Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - L.A.Krohn

Utgivelser:

Vestlandske Tidende

 

(N.M.Aalholm): Cantate i Anledning af Hans Majestær Kongens fem og tyveaarige Regjering.1843.

Sang ved Kong Oscars Fødselsdags Festligholdelse i Arendal den 4de Juli 1844.

Theodor Reginald ( N.M. Aalholm): Norske Noveller.  Tredie Bind:  Lys og Skygge. 1847

 

N.S. Lunøe: Den Praktiske Trælastberegner, en Haandbog for Trælasthandlere og Skibsførere

Forlagt af N.S. Lunøe. 1848

Th. Omholt:  Bidrag til Handelsvidenskabens Forklaring hovedsagentligen uddraget af

"Systematisches Lehrbuch der Handelswissenschaft" von Friedrich Nobach. 1851


 

 

 


Tilbake