Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Arendals Bogtrykkeri/Arendals Bogtrykkeris Forlag

Annonse fra A. Jensen:  Større Forretninger i Arendal 1906.

Utgivelser:

A.O. Andersen:  Om Skibsladningers Stuening, Fragtforholde m.m. i Uddrag og Bearbeidelse efter

det Engelske.  J.S. Fabricius forlag.  Trykt  i Arendals Bogtrykkeri. 1875

N.S. Undset:  Drukkenskabslastens skadelige Følger for Sjæl og Legeme baade for Tid og

Evighed.  Arendals Bogrtrykkeri. 1875

Dr. William B. Carpenter, F.R.S.:  Maadehold og Totalafhold.  En Undersøgelse af alkoholholdige

Drikkes Indvirkning paa et sundt menneskeligt Legeme, nydte til Overmaal, med Maadehold og

leilighedsvis.  Et Prisskrift, Oversat af Andr. Jensen.  Arendals Bogtrykkeri. 1875

Lars Goderstad:  Hvad er Sandhed?  Arendals Bogtrykkeri. Inkl. subskripsjonsinnbydelse til

tillegget Søndagskoletidende til Goderstads tidsskrift Zions Vogter. 1877

Lars Goderstad:  Johannes's Daab, Jesu Daab og vor Daab.  Prædiken, holdt i Arendals Bedehus

2den Paaskedag 1877.  Arendals Bogtrykkeri

 

Jernbanemødet i Arendal den 16de December 1881.  Separataftryk af "Den vestlandske Tidendes" Referat. Arendals Bogtrykkeri

 

Love for Arendals Sømandsforening. Arendals Boktrykkeri.1881

 

 

Katalog over Arendals Skoles offentlige Musæums Bogsamling. Arendals Bogtrykkeri. 1883.

Andreas Jensen:  Keiser Wilhelm, en kortfattet Livsskildring. Bilag til Nedenes Amts Landbotidende. Særaftryk af Den Vestlandske Tidende. Arendals Bogtrykkeris Forlag. 1888

 

R. Arnold:  Arendals nye Kirke.  En beretning om dens Tilblivelse og Bygning.  Udarbeidet av R.A. Stadsingeniør og Sekretær i Kirkens Bygningskomite.  Arendals Bogtrykkeris Forlag. 1888

 

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger for Aaret 1886.
242 +  LXXXIII + 5 s. Arendals Bogtrykkeri
. 1888

Frithjof Foss:  Historiske Noveller I. Svogrene.  1 og 2. hefte, Arendals Bogtrykkeri. 1891
T

Den Houenske Margarete Stiftelse.  Gave til Arendals By af Anton Christian Houen.  Statuter for

Margarete Stiftelsen Arendals Hjem for Fattige. 1891

 

Bo Sørenssen:  Française og Lanciėrs.  Anvisning til at udføre disse i Selskabslivet meget yndede

Dandse.  2det Oplag.  Forfatterens Forlag. Arendals Bogtrykkeri. 1892

 

(Thorvald Christensen):  Arendal Kommunes Portrætsamling.  Oplysninger meddelte af Ordføreren

Arendals Bogtrykkeri. 1892

 

Frithjof Foss:  Arendal Byes Historie udarbeidet ved Bidrag af offentlige Midler efter opbevarede

Protokoller, Aktstykker og Optegnelser.  Arendals Bogtrykkeri. 1893

 

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1899. Arendals Bogtrykkeri. 1899

 

(Ingebret Suleng): Katalog over Arendals skoles offentlige musæums samling. Arendals

Bogtrykkeri.  1902

 

Tallak Lindstøl: Nedenes amt 1891-1902.  Oversigt over herredernes økonomiske stilling. Anhang til

Nedenes amtsthingsforhandlinger for 1905.  Arendals Bogtrykkeri. 1905.

 

(Frantz Stockinger):  Arendals Legater.  Udgivet efter foranstaltning af Arendals Kommune. 

Arendals Bogtrykkeri. 1905.

 

Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50-Aars Jubliæum 17de Mai 1907. Arendal Bogtrykkeri

1907. 

 

Et Femti-Aars Minde. Af en gammel Turnsanger ved Turnfesten i Arendal 17. Mai 1907. Arendals

Bogtrykkeri. 1907.

 

J. Thv. Møller:  Praktisk Haandbog i Conditori og Bagning.  Arendals Bogtrykkeri. 1907

 

Arendals Formandskabs Indstilling af 1st Marts 1907 i anledning Bidrag til Vestlandsbanen

Arendals Bogtrykker. 1907

 

Flødningsforholdene i Fyrisdal. 1908

 

Frantz Stockinger:  Oversigt over Arendals Søforsikringsselskabs Virksomhed 1860-1910

Arendals Bogtrykkeri. 1910

 

Risør Sparebank 1835-1910.  Arendals Bogtrykkeri. 1910.

 

Kommunal kalender for Arendal. Utarbeidet ved magistraten. Arendals Boktrykkeri. 1914.

 

Beretning om Fløtningen i Arendals Vassdrag i Året 1913.   Arendals Bogtrykkeri. 1914

 

Projekt til vandverksanlæg i Arendal.  Beskrivelse og omkostningsoverslag.  Utarbeidet av

stadsingeniør Per Larssen.  Arendals Boktrykkeri. 1915.

 

Axel Chr. R. Smith:  Personalia vedrørende mere kjendte Arendalsfolk  døde i aarene 1874-1914.

Arendals Bogtrykkeri. 1923

Arendals Bystyres Forhandlinger 1922.
A/S Arendals Bogtrykkeri.  67 + IV s. 140 x 220 mm  "300 st". 1923

.

Arendals Bystyres Forhandlinger 1924. A/S Arendals Bogtrykkeri.  35 + III s. 1240 x 220 mm  "300 st". 1925

 

R. Arnold: Et lidet Tillæg til Arendals Historie 1873-1924. A/S Arendals Bogtrykkeri. 1925 

 

Utskrift av Skatteligningen for Arendal 1925. .S. Arendals Bogtrykkeri. 1925

 

J.W.O. (Oftedal):  Erik Munk til Barbo.  Særtryk av "Vestlandske Tidende".  A/S Arendals

Bogtrykkeri. 1926

 

 

Aarsberetning for Arendals Vin og Ølsamlag AS 1926.  A/S Arendals Bogtrykkeri. 1927

 

Aarsberetning for Arendals Samlag AS 1928.  A/S Arendals Bogtrykkeri. 1929

 

J.W.O. (J.W. Oftedal) ved S.O. (Sven Oftedal):  Barbu Kirke 50 år. 17. september 1880 - 17.

september 1930.   Skrevet for Vestlandske Tidende, særtrykk av samme.  A.S. Arendals

Bogtrykkeri.1930

Russ 1931 Arendal. AS Arendals Boktrykkeri. 1931

 

De Hvite Seil.  Samlet ved Kaptein N.R.Nielsen  I-IV. 1934-1936

 

Arendals Bytings Forhandlinger 1942. A.S.Arendals Boktrykkeri. 47 + III s. 120 + 240 mm. 1940

 

 

 

Reklameplakat ca 1900, 240 x 330 mm.

 

Tilbake