Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Eylert Omholt


Utgivelser:

 

Dr. Ackermann:  Skriftemaalet især det private Skriftemaal, belyst og afhandlet af dr. Ackermann,

Overhofpredikant i Meiningen.  Oversat af O. Ugland, Candidat i Theologien. Forlagt af Eylert

Omholt. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1857

A. Arbo: Om Tretalstanken. En Undersøgelse. I Commission hos Eylert Omholt. 1876

 

Redegjørelse for Arendals og Omegs frikirkelige Forening, samt en kort Fremstilling af de Grunde,

der har ledet til Dannelsen af et af Staten uavhængigt evang.-luthersk Kirkesamfund.  I

Kommission hos Eylert Omholt.  Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 1877

 


Tilbake