Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Skogstjernen

Skogstjernen - Blad for Ungdommen.  Utkom med uregelmessige mellomrom  fra 1895 til 1915 skiftevis i Kristiania, Mandal og Arendal ( 1897-1900).  Redaktør i hele perioden var Henrik Nilssen,

I. Nr. 1-24. 1ste oktbr. 1895 - 30te septbr. 1896. "Lindesnes"s aktietrykkeri ved Gustav E. Olsen. Mandal 1896. 4to. [6], 188, [2] s. - II. No. 1-24. 1ste oktober 1896 - 30te september 1897. 2. aarg. S. Mittets bogtrykkeri. Kristiania 1897. 4to. [6], 176, [2] s. - III. Nr. 1-24. 1ste oktober 1897 - 30te september 1898. 3. aarg. Arendals Bogtrykkeri. Arendal 1898. 4to. [6], 188, [2] s.

1900 og 1903 begge merket: årg. 6
Fra 13(1907/10): ny årgangsnummerering regnet fra startåret 1895
Ikke utgitt: 1901-1902, 1905-1906

 
Tilbake