George Noscoe (Jørgen Nøstø) :  Den norske Matros George Noscoes (Jørgen Christensens) Historie

George Noscoe (Jørgen Christensen Nøstø) :  Den norske Matros George Noscoes (Jørgen Christensens) Historie.


T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri, Arendal 1861  16 s. 120  x 195 mm. 


Proveniens:
Jonas Skougaards samling (blyantnotat på omslag,), Hroar Deges bibliotek 2008.


Notat på indre omslag:  Meget sjelden.  Mangler i Norsk Bogfortegn., Bibl. Norv., N.Anm., Nasjonalbiblioteket. Oslo, Aust-Agder-Arkivet. 
Omsett,(ikke oversatt) etter den engelske originalutgave, og sterkt forkortet. Fra Jonas Skougaards bibliotek. L.L. Jan. 1970.

Boken er nok sjelden, men kke i den grad denne eieren antok.  Den norske utgaven er f.eks. omtalt i Schiøtz:  Utlendingers reiser i Norge, Oslo 1985, s. 446. Pettersen:
 Norsk Anonym- og Pseudonym-Leksikon, Kristiania 1924, omtaler bare den engelske utgaven ( s. 369).  Biblioteca Norvegica ( Bd II nr 2997) angir "George Noscoe: Den Norske Sømand." 
Levnetbeskrivelse paa norsk, utg. av Det religiøse Tractatselskab, London 1864.

Den engelske originalutgaven  The Norwegian Sailor:  A Sketch of the Life of George Noscoe, written by himself, utgitt i London 1850 (5. utg.), finner du her.

Et utdrag av boken er gjengitt i The Harbinger utg. i London september 1861 s 209-216.  Her omtales forfatteren som Roscoe.