Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende

Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende - Et Blad for Avertissementer, inden- og udenlandske Nyheder ble utgitt i Arendal i 1853 av L. Risum, som både var utgiver og redaktør.  Fra 1854 til 1861 ble avisen utgitt i Risør under tittelen Østerriisørs Blad - En Adressetidende for Riisøer, Tvedestrand og Omegn, fra 1860 med O. Andersen som utgiver og redaktør. Fra 1867 tl 1924 ble avisen utgitt som Nedenæs Amtstidende og tidvis trykket i Arendal, deretter utgitt som Aust Agder Blad.

 
Tilbake