Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Th. Omholts Forlag


Utgivelser:

 

Th. Omholt:  Studier over Pengevæsenet. No 1:  Aarsagen og dens Følger.  Ved T. Adams.  Frit

oversat fra Engelsk ved Th. Omholt.  Paa Forfatterens Forlag. Trykt av Chr. H. Knudsen, Christiania.

1883


Tilbake