Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - D.H.Smiths Forlag


Utgivelser:

 

O. Evensen: Fortegnelse over de Seminarister, der ere demiterede fra Askers, Holts, Storøens og

Klæbos Seminarier. Trykt på D. H. Smiths forlag i T.D. Hjorthøys Bogtrykkerie. 1858

A. Reitan:  Udvalg af Sange og Rim især til Brug i Almueskolerne.  Med et Musikbilag. 

Forlagt av D.H.Smith. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1859

 


Tilbake