Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - B.D.Sørenssens Forlag

Annonse på omslaget av Pjerrot.  En Samling af komiske Digte, 1874.

Utgivelser:

W.Kp. ((W.F.Kolderup):  Hevnestriden fremstillet i Rim af en daarlig Digter men en troværdig Mand.

B.O. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1871

U. forf.(Gjest Baardsen): Gjest Baardsens Levnetsløb.  B.O. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys

Bogtrykkeri.

Ivar Hirschholm Bentzen: Anne og Alet : en Kriminalhistorie fra Øiestad. 1874

 

Ulv Graabenstein (Ivar Hirschholm Bentzen): Pjerrot.  En Samling af komiske Digte, løierlige

Tildragelser, Fortællinger og Breve samt Anekdoter. 1874

Tilbake