Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - John S. Olsens Boktrykkeri AS

Bygningen midt på bildet er Nedre Tyholmsvei 7, hvor John S. Olsens Trykkeri holdt til i første etasje.  Bak sees Reiersens Hus.  Bygningen er nå revet og Det Lindvedske Hus er gjenoppbygd på tomten.  Foto Widerøes Flyveselskab AS (utsnitt) 1946.  Tilh. Chr.Jensen, Arendal.


 

 

Aksjebrev var et av trykkeriets produkter.  Her Dampskibsselskabet Sandvik AS, Arendal 1936

 

Utgivelser:

 

Karakterbog for elev af Arendals offentlige skole.  John S. Olsens Trykkeri. 1906.

 

Alliancemodernes Sanghefte. Johs. S. Olsens Trykkeri AS. 1912

 

Gjerulf Fløistad:  Beretning om Nedenes Sparebanks virksomhet i 25 aar 1. aug. 1887 - 1. aug.

1912.  John S. Olsens Trykkeri AS. 1912

 

Reisehaandbog for Arendal og Opland. Udgivet af Arendal og Oplands Turistforening. John S.

Olsens Trykkeri A/S. 1914

 

Fr. Stockinger:  Sparebanken i Arendal 1889-1914.  John S. Olsens Trykkeri A/S. 1914.

 

Kurt Støren (Gunnerius Falck):  Smaa Skriverier.John S. Olsens Trykkeri  AS. 1915

 

Oddmund Ljone:  Slaraffenland.  En liten tale (holdt i Arendals Totalavholdsforening).  John S.

Olsens Trykkeri AS. 1921.

      J.W.Oftedal:  Arendals Sjømandsforening gjennem 75 aar 1849-1924. John S. Olsens Trykkeri. 1924

Arendal Folkeskole.  Femårsmelding 1921-25.  Ved skoleinspektør Olaf Øyen.  

John S. Olsens Trykkeri A.S. 1926.

Budget for Arendals By 1927-1928
John S. Olsens Trykkeri. 45 + 39 s. 140 x 220 mm.  "25 st.", 1927

Tilbake