Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - O.C.D. Gjeruldsens Bogtrykkeri


 

Nota til Knut Dybdahls Landhandel, Kongshamn, 188..Annonse fra Almanak 1890

Senex (N.M. Aalholm):  Fra Hverdagslivet. Fire Fortællinger. O.C.D. Gjeruldsens Forlag. 1884

 

U. forf.: Vidnesbyrd om Helbredelser ved Troen.  Efter det Svenske. Gjeruldsens Bogtrykkeri.

1886

Gjeruldsen drev også rammeverksted, som denne etiketten fra ca 1900 viser.  Dette var en 

ikke uvalig kombinasjon med bokhandel, som omsatte oljetrykk og andre masseproduserte

bilder som etter hvert ble tilgjengelig for de tusen hjem.

Tilbake