Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Tiden

Tiden - Organ for Det norske Arbeiderparti i Aust-Agder utkom som dagsavis  i Arendal fra 1906 til 1941 og deretter fra 1945 til den ble slått sammen med Dagbladet Sørlandet i Kristiansand i 197x.

Redaktører:

1906-1916  Mikael Bie

1916-1918  Antonsen-Nøkleby

1918  Ole Øisang

1918  A.Eines

1918  O.H.Maurstad

1918-1921  Carl S. Hornli

1921-1923  Ingvald B. Jacobsen

1924- 1938 Ola Solberg

1938-1940  Alf Salvesen

1945-1946  Paul Hovd-Nilsen

1947-1948  Sverre Sulutvedt

1948-1960  Thomas Trommestad

1960-1963  Egil Eggen

1963-  Odd Lien og Jens Kvale

Avisen ble 1906-1918 trykket i Lillesand-Grimstadpostens Bogtrykkeri i Grimstad, 1918-1923 i Tidens Trykkeri, Arendal, 1923-1930 Aust Agder Bok & Akcidenstrykkeri, 1930-1940 A/L Aust-Agder arbeiderpartis bladforenings trykkeri, 1945-1947 A/S Agderposten, 1947-1960 Tidens Trykkeri, 1960-1963 Sørlandets trykkeri, Kristiansand, 1963-197x Agder Arbeiderpresse A/L's trykkeri.

Forfatteren Sigurd Evensmo arbeidet som journalist i Tiden i 1931.

 
Tilbake