Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - J.S. Fabricius og E. Omholt (sammen)

Utgivelser:

 

Andreas Faye:  Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie.  Forlagt af J.S. Fabricius og

E. Omholt.  T.D.Hjorthøys Bogtrykkeri. 1861.

Tilbake