Rasmus Frankenau (O.A.):  Håndskrevet dansk-norsk visesamling fra omkring 1800.

 

Vers og visesamling med 43 håndskrevne hyldningssanger, sørgesanger, minnedikt, brudevers, politiske sanger, selskapssanger, fredssanger, krigssanger m.m. Uten år, fra perioden 1795-1805.  56 sider.  På skrivepapir, uten omslag, ubeskåret.  Minst 2 av visene er av Rasmus Frankenau. 

 

I tillegg til sitt omfattende medisinske forfatterskap, var han kjent som sanger, vise- og leilighetsdikter.  Frankenaus viser ble sunget i klubber og selskaper, og var blant tidens mest populære. De fleste øvrige sangene er anonyme, men mange kan minne om Frankenaus måte å skrive på.  Sangene later også til å ha vært først i pennen av samme hånd.  Er Rasmus Frankenau denne anonyme pennefører?  Kun ett sted fremgår det at han er forfatter; en av de 7 visene om slaget på Københavns red, som avslutter samlingen.  Det antydes at disse 7 er utgitt (trykt), og de er kjent fra andre samlinger.  Versene har varierende plassering på sidene, og later til å ha blitt skrevet over en lengere periode ( ca. 1795-1805), altsågodt innenfor Frankenaus levetid.  Det som taler mot Frankenau som pennefører, kan være noen av tekstenes tilsynelatende tilknytning til Porsgrunn, mer enn til Arendal.

 

Visene er ikke nummerert og sidene ikke paginert.  Noen av visene har melodihenvisning til kjente sanger i samtiden.

 

Visene i manuskriptet er som følger:

 

1.      Førstelinje; "Ak! Hun er ikke meer, ..." (en sørgevise) 3 vers,

 

2. Førstelinje: "Held den Mand sit Kald opfylder ..." 1 vers,

 

3. "Til en Fader" 1 vers.

 

4. "Til en Fader" 2 vers.

 

5. Førstelinje: "Bedste Mand, min Tak modtage." 2 vers.

 

6. Omhandler Porsgrunn (utydelig gotisk håndskrift) 4 vers,

 

7. "Sang for Arendals Skydeselskab den 20de Jan. 1800 i Anledning Trykkefrihedens Forordning § 7" (ant. skrevet av Rasmus Frankenau),

 

8. "Et Brude-Vers" 1. vers,

 

9. "Et Dito." 4 vers,

 

10. Førstelinje: "Rabeck som ikke paa ..." (politisk vise) 19 vers,

 

11. "En Slagsmaal ... Jfr. Arvid Persz, Præst paa Bornhom" 27 vers,

 

12. "Til Freden ved dens Dagglimt" 6 vers, ss 16-18

 

            M. Krogh, Trondheim 1801

 

13. "I Anledning af 2den April 1801" (slaget på Københavns red) 6 vers,

 

14. "Brude-Vers" 3 vers,

 

15. "En mærkværdig ny Vise" 8 vers,

 

16. "Selskabssang" 5 vers,

 

17. "Selskabssang" 7 vers,

 

18. "Selskabs Sang" 4 vers,

 

19. "Den nøysomme Frier" 6 vers,

 

20. "Selskabs Sagn" (!?) 11 vers,

 

21. "Til en Danne Kone" 5 vers,

 

22. "Venne Sang" 4 vers,

 

23. "Balsang i Vaaren" 4 vers,

 

24. "Viise" (hyldningssang til "Hr.Oluf" og "Frue Ingeborg") 7 vers,

 

25. Uten tittel. Førstelinje: "See, Timerne synke i Evigheds Hav" 6 vers,

 

26. "Sang til Søsterne" 4 vers (ant. skrevet av Rahbek),

 

27. Førstelinje: "Tanken om at ..." (sørgedikt til Bernt Ancher) 4 vers (M. Tøxen),

 

28. "Paa Liig Pladen - Bernt Ancher" (div. minnevers, bautatekster, etc. hvorundet ett står "Caspar Ruus"),

 

29. Førstelinje: "Ofte paamindet om Døden" Sistelinje: "Hans Møller, fordum Læge - forfattet af ham Selv" 1 vers,

 

30."Grav Sang over Nic. Benj. Aall" 5 vers,

 

31. "Grav-Sang" 5 vers, 32. Førstelinje: "At eje Dig udgiør min Lykke" 3 vers,

 

33. "Den 24de Febr. 1805 Gik en Hædersmand til Hvile" (minnevers til Hector Friderich Jansen, biskop i Aarhus) 1 vers,

 

34. "Grav Sang" 5 vers ,

 

35. "Tanker ved Anders Laurens Weddiks Liig helliget hans Faster Bartholoæus Weddik-Wendel i Amsterdam" 3 vers,

 

36. "Sange samlede og udgivne i Anledning af Danmarks 2den April 1801" (7 sanger om Slaget på Kjøbenhavns red):

 

No.1; 4 vers "af Lector F.H. Guldberg",

 

No. 2: 6 vers "Krigssang af Capitain Abrahamson",

 

No. 3: 12 vers "Krigssang af Professor Olsen",

 

No. 4: 6 vers "Gravsang af Capitain Abrahamson",

 

No. 5: 3 vers "Taksigningssang af Doctor Frankenau",

 

No. 6: 3 vers med refreng "Folkesang - af Professor Sanden",

 

No. 7: 4 vers (ufullstendig).

 

 

Proveniens:  Drammens Antikvariat 2014.