Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag

Som nevnt var det Hald og Krohn som stod for den egentlige forlagsvirksomhet i byen i 1830-40

årene, og de var også de eneste i denne perioden. Fra ca 1850 og utover vokser det imidlertid frem

en rekke trykkerier og småforlag, gjerne kombinert med bokhandel og/eller bokbinderi eller avisdrift,

i pakt med at trykkeriteknologien utvikler seg og blir lettere tilgjengelig. Jeg behandler derfor     

trykkerier, forlag og andre typer utgivere sammen.

En oversikt over byens boktrykkere og forlag som jeg har registrert i perioden finner du nedenfor.

 

 

 

 

Navn Tidsrom  
N.C.Halds Bogtrykkerie 1832-1841  
L D Krohn. 1841-ca 1856 Les mer....
N.S.Lunøe 1848 Les mer....
T.D.Hjorthøys Bogtrykkerie & Officin  1856-1873 Les mer....
Eylert Omholt 1857-1877 Les mer....
D. H. Smiths Forlag 1858-1859 Les mer....
R. Knudsen 1858 Les mer....
N. Knudsen 1860 Les mer....
J.S. Fabricius og E. Omholt (sammen) 1861 Les mer....
J.S. Fabricius Forlag 1862-1884 Les mer....
Arendals Bogtrykkeri 1875 til Les mer....
B.D. Sørenssens Forlag 1871-1874 Les mer....
J. Svendsens Bogrtykkeri 1874-1878 Les mer....
Agderpostens Bogtrykkeri 1876-til Les mer....
Bogbinder Hanssen/Hansen 1878 Les mer....
Chr. Christensens Forlag 1883 Les mer....
Th. Omholt 1883 Les mer....
O.C.D. Gjeruldsens Bogtrykkeri 1884-1886 Les mer....
Samfundsvennens Bogtrykkeri 1890 Les mer....
Bo Sørenssen 1892 Les mer....
John S. Olsens Trykkeri 1906 til Les mer....
B.T.Helgaar 1919  
Arendal Handelsstands Forenings Forlag 1918 Les mer....
P.M.Danielsens Forlag 1924- Les mer....
Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri 1926 Les mer....
Alv Kristiansen A.S.   Les mer....
E. Nilsens Forlag   Les mer....
Sørlandsforlaget Les mer....
Tidens Boktrykkeri   Les mer....
Seljåsen Offset AS    
SAKO - Seljåsen og Aaberg    
Røberg's Trykkeri    
A & B Trykk Andersen & Bengtson    
     


I tillegg kunne man finne små trykkerivirksomheter som neppe trykket bøker eller lignende trykksaker, men som produserte andre typer papirartikler hvor det også var behov for trykkeritjenester.  Ett eksempel på dette kan være Halfdan Boyes Filial - Posefabrik og Accidentstrykkeri, som i 1895 holdt til i Agdesidens Banks Gaard i Kirkegaten.


Tilbake