Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - N. Knudsen

Utgivelser:

 

Diderik de Thurah:  Viisdoms Skole til Frimodighed mod Døden og Forberedelse til Evigheden,

aabnet i nogle Dødsbetragtninger og andre dertil sigtende Afhandlinger.  Udgivet af N. Knudsen.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1860


Tilbake