Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Norge og Amerika

Norge og Amerika.  Et maanedligt Flyveblad.  Årg. 1 1845/46 - 2 1846/47.  Utgitt i Arendal juli 1845-juni 1846, deretter i Kristiania fra juli 1846 til mars 1847.  Redaktør var Johan R. Reiersen fra juli 1845 til juli 1846, deretter Elise Amalie Tvede ( Wærenskjold) fra juli 1846 til mars 1847.  Forlegger Chr. S.Reiersen juli 1845 til august 1846, deretter Elise Tvede fra september 1846 til mars 1847. (N.T.S. s 96)

En god oversikt over forfatteren og emigrantpioneren Johan Reinert Reiersen (1810-1864) fra Holt, hans liv og virke gis i Odd M. Syversen:  Johan Reinert Reinertsen, Aust-Agder-Arv 1979-80 ss. 132-165.

 
Tilbake