Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Chr.Christensens Forlag


Utgivelser:

 

Paul Wettergreen:  Opbyggelige foredrag over Johannes' Aabenbaring.  Chr. Christensens Forlag,

Arendal. Trykt i G. Andersens Bogtrykkeri. 1883

 

C.H.L. (Christian Havnes Lund):  Pastor Paul Petter Wettergeens Liv og Virksomhed. Med Anførsel

av hans Schrifter (hovedsaglig gjengivet med hans egne Ord).  Chr. Christensens Forlag.

Samfundsvennens Bogtrykkeri. 1890

Tilbake