Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Spidskuglen

Spidskuglen - Humoristisk, satirisk Ugeblad for Arendal og Omegn utkom i Arendal 1886-1888, første år under tittelen Spiskula - Humoristisk, satirisk Ugeblad , i alle brugelige Koulører for Arendal og Omegn. 

Redaktør og utgiver var Thomas Andreas Heimdal.

 
Tilbake