Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Unntaket:  Erik Gunleikson, Risør

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

NB - dette er igjen ingen komplett bibliografi. 

* angir bøker og trykk i egen samling.

1911

*P. Chr. Bjørnsgaard:  Spredte Minder.  Fra 50 til 70-Aarenes Norge.
Trykt i Nationaltrykkeriet, Kristiania.  178 s.  Heftet.  130 x 200 mm

1912

*Gunnar Rysstad:  Vigleik.  sogespel i 5 Vendingar.
Trykt i Nationaltrykkeriet, Kristiania.  126 s. Innb.  130 x 200 mm

1914

Torvald Tu:  Storbrekkmyri.  Spelstykke

1915

Torvald Tu:  Blomar fraa heid.  Dikt.

1917

*Sallust:  Catilina. 
Eiliv Skard hev umskrive boki til nynorsk.
Forlagt av Erik Gunleikson, Risøyr (sic).  112 s. Heftet.  130 x 200 mm.

*H. Lehmann Hansen:  Anne Mari.
Tr. i Nationaltrykkeriet.  120 s.  Innb.  130 x 200 mm

1919

*Torvald Tu:  Strengjer som syng.  Dikt.
Trykt i A.S. Risør Boktrykkeri.78 s. Heftet.   130 x 200 mm

1922 

*O. Olafsen:  Norske slægtsnavne - Deres oprindelse og historiske utvikling.
Trykt i Risør Boktrykkeri.  138 s. Heftet. 130 x 200 mm.

1921

*Thelemarkiske Optegnelser.
Norske Folkeminnesamlarer II, 3.  Risør. Forlagt av Erik Gunleikson.
Olaf Rasmussen Boktrykkeri, Skien. 36 s + rettelser. 150 x 210 mm.


Tilbake