Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

Totalisten

Totalisten.  Redaktør Jens Vevstad skriver i brev til Universitetsbiblioteket 30. desember 1943 følgende:

"Det er jo så at Universitetsbiblioteket gjerne vil få opplysninger om hittil ukjente tidsskrifter o.l.  Jeg fikk nylig tak i et nr. av et blad som ikke er nevnt i "Norske Tidsskrifter" (Bibliografien Norske Tidsskrifter, som Universitetsbiblioteket utgav i 1940, min anm.):

Totalisten. Organ for Totalafhold i Særdeleshed og Edruelighed i Almindelighed.  Udgivet og redigeret af lærer A. Askeland.  Bladet ble trykt i Arendals Bogtrykkeri.  Det er nr. for 26. mai 1887 jeg har, - det er på 4 sider i kvartformat.  Jeg har ikke set mer enn dette ene nr. av bladet, som var helt ukjent for meg - og vistnok også for andre samlere av Arendalstrykk.  Det er ikke noe ved innholdet, men bladet bør likevel registreres....."


Tilbake