Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Handels- og Industribladet

Handels- og Industribladet ble utgitt  ukentlig  i perioden 1898-1900, først med undertittelen Upolitisk Nyheds- og Avertissementsblad. Specielt Organ for Industrivirksomhed., fra 1890 Avertissementsblad for Arendal og Omegn.

Avisen ble først trykket i Lillesands- og Grimstadpostens Bogtrykkeri, fra nr 4/1898 hos John S.Olsens Bogtrykkeri, og fra nr 1/1899 i J.Svendsens Bogrtrykkeri.

 
Tilbake