Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Arendals Læseselskab

Catalog over de Arendals Læseselskab tilhørende Bøger, den 1ste Mai 1833. 32 s

Under utarbeidelse

En litt annen orientering hadde det Læseselskab som ble opprettet i Arendal like før 1800. Det ble vist betydelig interesse og anerkjennelse både i byen og omlandet. I 1833 hadde det 56 medlemmer, og den trykte katalogen fra denne tid registrerte 1 550 bokverk. Men dette var det ikke alle i byen som sa seg tilfreds med og syntes var tilstrekkelig. I byens avis offentliggjorde derfor fem at byens fremste borgere en oppfordring til blant annet å skape et alment bibliotek til fremme av "Cultur, Oplysning og god Smag". Dette ble grunnlaget både for byens museum og folkebibliotek, institusjoner som begge har vært i ubrutt virksomhet helt frem til vår tid.

 
Tilbake