Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Norske Turnnotitser

Norske Turnnotitser - Samlede og udgivne for de norske Turnforeninger utkom i Arendal i årene 1889-1893.

Redaksjon og utgiver var Arendals Turnforenings Bestyrelse, forlag Arendals Turnforening, trykt i Agderpostens Bogtrykkeri.

Tilbake