Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Folkevår

Folkevår - Blad for kristenfolket i Aust-Agder ble utgitt med i alt 17 nummere av Høyers Kristelige Bokhandel i 1939, med Olaf Windelwey som redaktør.

Bladet ble trykket i Napers Boktrykkeri i Kragerø.

 
Tilbake