Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Jens Svendsen

 

Utgivelser:

Viggo Ullmann:  Femogtyve År af Roms Historie i det fjerde Årh. e. Kr. Af Ammianus Marcellinus,

overs. av V. Ullmann. 3 bind 351+ 285 + 241 s. 130 x 200 mm. Første bind trykket i J. Svendsens

Bogtrykkeri i Arendal 1874, 2. bind utg. 1880 og 3. bind 1881 utgitt på Karl Schønbergs forlag i

København og trykket i Bianco Lunos Kgl. Hof Bogtrykkeri.

 

Redegjørelse for Arendals og Omegs frikirkelige Forening, samt en kort Fremstilling af de Grunde,

der har ledet til Dannelsen af et af Staten uavhængigt evang.-luthersk Kirkesamfund.  I

Kommission hos Eylert Omholt.  Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 1877

 

John Lie:  Junker og Bonde.  Fortælling fra Syvaarskrigens Tid.  "Agderposten"s Føljeton. 

J. Svendsens Bogrtykker. 1903.


Tilbake