Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - Agderpostens Boktrykkeri

 

Plakat trykket i Agderpostens Bogtrykkeri.  Haakon Martin Evjenth (1865-1934)  var statsråd i Mowinckels 2. regjering 1928-1930. 240 x 320 mm.

 

Utgivelser:

 

J.W.C. Dietrichson:  Offentlige Dokumenter, udgivne til Redegjørelse for min Overgang fra

Præstestillingen til civilt Embede.  Med Tillæg. Agderpostens Bogtrykkeri.1876

R. Graver og P. Wroldsen:  Samstemmige Vidnesbyrd om Sandheden eller kristelige Lærestykker. 1877

 

H.J.Sørensen:  Højskolen.  Nitten Breve. Trykt i Agderpostens Bogtrykkeri. 1878

 

O. Pedersen:  Naaman I. Den Spedalske. Trykt i Agderpostens Bogtrykkeri. 1878

 

Lars Goderstad:  Til alle sande evangelisk-lutherske Kristne i Norge i Norge.  En Redegjørelse for,

hvorledes Gud har beredt, kaldet og beskikket mig til Indremissionær.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1878

 

Agderpostens Bogtrykkeri 1888

 

Norske Turnnotitser.  Samlede og Udgivne for de norske Turnforeninger. Redigerede og udgivne af

Arendals Turnforenings Bestyrelse.  1ste Aargang.  Arendals Turnforenings Forlag.  Agderpostens

Bogtrykkeri. 1889

 

A. Gundersen:  Prædiken paa 4de Søndag efter Trefoldighed holdt i Arendals Kirke ved det norske

Missionselskabs Kredsforsamling 29. Juni 1890.  Agderpostens Bogrtrykkeri. 1890

 

Norske Turnnotitser.  Samlede og Udgivne for de norske Turnforeninger. Redigerede og udgivne af

Arendals Turnforenings Bestyrelse.  2. Aargang.  Arendals Turnforenings Forlag.  Agderpostens

Bogtrykkeri.  1890

 

H. Christophersen: Kristenhedens brændende Spørgsmaal eller Barnedaaben seet i Lyset af Guds

Ord. Agderpostens Bogrtrykkeri. 1891

 

Skoleplan for folkeskolerne i Barbo herred, vedtaget af Barbo Skolestyre.  Agderpostens

Bogtrykkeri. 1892.

 

Indstilling fra Barbo Formandskab angaanede Udvidelse af Arendals Grændser.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1893

 

Dokumenter vedkommende prosjekteret Udvidelse af Arendals Bys Grændser.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1893

 

J.Svendsen:  Venstres Arbeide for Folkestyre og Selvstændighed.  Et politisk Tidsbillede fra 1860-1894. Tilgenet Nedenæs Amts Venstrevælgere.
Sætrykk av Agderposten, Agderpostens Bogtrykkeri. 1894.

 

H. Christophersen: Den Politiske Situation.  Agderpostens Bogtrykkeri. 1895

 

Foredrag under Amtsudstillingen i Arendal September 1900.  Udgivne ved Komiteen. 

Agderpostens Bogtrykkeri.1901.

 

Arendal kommune:  Magistratens Indstilling om Arendals Menigheds Kirkebudget for Aaret

1902. Agderpostens Bogrtrykkeri..1902

Hj. Thorkildsen: Om Kvægavlsforeningerne i Nedenes.
Agderpostens Trykkeri.  8 s. 220 x 300 mm. 1910

 

Indstilling Nr. 2 fra Elektricitetskomiteen:  Plan med omkostningsoverslag for fuld utbygning av

Evenstad. Av stadsingeniør Per Larssen.  Agderpostens Boktrykkeri. 1916

 

Arendal Handelsstands Forening 1868-1918.  Et tilbakeblik i anledning foreningens 50-aarige

bestaaen 16de Juni 1868 16de Juni 1918.  Foreningens Forlag.  Agderpostens Boktrykkeri. 1918

 

Lovar for Aust Agder vinstresamlag.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1921

 

Bidrag til Aust Agder Historie I:  Vegaarsheien i ældre Tid  ved Tallak Lindstøl.  Utg. av Aust Agder

Historielag.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1922.

 

Vedtægter for Agder Forretningsbank A/S, Arendal.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1922.

 

Songar til Ullmanns-stemna i Austre Moland 15de og 16de septbr. 1923.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1923 

 

A. Katerås:  Aamli. Litt um heradstyre og heradshus. Agderpostens Boktrykkeri. 1925

 

Skuleplan for Gjøvdal herad.  A/S Agderpostens Boktrykkeri. 1925.

 

S. Oftedal:  Andreas Faye.  Sogneprest til Holt 1833-1861.  Agderpostens Boktrykkeri. 1926

 

Bidrag til Aust Agder historie IV:  Lars Hess Bing:  Topografiske Efterretninger angaaende Østre-

Raabygdelaugets Sorenskriverie i Christianssands Stift. Af Stedets Sorenskriver Lars Hess Bing

1809.  Utg. av Aust Agder historielag.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri 1926 

 

Bidrag til Aust Agder historie V:  Johan Agerholt:  Nedenes len i det 17de hundreaaret

Utg. av Aust Agder historielag.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1926

 

J.J.P.Aalholm ved O.A. Aalholm:  Beretninger vedrørende Tolder Niels Aalholms barn m.v.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1926

 

Aust-Agder Ungdomslag gjenom 30 Aar - 1896-1926.

 

Skuleplan for folkeskulane i Aamli herad.  Utgjeve av Aamli skulestyre.  A.S.Agderpostens

Boktrykkeri. 1926

Arendals Bystyres Forhandlinger 1925.
A/S Agderpostens Bogtrykkeri.  53 + III s. 140 x 220 mm  "200 st". 1926

 

Eilif Holmesland:  Den nye rettergangsordning.  Foredrag holdt i Arendals Handelsstands Forening.

AS Agderpostens Boktrykkeri. 1927

 

J.O. Langsæter:  Stadsingeniørsaken og valget.  Agderpostens Boktrykkeri. 1928

 

Tovdalen Tømmermåling. Instruks for målerne.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1929

 

A. Barexstein:  Kampen mellem kapital og arbeide.  Et tegn på de siste dage

A.S. Agderpostens Boktrykker 1930

 

O.A. Aalholm:  Handelsmænd paa Sørlandet for 300 aar siden.  A.S. Agderpostens Boktrykkeri.

1930

 

 

 

 

 

 


Tilbake