Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Arendal Handelsstands Forenings Forlag


Utgivelser:

 

Arendal Handelsstands Forening 1868-1918.  Et tilbakeblik i anledning foreningens 50-aarige

bestaaen 16de Juni 1868 16de Juni 1918.  Foreningens Forlag.  Agderpostens Boktrykkeri. 1918

 


Tilbake