm
i årene 1832-1859.
Meddelt i utdrag ved Joh. U.Wolff.  Særtrykk av Edda XXXV 1935-XXXVIII 1938 i 50 eks, hvorav dette er nr 33.
Ded. fra Joh.U.Wolf til Henrik Harboe.

1939

Elisabeth Kallevig:  Sjøfarten i Arendal 1815-1850
Norsk Sjøfartsmuseums Skrift nr. 39. Utg. av Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo.
A.W. Brøggers Boktrykkeri AS. 92 s. 150 x 230 mm. (Kaastrup 1822).

1949

Til Norge med "Marsk Stig".  Grenaa - Hundested Færgefart A.s. Arrangert av Aasmund Engens Annonsekontor A/S. Trykk: A/S Hånvderkstrykkeriet, Oslo. 96 s. 120 x 180 mm.

1954

Ingman fra Torjusholmen (Carsten I. Johnsen):  German Unification? No!.
 Carsten I. Johnsen Publisher, New York. 53 s. 190 x 270 mm.

1956

Det norske næringsliv.  Aust-Agder Fylkesleksikon
 Red. Johs. Sætherskar. Motto:  Opplysning og Arbeid. 
Det Norske Næringslivs Forlag, Bergen. 
Trykt i Aktietrykkeriet i Trondheim.  444 s. 160 x 230 mm.

1958

Jubileumsskrift ved 90 års jubileet for Arendal Metodistmenighet og Menighetens Søndagsskole 25.-31. mai 1958.
Oskar Randsborgs trykkeri, Oslo. 15 s. 145 x 205 mm.

1959

G.Dahll, P.F.Dahll, O.O.Dahll, i samarb. med G.J.Høibo:  Opptegnelser om slekten Dahll.
Utg. som manuskript. Trykk Naper Kragerø. 340 s. 160 x 240 mm.

1960

Karl Harsten:  Den gamle slekt på Næs. 
Fra Ljøstad, Berge, Austre Moland til Næs og Næskilen.
A.S. Indremisjonstrykkeriet, Oslo.  77 s. 150 x 210 mm.

1962

E. Kollenborg:  Det Norske Nitridaktieselskap 1912-1962
143 s.  170 x 250 mm. (Kaastrup 3657)

1964

Ulf Hamran:  De to mystiske reisende. Malerne Edy og Fearnside i Norge år 1800.
Med et bibliografisk tillegg av Eiler H. Schiøtz. Oslo 1964. 
Særtrykk av "By og Bygd" 17. bind 1963-64 ss 117 - 144. 150 x 240 mm. (Kaastrup 1728).

1968

Per Sjeggestad:  Blad av skøytesportens saga 1877-1918-1968
Utgitt høsten 1968 i anledning 50 års jubileet for reorganiseringen av Arendal Skøyeklubb.
Trykk:  Naper Kragerø. 94 s. 190 x 260 mm.

1973

Einar Diesen:  Slekten Herlofson gjennom 400 år.  En Sørlandskrønike.
Oslo. Kirstes Boktrykkeri.  2 bd. 246 s + slektsplansjer. (Kaastrup 1364).

1986

Svein Ellingsen:  Så stilner livets jag. Ord i sorg.
Oslo, Verbum. 16 s.

1988

H.T. Gram:  Familien Kallevig
 Eget forlag, Oslo. 78 s. 170 x 245 mm.

Uten år


Das Familienheim der Familie Larssön auf der Insel Märdö bei Arendal, Norwegen. U.st. U.å. 4to. 2 bl.(1915?)


La maison des ancêtres de la famille Larssön Ile de Mardoe près Arendal (Norvège). U.st. U.å. 4to. 2 bl.(1915?)

 

Sørlandet. Hoteller + Pensjonater.  Utg. av Reisetrafikkforeningen for Sørlandet.
 Trykt hos Dreyer, Stavanger. 48 s. 150 x 220 mm. Ca 1950.

Skarlagensnoren.  Åndelige Sange
Sangheftet Skarlagensnoren samlet og utgitt av Den Lille Indremisjon Arendal.
Thorvald Nielsens Boktrykkeri Porsgrunn u.å. 112 s  95 x 135 mm. Ca 1950.

Svendsenslekten fra Rægevik.  Slektsboken om Jens Svendsen Rægevik og Anne Kristine Svensdatter Ytre Borøy.  166 + 50 + VII s. 210 x 230 mm. Uten trykksted eller år, men ant. utgitt 1997


Tilbake