Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - R.Knudsen


Utgivelser:

 

Mathæus Mende:  Den noget nær en Christen.  En Afhandling, hvori en Falsk Bekjender eller Skin-

og Mund-Christen  egentlig bliver undersøgt, prøvet og forkastet, og derimod til den sande

Christendom troligen henviist. Udgivet av R. Knudsen. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1858


Tilbake